"odejmować" - Englanninkielinen käännös

PL

"odejmować" englanniksi

volume_up
odejmować {vb:n imp.}

PL odejmować
volume_up
[odejmuję|odejmowałbym] {verbin imperfekti}

1. yleinen

odejmować (myös: odjąć)
Dzieci przewidują czuciowe konsekwencje i odejmują je.
They predict the sensory consequences and subtract it off.
Szwedzki matematyk, von Koch, zamiast odejmować odcinki postanowił je dodawać.
A Swedish mathematician, von Koch, decided that instead of subtracting lines, he would add them.
Kiedy chodzę po świecie, przewiduję wyniki odejmując rozbieżności.
So as I go around the world, I'm making predictions of what I should get, subtracting them off.
odejmować (myös: obniżyć, obniżać, odjąć)
volume_up
to dock [docked|docked] {transitiiviverbi} [Brit. eng.] (reduce)

2. Lääketiede

odejmować (myös: usuwać, usunąć, odciąć, odjąć)
volume_up
to ablate {transitiiviverbi}

Esimerkkejä "odejmować"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishSzwedzki matematyk, von Koch, zamiast odejmować odcinki postanowił je dodawać.
A Swedish mathematician, von Koch, decided that instead of subtracting lines, he would add them.
PolishByć może w tym przypadku odpowiedź nie powinna brzmieć: "dodawać”, ale "odejmować” lub "zastępować”.
Maybe the solution is not the 'additional' in this case; maybe it is just 'less' or 'instead'.
Polish. ~~~ Można je po prostu dodawać, i tak jak w przypadku Katriny, można je odejmować; jeśli jest ich choć kilka, nadal możemy się komunikować.
Highly scalable; you can just keep adding them, and as in Katrina, you can keep subtracting them -- as long as there's some, we can still communicate.
PolishUstalając TAC, Rada ma także odejmować ilość odpowiadającą wielkości spodziewanych odrzutów, obliczoną na podstawie łącznej wielkości odłowionego dorsza.
When setting the TAC, the Council is also to deduct a quantity of cod corresponding to the size of the expected discard, calculated on the basis of the total amount of cod caught.