"obrady" - Englanninkielinen käännös

PL

"obrady" englanniksi

volume_up
obrady {vain mon.}
volume_up
obrady {feminiini mon.}

PL obrady
volume_up
{vain monikko}

Obrady otwarte dla publiczności odbyły się też z inicjatywy prezydencji.
Furthermore, one public deliberation was held on the initiative of the Presidency.
Obrady Trybunału Sprawiedliwości są i pozostają niejawne.
The deliberations of the Court of Justice shall be and shall remain secret.
Kwota 5 300 mln wynika z ram finansowych, co dowodzi, że Komisja Budżetowa wykazała się dużą dyscypliną przygotowując tę propozycję pod obrady Parlamentu.
The figure is EUR 5 300 million under the financial framework, and so the Committee on Budgets has shown great discipline in drawing up this proposal for deliberation by the European Parliament.

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "obrady":

obrady

Esimerkkejä "obrady"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishJest Pani wyjątkowo hojna i doskonale prowadzi Pani obrady.
Madam President, you are exceptionally generous as well as being a very good chair.
PolishCzy ten protokół trafi pod obrady Parlamentu Europejskiego?
When, Mr Rehn, will that Memorandum of Understanding be brought before this Parliament?
PolishObrady pełnego składu Trybunału są ważne jedynie wtedy, gdy zasiada piętnastu sędziów.
Decisions of the full Court shall be valid only if fifteen Judges are sitting.
PolishW kwestii gospodarki wodnej łososia rozpoczęliśmy obrady prawie sześć lat temu.
In salmon aquaculture, we kicked off a roundtable almost six years ago.
PolishJej włączenie w obrady Komisji będzie swoistym papierkiem lakmusowym.
That will be the litmus test - including in the Commission hearings.
PolishKomisja bez wątpienia zgodziła się z tym, inaczej ta sprawa nie trafiłaby na jej obrady.
The committee certainly agreed on that, otherwise the question would not have arisen in committee.
PolishDlatego proszę, byśmy kontynuowali obrady zgodnie z podjętymi przed chwilą ustaleniami.
Therefore I ask that we now proceed as has just been decided.
PolishBardzo dobrze również, że sprawozdania te trafiły pod obrady.
It is also a very good thing that these reports are now on the table.
Polishjako marszałek senior otwiera obrady 13 Bundestagu
Opens the 13th Bundestag as Father of the House (i.e. president by right of age)
PolishSiedział Pan w tym miejscu - Panie Prezydencie - wiele razy i prowadził obrady naszego Parlamentu.
You sat many times in this seat, Mr President, and chaired the proceedings of our Parliament.
PolishWYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE 250 Obrady ogółem 2500
EXPENDITURE ON FORMAL AND OTHER MEETINGS 250 Meetings in general 2500
Polish(HU) Niestety dziś projekt decyzji trafia pod obrady Parlamentu jedynie w formie pytania.
(HU) Unfortunately, today this draft decision is being put to the Parliament only in the form of a question.
PolishPanie komisarzu, proszę to przemyśleć, ponownie poddać wniosek pod obrady i przedstawić go jeszcze raz!
Commissioner, have a rethink, rework the proposal and come back!
PolishObrady Trybunału Sprawiedliwości odbywają się w trybie ciągłym.
The Court of Justice shall remain permanently in session.
PolishJest to niedopuszczalne zachowanie, ponieważ obrady Parlamentu Europejskiego są transmitowane na żywo.
This is unacceptable behaviour, because the proceedings of the European Parliament are transmitted live.
PolishRada Ecofin miała wznowić obrady w poniedziałek.
The Ecofin Council had to start all over again on Monday.
PolishObrady izb złożonych z trzech lub pięciu sędziów są ważne jedynie wtedy, gdy zasiada trzech sędziów.
Decisions of the chambers consisting of either three or five Judges shall be valid only if they are taken by three Judges.
PolishMimo to podam kilka powodów, dla których wasza Komisja zgodziła się przedłożyć te teksty pod obrady.
Even so, I would like to mention some of the reasons that have led your Commission to agree to table these texts nonetheless.
PolishKwestia, czy obrady grup powinny być z zasady transmitowane, jest na pewno warta przedyskutowania.
The discussion as to whether or not, in principle, the group meetings should be broadcast is surely something we can talk about.
PolishJako prowadząca dzisiejsze obrady wiceprzewodnicząca mam prawo podjąć decyzję o przeprowadzeniu głosowania imiennego lub nie.
I have the power as your presiding Vice-President today to decide whether we take a roll-call vote or not.