"nowatorski" - Englanninkielinen käännös

PL

"nowatorski" englanniksi

volume_up
nowatorski {adj. maskuliini}

PL nowatorski
volume_up
{adjektiivi maskuliini}

nowatorski (myös: innowacyjny)
Ale problemem jest, że nie patrzymy na to w nowatorski sposób.
Now the problem is that we're not thinking about it in very innovative ways.
Doceniam także nowatorski sposób, w jaki inicjatywą tą zajął się Parlament Europejski.
I appreciate also the innovative way in which the European Parliament dealt with this initiative.
Przedstawia sobą nowatorskie podejście do międzynarodowego finansowania zdrowia.
It represents an innovative approach to international health financing.
nowatorski (myös: osobliwy, nowy, tasiemcowy)
volume_up
novel {adj.}
Rozwinęliśmy te nowatorskie przetworniki do stawów.
We developed these novel actuators for joints.
Wypracowali nowatorskie rozwiązanie problemu.
They fashion a novel solution to the problem.
Nie uważam się za projektanta przemysłowego, bo projektanci przemysłowi chcą tworzyć rzeczy nowatorskie.
. ~~~ Industrial designers want to make novel things.
volume_up
cutting-edge {adj.} [kuv.]
Nowatorskie technologie są niezbędne dla rozwoju przedsiębiorstw i przemysłu.
Cutting-edge technology is vital to business and industry.
Chciałbym także, żeby w umowie ujęto inne nowatorskie dziedziny, jak badania nad komórkami macierzystymi.
I would like to see included also other cutting edge fields, such as stem-cell research.
Uważamy jednak, że nowatorska agenda cyfrowa nie może dopuszczać do jakiejkolwiek komercjalizacji wiedzy, edukacji i badań naukowych.
Nonetheless, we believe that a cutting-edge digital agenda rejects any commercialisation of knowledge, education and research.
Wszystkie państwa członkowskie UE podpisały nowatorską Konwencję ONZ o prawach dziecka, ale w wielu aspektach praw dziecka my w Europie jedynie dotknęliśmy powierzchni.
All Member States of the EU signed the ground-breaking UN Convention on the Rights of the Child, but in many aspects of children's rights we in Europe have barely scratched the surface.
nowatorski (myös: doniosły)
volume_up
seminal {adj. maskuliini}
nowatorski (myös: odkrywczy, wiele wnoszący)

Esimerkkejä "nowatorski"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishKino duńskie rozsławił przede wszystkim nowatorski reżyser Lars von Trier.
Danish cinema has gained international recognition thanks largely to the experimental film director Lars von Trier.
PolishBudujemy alternatywny, pod wieloma względami nowatorski system oparty o prawnie wiążącą kartę praw.
We are creating an alternative system based on a legally binding charter of rights. In many respects this is a first.