"nierozstrzygnięty" - Englanninkielinen käännös

PL

"nierozstrzygnięty" englanniksi

volume_up
nierozstrzygnięty {adj. maskuliini}

PL nierozstrzygnięty
volume_up
{adjektiivi maskuliini}

nierozstrzygnięty (myös: zbliżający się, oczekujący, trwający, oczekiwany)
Jak państwo jednak wiedzą, propozycja ta jest nadal nierozstrzygnięta.
However, this suggestion is still pending, as you know.
There are other cases pending.
Jestem bardzo zadowolona z osiągniętego przez nas postępu w przedmiotowej sprawie, która pozostaje nierozstrzygnięta od lat 90.
I am very satisfied with the point we have reached on this subject, which had been pending since the 1990s.
nierozstrzygnięty (myös: niezdecydowany)
nierozstrzygnięty
volume_up
unsettled {adj.} (issue, question, dispute)
Nierozstrzygnięty jak dotąd spór pomiędzy Islandią a Holandią i Wielką Brytanią można postrzegać jako kolejną ewentualną przeszkodę na drodze Islandii do członkostwa do UE.
The as yet unsettled dispute between Iceland and the Netherlands and Great Britain may be viewed as another possible obstacle to Icelandic membership.
Po pierwsze, jeżeli są jakieś nierozstrzygnięte kwestie, należy je rozwiązać środkami prawnymi lub dyplomatycznymi, a nie przez zatknięcie flagi na tym obszarze.
First, if there are any unsettled issues, they should be resolved by legal and diplomatic means and not by planting a flag in the area.
nierozstrzygnięty (myös: o niepewnym statusie)
nierozstrzygnięty
nierozstrzygnięty

Esimerkkejä "nierozstrzygnięty"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishJedną z nich jest nierozstrzygnięty problem nadal podzielonego Cypru.
Unresolved issues concerning Cyprus still being divided is one of them.
PolishKolejny nierozstrzygnięty problem to strefy środowiskowe ustanowione w wielu państwach europejskich.
A further unresolved issue is the environmental zones set up in many European countries.
PolishRozwiążmy ten nierozstrzygnięty spór szybko i racjonalnie.
Let us resolve this outstanding issue promptly and sensibly.
PolishProblem ten pozostaje na razie nierozstrzygnięty i byłbym wdzięczny za państwa wypowiedzi w tej sprawie.
This problem remains unresolved for the time being, and I would appreciate hearing your reaction to this.
PolishDo dziś pozostaje on nierozstrzygnięty. Według danych Amnesty International, 600 000 uchodźców żyje w Azerbejdżanie w nieludzkich warunkach.
According to Amnesty International, 600 000 internal refugees are living in appalling conditions in Azerbaijan.