"nasz" - Englanninkielinen käännös

PL

"nasz" englanniksi

EN
PL

nasz {pronomini}

volume_up
nasz (myös: swój)
Bo Pan jest sędzia nasz, Pan zakonodawca nasz; Pan król nasz; on nas zbawi.
For Jehovah is our judge, Jehovah is our lawgiver, Jehovah is our king; he will save us.
Ta różnorodność jest czymś, co powinniśmy szanować; jest to nasz największy majątek.
That diversity is something that we should respect; it is our greatest asset.
Nasz obowiązek i ostateczny cel to zapewnienie naszym obywatelom bezpieczeństwa.
Our duty and our ultimate scope is to grant security to our citizens.
nasz
Shamsul Wares: Budowanie w takim kraju jak nasz graniczyło z niemożliwością.
Shamsul Wares: It was almost impossible, building for a country like ours.
Musimy także zdać sobie sprawę, że nasz model nie jest dzisiaj jedynym.
What we also need to realise is that ours is not the only model today.
Jednakże nie wszyscy w Europie mają dostęp do takiego systemu, jak nasz.
A system like ours is not, however, available to everyone in Europe.

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "nasz":

nasz

Esimerkkejä "nasz"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishSądzę, że nawet nasz czcigodny Parlament może zaakceptować tę podstawową zasadę.
I think that even this venerable Parliament can accept this basic principle.
PolishChciałbym jeszcze raz spróbować pokazać, że nasz projekt jest wielowymiarowy.
I would like to try again to show that there are a variety of dimensions here.
PolishDlatego też jest to ważne absolutorium i musieliśmy skonkretyzować nasz dialog.
It was therefore a significant discharge and we have had to exact dialogue.
PolishKiedy ich liczba jeszcze wzrośnie, nasz naród nie będzie zasługiwał na obronę.
When we have enough of them, we're going to have a nation that's not worth defending.
PolishJest to także nasz wspólny unijny obowiązek i nasza wspólna unijna odpowiedzialność.
In the European Union, we also share this obligation and this responsibility.
PolishNasz problem polega na tym, że nie potrafimy zbudować mostu, by do nich dotrzeć.
We actually have a problem in that we are unable to build a bridge between us and them.
Polish. ~~~ Zmienił nasz sposób pochłaniania muzyki.
It has rocked the music industry; it has changed the way we consume music.
PolishNasz sukces przesądzony, choć kontrakt z Verve zamiast Sony byłby bardziej trafiony.
♫ We’ll survive side by side, should have signed with Verve instead of Sony.
PolishBadaliśmy reakcje na metodę standardową i na nasz koder z transformatorem.
So let me show you, and I'm going to start with the standard method first.
PolishUtrzymujemy więc nasz pogląd, iż Indie stanowią model pluralizmu kulturowego i wyznaniowego.
We therefore maintain that India is a model of cultural and religious pluralism.
PolishNasz projekt nie był więc szalenie seksowny, ale bardzo ergonomiczny i praktyczny.
So, the thing that we designed, much less sexy but much more human and practical, was this.
PolishAktualne propozycje przewidują, że nasz budżet będzie o 2,3 % większy niż w tej chwili.
The current proposals are for us to have a budget that is 2.3% higher than at present.
PolishI rzekł im: Gdy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech
And he said unto them, When ye pray, say, Father, Hallowed be thy name.
PolishRosja to nie tylko bliski sąsiad, ale także nasz partner strategiczny.
Russia is not only a close neighbour for us, it is also a strategic partner.
PolishTo dlatego bardzo interesuje nasz rozwój sytuacji politycznej w Rosji.
This is why we take great interest in the internal political developments in Russia.
PolishTo jest nasz cel nadrzędny, a dziś podejmujemy krok na drodze do jego realizacji.
That is the big prize and today is a step on the road towards that.
PolishPodczas gdy świat był w kryzysie w zeszłym roku, nasz wzrost gospodarczy wyniósł 6.7 procent.
When the rest of the world took a beating last year, we grew at 6,:,7 percent.
PolishZostawimy to na razie, ten nasz rodzaj rekursywnego systemu obserwacji.
Let's leave that. ~~~ So that's this kind of recursive observation system.
PolishProblem w tym, że nasz Departament Obrony potrafi człowieka sponiewierać.
Problem is, the Defense Department over here beats the hell out of you.
PolishSpośród wszystkich miejsc do zobaczenia w Nowego Jorku, to był nasz wybór numer jeden.
This was -- out of all the tourist sites in New York City -- this was her number-one pick.