"najmocniejszy" - Englanninkielinen käännös

PL

"najmocniejszy" englanniksi

PL najmocniejszy
volume_up
{superlatiivi}

najmocniejszy
Negocjacje akcesyjne stanowią w istocie nasz najmocniejszy instrument wspierania reform.
In fact, the accession negotiations are our most powerful instrument to support reforms.
Naszą najmocniejszą bronią i najlepszą ochroną są nasze wartości i zasady związane z ochroną praw podstawowych .
Our most powerful weapon and our most effective protection are our values and principles on the protection of our fundamental rights.
Są trzy możliwości nad którymi pracujemy by wyhodować hybrydy, napędzane przez algi lub przez liście, lub przez najmocniejszą część roślin: korzenie.
And these are three possibilities that we are working on to build hybrids, driven by algae or by the leaves at the end, by the most, most powerful parts of the plants, by the roots.
najmocniejszy
Wsparcie ze strony europejskich obywateli dla idei Europy stanowi najmocniejszą gwarancję przyszłości Europy.
The support of European citizens for the idea of Europe is the strongest guarantee of Europe's future.
Nasi eksporterzy samochodów mają zdecydowanie najmocniejszą pozycję na rynku koreańskim, wykazując najwyższe tempo wzrostu.
Our car exporters are by far the strongest importers on the Korean market, with strong growth rates.
Uruchomiła ona machinę mającą na celu osłabienie rządzącej koalicji, aby zdyskredytować ją w obszarze, na którym jest najmocniejsza.
They have activated the machinery of undermining the ruling coalition to discredit it in the very area in which it is strongest.

Esimerkkejä "najmocniejszy"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishLew najmocniejszy między zwierzętami, który przed nikim nie ustępuje:
The lion, which is mightiest among beasts, And turneth not away for any;
PolishJeźli się udam do mocy, oto on najmocniejszy; a jeźli do sądu, któż mię z nim sprowadzi?!
If [we speak] of strength, lo, [he is] mighty!
PolishSądzę, że najmocniejszy mur przebiega obecnie w Europie wzdłuż wschodniej granicy, między Rumunią i Mołdawią.
I think that the most solid wall we know in Europe is on the eastern border, between Romania and Moldova.