"najmniejszy" - Englanninkielinen käännös

PL

"najmniejszy" englanniksi

PL najmniejszy
volume_up
{superlatiivi}

najmniejszy
volume_up
the least {sup} (little)
oto naród mój podły jest w Manase, a jam najmniejszy w domu ojca mego.
behold, my family is the poorest in Manasseh, and I am the least in my father's house.
Z tego względu spór dyplomatyczny to najmniejsze z naszych zmartwień.
The diplomatic quarrel is therefore the least of our worries.
To przykra sytuacja, która nikomu nie przynosi korzyści, a w najmniejszym stopniu obywatelom.
It is a sorry state of affairs that no one benefits from this, the people least of all.
najmniejszy
oto naród mój podły jest w Manase, a jam najmniejszy w domu ojca mego.
behold, my family is the poorest in Manasseh, and I am the least in my father's house.
Z tego względu spór dyplomatyczny to najmniejsze z naszych zmartwień.
The diplomatic quarrel is therefore the least of our worries.
To przykra sytuacja, która nikomu nie przynosi korzyści, a w najmniejszym stopniu obywatelom.
It is a sorry state of affairs that no one benefits from this, the people least of all.
najmniejszy
Nierzadko nawet najmniejszy błąd w komunikacji lub opóźnienie mogą kosztować firmę miliony złotych.
The slightest miscommunication or delay can cost millions of pounds.
Policja nawet jak znajdzie najmniejszy kawałek D. N. A. to może wytoczyć śledztwo.
You know when police find the slightest bit of D. N. A. and build a case?
Najmniejszy dotyk sprawia, że moje krew mocniej krąży.
The slightest touch gets my juices flowing.
najmniejszy
Now, the tiniest calabash in here keeps the woman's soul.
Ujęto ją tak, aby najmniejszy organ lokalny czy najmniejsze miasteczko albo region mogły całkiem łatwo uporać się z tymi sprawami.
It has in actual fact been put together in such a way that the tiniest local authority or even the smallest town or region will be able to deal with these matters quite easily.
Zostaje jeden cel, bo nawet najmniejsza redukcja prawdopodobieństwa zagłady przewyższa wszystkie inne możliwe korzyści.
The only thing you should focus on would be to reduce existential risk because even the tiniest decrease in existential risk would just overwhelm any other benefit you could hope to achieve.

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "najmniejszy":

najmniejszy

Esimerkkejä "najmniejszy"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishAle to też najmniejszy udział niewolnictwa w światowej gospodarce w historii ludzkości.
Slavery, illegal in every country has been pushed to the edges of our global society.
PolishI odpowiedział: Jako żywy Pan, że nie spadnie i najmniejszy włos syna twego na ziemię.
And he said, As Jehovah liveth, there shall not one hair of thy son fall to the earth.
PolishNajmniejszy słyszalny dźwięk porusza bębenek o 4 jednostki atomowe.
The smallest sound you can perceive moves your eardrum just four atomic diameters.
PolishMogę zapewnić każdego, że najmniejszy kontakt z nim to potwierdzi.
I wish to reassure everybody, the briefest of contact with him would confirm this.
PolishMoglibyśmy powiedzieć, że to najmniejszy możliwy krok we właściwym kierunku.
We could say that this is a small step in the right direction.
PolishSkazuje ono naszą politykę zagraniczną na najmniejszy wspólny mianownik i wieczne spóźnienie.
It condemns our foreign policy to the lowest common denominator and to always being late.
PolishByć może nie powinniśmy jednak wprowadzać przepisów regulujących każdy, nawet najmniejszy, szczegół.
However, perhaps we do not need to impose regulations covering every detail.
PolishJa uważam, że liczy się każdy, najmniejszy krok.
This was my backyard, very early on, when I bought my property.
PolishAlbo najmniejszy park w Nowym Jorku, najpiękniejszy: 32 metry.
The smallest park in New York, the most beautiful: 32 meters.
PolishNajmniejszy rozmnoży się na tysiące, a maluczki poczet w naród niezliczony.
The little one shall become a thousand, and the small one a strong nation; I, Jehovah, will hasten it in its time.
PolishZłamały każdą zasadę w najmniejszy i największy sposób.
They have broken every rule in the smallest and the biggest way.
PolishJest to jedynie punkt wyjścia; był to najmniejszy wspólny mianownik, który wszyscy mogliśmy zaakceptować.
This is just the point of departure; it was the lowest common denominator we could have developed.
PolishDrakoreks jest najmniejszy, stygimoloch jest średniego rozmiaru, a pachycefalozaur jest największy.
Dracorex is the littlest one, Stygimoloch is the middle size one, Pachycephalosaurus is the largest one.
PolishNajmniejszy odsetek przedsiębiorców zakładających firmy.
The lowest percentage of entrepreneurs starting businesses.
PolishNastępnie Pani prezentuje najmniejszy wspólny mianownik i to często wtedy, kiedy sytuacja już się zmieniła.
Then you present the lowest common denominator, and often at times when events have already moved on
PolishDobrze, mam więc metronom, najmniejszy model na świecie, firmy... ~~~ Nie powinienem reklamować.
All right, so, I've got a metronome, and it's the world's smallest metronome, the -- well, I shouldn't advertise.
PolishWłaściwie, ślad na ziemi dla wiatru jest zdecydowanie najmniejszy ze wszystkich źródeł energii na świecie.
Actually, the footprint on the ground for wind is by far the smallest of any energy source in the world.
PolishTo szaleństwo, moim zdaniem, że karze się rolnika za najmniejszy szczegół niezgodności, a tak się teraz dzieje.
It is madness, in my opinion, to fine any farmer for the smallest detail; this is already happening.
PolishJednym wyborem jest ograniczona zmiana - najmniejszy wspólny mianownik, który przynosi reformy i wzrost gospodarczy.
One option is limited change - the lowest common denominator which brings some reform and some growth.
PolishMimo że ostatnia propozycja dotyczy 25 posłów, to jest to jakiś postęp i najmniejszy z możliwych do przyjęcia progów.
Even though the latest suggestion is 25, that is still progress and the smallest acceptable next step.