"najlepszy" - Englanninkielinen käännös

PL

"najlepszy" englanniksi

volume_up
najlepszy {adj. maskuliini}

PL najlepszy
volume_up
{adjektiivi maskuliini}

najlepszy (myös: wybrany, wyselekcjonowany, zaznaczony)
Brak jasności prawnej prowadzi zbyt często do wyboru najtańszej, a nie najlepszej oferty.
Far too often, the lack of legal clarity results in the cheapest offer being selected, rather than the best tender.
Zwycięski projekt uznano za najlepszy z pięciu wzorów, które zostały wyłonione wcześniej przez profesjonalne jury w konkursie otwartym dla obywateli wszystkich państw strefy euro.
Those designs had been pre-selected by a professional jury at the close of a design competition that was open to citizens from all euro area countries.
Przewiduje za to kryteria środowiskowe, które mają być określone dla wybranych kategorii produktów tak, by logo można było przyznawać najlepszym produktom w każdej kategorii.
Instead, it makes provision for environmental criteria to be set for selected categories of products, so that the logo can be awarded to the best products in each category.
najlepszy (myös: finalny, końcowy, ostateczny, wynikowy)
Bhutan ma najlepszy produkt eksportowy, nową globalną walutę dobrobytu. ~~~ Obecnie 40 krajów na świecie bada własny PNS.
Bhutan's created the ultimate export, a new global currency of well-being, and there are 40 countries around the world today that are studying their own GNH.
Ponieważ są ludzie, którzy tworzą różne miejsca, najlepszym sposobem, aby pomóc nie było prawienie kazań, wymyślanie różnych możliwych scenariuszy, ale pomoc tu i teraz.
And that as people who create places, the ultimate way to help wasn't to pontificate or to make up scenarios, but to help right now.
Mam nadzieję, że polubiliście tę sesję Mam nadzieję, że będziecie się bawili dobrze tworząc swoje własne najlepsze i najgorsze z możliwych TED Talks.
. ~~~ I hope you enjoy designing your own ultimate and worst possible TEDTalks.

Esimerkkejä "najlepszy"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishStworzymy najlepszy Zachodnioafrykański Instytut Kardiologiczny w Port Harcourt w Nigerii.
We will be doing the West African Heart Institute in Port Harcourt, Nigeria.
PolishUważam, że to najlepszy czas, by dokonać przeglądu warunków tej debaty o zasadniczym znaczeniu.
I think this is the perfect time to review the terms of this fundamental debate.
PolishPoprosiłam ich o przybycie z osobą, z którą mają najlepszy kontakt.
And I asked them to come along with the person they communicate with most.
PolishWydaje mi się, że nie jest to najlepszy pomysł, gdy patrzę na ten raport."
I'd suggest that that's a bad idea Bill, because of this report."
PolishCiągle interesował mnie najlepszy sposób zdejmowania opatrunków.
I was still interested in this question of how do you take bandages off burn patients.
PolishUmysł szuka dłoni, a zabawa jest medium, które łączy je w najlepszy sposób.
JPL we heard this morning -- JPL is an incredible place.
PolishJest to najlepszy dowód, że powinniśmy być dobrze przygotowani i stać twardo na swoim stanowisku.
This proves that we should be well prepared, and stand our ground.
PolishJeśli jest wymagana najwyższa jakość obrazu i wydajność, najlepszy wybór to kamera kopułkowa PTZ AXIS Q6034-E.
For the highest video quality and performance, AXIS Q6034-E PTZ Dome Camera is the choice.
PolishJeśli jest wymagana najwyższa jakość obrazu i wydajność, najlepszy wybór to kamera kopułkowa PTZ AXIS Q6035-E.
For the highest video quality and performance, AXIS Q6035-E PTZ Dome Camera is the choice.
PolishTo z pewnością nie jest najlepszy sposób na propagowanie wzajemnego zrozumienia między grupami wyznaniowymi.
This surely cannot be an ideal way to promote mutual understanding between religious groups.
PolishDlatego ważne jest, abyśmy zapewnili Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych możliwie jak najlepszy start.
It is therefore important that we give the External Action Service as good a start as possible.
PolishObecny moment jest prawdopodobnie nie najlepszy na wprowadzanie przepisów o takim poziomie skomplikowania.
This is probably not the most appropriate point in history to issue regulations of this complexity.
PolishMamy najlepszy system ochrony konsumentów na świecie.
We have the strongest consumer protection system in the world.
PolishWybieralibyśmy każdego piłkarza ze względu na jego własne osiągnięcia, aby uzyskać jak najlepszy wynik.
After all, if you were putting out a football team to represent you, you would not select them en bloc.
PolishJest to najlepszy dowód świadczący o ich bardzo ważnym znaczeniu.
It shows how extremely important they are.
PolishW mojej restauracji to najlepszy sposób".
Now that same idea fueled the commercial food industry as well.
PolishCzym jest Najlepszy Absolwent Roku, jak nie statusem?
I mean, what is valedictorian, but a status?
PolishZaczynam myśleć, że to nie był najlepszy pomysł.
PolishPrzedmiotowa sprawa stanowi w istocie najlepszy przykład zwiększenia roli Parlamentu Europejskiego od 1 grudnia 2009 r.
The matter at hand is indeed the first example of the increased role of the European Parliament since 1 December 2009.
PolishMówili, że to ich najlepszy dżip, ale wyglądał okropnie.