"najlepsze" - Englanninkielinen käännös

PL

"najlepsze" englanniksi

volume_up
najlepszy {adj. maskuliini}
PL

najlepsze {superlatiivi}

volume_up
najlepsze (myös: najlepsza, najlepszy)
Dajemy tobie najlepsze narzędzia, najlepsze narzędzia, a teraz, zrób to.
We give you the best tools, the best tools, and now, do it.
Muzyka będzie lepsza jeżeli najlepsze flety dostaną najlepsi muzycy.
We'll hear better music if the best flutes should go to the best flute players.
Najlepsze miejsca samodzielnego wstrzyknięcia: górne części ud oraz brzuch.
The best places to inject yourself arethe top of your thighs andthe abdomen.
najlepsze (myös: najlepszy)
Dajemy tobie najlepsze narzędzia, najlepsze narzędzia, a teraz, zrób to.
We give you the best tools, the best tools, and now, do it.
Muzyka będzie lepsza jeżeli najlepsze flety dostaną najlepsi muzycy.
We'll hear better music if the best flutes should go to the best flute players.
Najlepsze miejsca samodzielnego wstrzyknięcia: górne części ud oraz brzuch.
The best places to inject yourself arethe top of your thighs andthe abdomen.

Esimerkkejä "najlepsze"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishA ja lubię stuknąć dyskomfort w głowę, odsunąć go na bok i zgarnąć same najlepsze oceny.
And I'm like, knock discomfort upside the head and move it over and get all A's.
PolishTo najlepsze, co mogę zrobić, by pomóc światu. ~~~ Uważam, że zabawki mogą zmienić świat.
And so that's why I think, personally, that toys can change the world.
PolishAle najlepsze, że 100 spośród 250 uczestników nie chciało swoich kluczyków z powrotem.
But my favorite statistic is that 100 out of the 250 participants did not want their keys back.
PolishMam na myśli, czy to jest najlepsze środowisko, w którym powinniśmy wychowywać nasze dzieci?
I mean, is this the optimal environment in which to raise our children?
PolishI najlepsze jest to, że one od tak nie śmigają sobie po rynku.
And the gag is that, of course, these aren't just running through the market.
PolishAle zwykle najlepsze są te duże, więc nie są zbyt dobre do rozproszonego wytwarzania prądu.
But they're usually good to be large, so they're not good for distributed power generation.
PolishNajlepsze są komórki, które nie zostaną odrzucone i nie spowodują guza.
And we prefer cells that will not reject and will not form tumors.
PolishTo najlepsze określenie, gdyż skuteczność uwarunkowana jest dostępnością.
That is most fitting, because efficacy requires availability.
PolishW razie braku inteligentnych biomateriałów uważamy za najlepsze rozwiązanie użycie własnych komórek pacjenta.
If we cannot use smart biomaterials, then we'd rather use your very own cells.
PolishAby lek odniósł jak najlepsze skutki, należy go regularnie zażywać o tej samej porze dnia.
To get the most benefit from the medicine, it should be used regularly and at the same time every day.
PolishPanie przewodniczący Rady, jak także składam panu najlepsze życzenia na początku sprawowania prezydencji.
President-in-Office, I too wish you well at the start of your Presidency.
PolishMusimy osiągać możliwie najlepsze efekty w wyniku każdego podejmowanego kroku.
We need to get the most out of every step we take.
PolishŻyczymy Wam wszystkiego, co najlepsze!
Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
PolishAle najlepsze było to, że musiał wyjść trochę wcześniej.
But the amazing thing was -- Feynman had to leave a little early.
PolishNajlepsze jest to, że to nie są zmarnowane pieniądze.
And the great thing about it is that it's not money down a hole, there is a freedom dividend.
PolishMa on/ona moje najlepsze referencje.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
PolishKraje europejskie muszą chronić nasz przemysł indywidualnie - to moim zdaniem jest najlepsze - lub wspólnie.
European countries must individually - my preference - or collectively protect our industries.
PolishSą lepsze, niż najlepsze komputery 20 lat temu.
Our mobile phones are more powerful than some of the strongest computers of 20 years ago.
PolishNajlepsze jest to, że gość, który to robi jest fizykiem.
Now the background is -- the guy who did this is a physicist.
Polisha część z nas uważa, że najlepsze dopiero przed nami.
And there are some of us who think you ain't seen nothing yet.