"mierzyć się" - Englanninkielinen käännös

PL

"mierzyć się" englanniksi

volume_up
mierzyć się {refleksiiviverbi}
volume_up
mierzyć się {refl. vb:n imp.}
EN

PL mierzyć się
volume_up
[mierzę się|mierzyłbym się] {refleksiiviverbi}

mierzyć się (myös: zmierzyć się)
mierzyć się (myös: zmierzyć się)

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "mierzyć się":

mierzyć się

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "mierzyć się" englanniksi

mierzyć verbi
się pronomini

Esimerkkejä "mierzyć się"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishNie może mierzyć się z Francją, Niemcami i innymi państwami założycielskimi.
It cannot measure itself against France, Germany and the other founder members.
PolishRams z lat '60, z którymi nikt nie chciał się mierzyć.
These were four guys on the L.A. Rams in the 1960s you did not want to go up against.
PolishPo pierwsze, jednym z podstawowych wyzwań, z jakimi przychodzi mierzyć się Europie są zmiany klimatyczne.
Firstly, one of the main challenges with which Europe has to contend is climate change.
PolishI to jest właśnie problem, z którym dziś musimy się mierzyć.
This is the very problem which we are facing today.
PolishLudzkość musiała nauczyć się, jak mierzyć chropowatość.
Humanity had to learn about measuring roughness.
PolishMusiał się z mierzyć z beznadziejną sytuacją.
He had been faced with desperate circumstances.
PolishBardzo trudnego sprawozdania, które próbuje się mierzyć z jednym z najtrudniejszych problemów we współczesnym świecie.
The report posed a great challenge as it attempts to respond to one of the most difficult problems in the contemporary world.
PolishChciałabym, by kolejne prezydencje były zmuszone mierzyć się w porównaniu do pańskiej prezydencji, jak chodzi o struktury współpracy.
I would like subsequent presidencies to have to measure themselves against you where cooperation structures are concerned.
PolishW Irlandii, co oczywiste, nie mamy na szczęście do czynienia z taką intensywnością pożarów, z jaką muszą się mierzyć nasi koledzy z południa.
Obviously and thankfully, in Ireland we do not experience the severity of the fires that our southern European colleagues do.
PolishUnia Europejska stoi przed wieloma wyzwaniami, z którymi nie muszą się mierzyć jej konkurenci, a jednak udaje się nam utrzymać w nurcie rywalizacji.
The EU faces many challenges that are not necessarily faced by its competitors, yet it manages to stay in the competition.
PolishPonieważ to przełom także filozoficzny, nie tylko technologiczny i naukowy, staraliśmy się też mierzyć ze stroną filozoficzną.
So, because this is as much a philosophical advance as a technical advance in science, we tried to deal with both the philosophical and the technical side.
Polish(RO) Potencjał solidnej współpracy z Federacją Rosyjską jest wprost proporcjonalny do wyzwań i trudności, z którymi musimy się mierzyć.
(RO) The potential for solid cooperation with the Russian Federation is directly proportional to the challenges and difficulties which we have to face.
PolishJednocześnie chciałabym zwrócić uwagę, że nie tylko w Burkinie Faso trzeba mierzyć się z klęskami żywiołowymi, ale również Niger potrzebuje pomocy międzynarodowej.
At the same time, I wish to point out that not only Burkina Faso faces natural disasters, but Niger also needs international support.
PolishUE musi wziąć pod uwagę aspiracje narodu irańskiego, który pragnie demokratycznej zmiany oraz niedopuszczalną sytuację, z którą muszą mierzyć się irańskie kobiety.
The EU has to take into account the aspirations for democratic change of the people of Iran and the unacceptable situation that Iranian women have to face.
PolishPopieramy koncepcję rynku wewnętrznego zdolnego pojmować i spełniać oczekiwania społeczne, jak też mierzyć się z implikacjami wynikającymi z wymiaru społecznego.
We support the idea of an internal market which is able to understand and meet the social expectations and the implications that the social dimension requires.
PolishW czasie działania Funduszu stały się widoczne jego wady i słabe punkty, dlatego też konieczna jest reforma, by im zaradzić i móc mierzyć się ze spotykającymi nas zagrożeniami.
During the time the Fund has been in use, omissions and failings have become evident, and for this reason reform is required to remedy these failings, and to respond to the dangers that face us.