"macica" - Englanninkielinen käännös

PL

"macica" englanniksi

PL macica
volume_up
{feminiini}

1. yleinen

macica
macica
volume_up
uterus {subst.}
(Publiczność: Jej macica się rozerwie) Jej macica się rozerwie.
Her uterus would be torn.
narządów miednicy mniejszej) w tym zakażenia jajowodów oraz zakażenia błony śluzowej macicy.
including infections of the fallopian tubes and infections of the uterus mucous membrane.
Powierzchnie kości2 Jajniki3 Macica3 Nadnercza3 3
Bone Surfaces Ovaries3 Uterus3 Adrenals3 Brain3 3

2. Anatomia

macica (myös: łono)
volume_up
womb {subst.}
Preparatu nie należy stosować u kobiet, u których występują krwawienia z macicy niewiadomego pochodzenia.
It must not be used in women with unexplained bleeding from the womb.
Ciąża pozamaciczna (zarodek zagnieżdżony poza macicą) może wystąpić zwłaszcza u kobiet z chorobą jajowodów w wywiadzie.
Ectopic pregnancy (embryo implanted outside the womb) may occur especially in women with a history of prior tubal disease.
Atozyban blokuje zdolność naturalnego hormonu, oksytocyny, do wywoływania skurczów macicy.
Atosiban blocks the ability of the natural hormone oxytocin to cause the uterus (womb) to contract.

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "macica":

macica

Esimerkkejä "macica"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishKwiląc nad piersiami, nad rolami rozkosznemi, i nad winną macicą urodzajną.
They shall smite upon the breasts for the pleasant fields, for the fruitful vine.
PolishSmucić się będzie moszcz, uwiędnie winna macica, wzdychać będą wszyscy wesołego serca.
The new wine mourneth, the vine languisheth, all the merry-hearted do sigh.
PolishJako winna macica utraci niedojrzałe grona swoje, a jako oliwa kwiat swój zrzuci.
He shall shake off his unripe grape as the vine, And shall cast off his flower as the olive-tree.
PolishJam jest ona winna macica prawdziwa, a Ojciec mój jestci winiarzem.
I am the true vine, and my Father is the husbandman.
PolishDodatkowe zastosowanie progestagenu, przez co najmniej 12 dni w cyklu u kobiet z zachowaną macicą znacznie zmniejsza to ryzyko.
The addition of a progestagen for at least 12 days per cycle in non-hysterectomised women greatly reduces this risk.
PolishAlbowiem z macicy Sodomskiej macica ich, i z latorośli Gomorskich jagody ich, jagody jadowite, grona ich gorzkie.
For their vine is of the vine of Sodom, And of the fields of Gomorrah: Their grapes are grapes of gall, Their clusters are bitter:
PolishMatka twoja była czasu pokoju twego jako winna macica przy wodach szczepiona; płodną i gałęzistą była dla wód obfitych.
Thy mother was like a vine, in thy blood, planted by the waters: it was fruitful and full of branches by reason of many waters.
PolishŻona twoja będzie jako winna macica płodna po bokach domu twego; dziatki twoje jako latorośle oliwne około stołu twego.
Thy wife shall be as a fruitful vine, In the innermost parts of thy house; Thy children like olive plants, Round about thy table.
PolishTedy im odpowiedziała macica: Izali opuszczę moszcz mój, który uwesela Boga i ludzie, a pójdę, abym wystawiona była nad drzewy?
And the vine said unto them, Should I leave my new wine, which cheereth God and man, and go to wave to and fro over the trees?
PolishChoć na polu dobrem przy wodach wielkich wsadzona była, aby wypuściła latorośli, i przyniosła owoce, i była macicą winną wspaniałą.
It was planted in a good soil by many waters, that it might bring forth branches, and that it might bear fruit, that it might be a goodly vine.
PolishJam jest winna macica, a wyście latorośle; kto mieszka we mnie, a ja w nim, ten przynosi wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie.
I am the vine, ye are the branches: He that abideth in me, and I in him, the same beareth much fruit: for apart from me ye can do nothing.
PolishA Jam cię był nasadził winną macicą wyborną, którejby wszystko nasienie było prawdziwe; jakożeś mi się tedy odmieniła w płonne gałęzie obcej macicy?
Yet I had planted thee a noble vine, wholly a right seed: how then art thou turned into the degenerate branches of a foreign vine unto me?
PolishNawrócą się, aby siedzieli pod cieniem jego, ożyją jako zboże, i puszczą się jako winna macica, której pamiątka będzie jako wino Libańskie.
They that dwell under his shadow shall return; they shall revive [as] the grain, and blossom as the vine: the scent thereof shall be as the wine of Lebanon.
PolishAle każdy będzie siedział pod winną macicą swoją, i pod figowem drzewem swojem, a nie będzie nikt, coby ich przestraszył; bo to usta Pana zastępów mówiły.
But they shall sit every man under his vine and under his fig-tree; and none shall make them afraid: for the mouth of Jehovah of hosts hath spoken it.
PolishNie bójcie się zwierzęta pól moich; boć wzrosło pastwisko na pustyni, a drzewa przyniosą owoce swoje, figowe drzewo i macica winna wydadzą moc swoję.
Be not afraid, ye beasts of the field; for the pastures of the wilderness do spring, for the tree beareth its fruit, the fig-tree and the vine do yield their strength.
PolishI zgromię dla was pożerającego, a nie popsuję wam urodzaju ziemskiego, i nie pochybi winna macica na polu, mówi Pan zastępów.
And I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground; neither shall your vine cast its fruit before the time in the field, saith Jehovah of hosts.
PolishDodatkowe zastosowanie progestagenów zmniejsza, lecz nie eliminuje całkowicie, powodowanego przez estrogen ryzyka hiperplazji endometrium u kobiet z zachowaną macicą.
The addition of a progestagen reduces, but does not completely eliminate, the oestrogen-induced risk of endometrial hyperplasia in non- hysterectomised women.
PolishRano wstaniemy do winnic; oglądamy, jeźli kwitnie winna macica, jeźli się zawiązują gronka, kwitnąli jabłka granatowe; tam ci oświadczę miłości moje.
Let us get up early to the vineyards; Let us see whether the vine hath budded, [And] its blossom is open, [And] the pomegranates are in flower: There will I give thee my love.