"kraj ojczysty" - Englanninkielinen käännös

PL

"kraj ojczysty" englanniksi

PL kraj ojczysty
volume_up
{maskuliini}

kraj ojczysty (myös: ojczyzna, macierz, kraj rodzinny, kraj przodków)
kraj ojczysty (myös: ojczyzna, kraj rodzinny)

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "kraj ojczysty":

kraj ojczysty

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "kraj ojczysty" englanniksi

kraj substantiivi
ojczysty adjektiivi
English

Esimerkkejä "kraj ojczysty"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishMój ojczysty kraj, Estonia, jest dobrym przykładem pomyślnego przejścia na kapitałowy system emerytalny.
My country, Estonia, is a great example of a successful transition to a funded pension scheme.
PolishMyślę, że ojczysty kraj pani minister Malmström, Szwecja, niestety również doświadczył tego rodzaju sytuacji.
I think that your country, Mrs Malmström, Sweden, has unfortunately also had experience of this.
PolishPrzede wszystkim Włochy, mój kraj ojczysty, muszą codziennie zajmować się sprawami handlu ludźmi, który ma miejsce na naszych drogach i obszarach.
Above all, Italy, my own country, has to deal on a daily basis with instances of trafficking that spill out onto our roads and our spaces.
Polish. - (RO) Mój kraj ojczysty, Rumunia, do 1991 roku znajdował się pod rządami totalitarnego reżymu komunistycznego, który można by nazwać zbrodniczym.
rapporteur. - (RO) The country I come from, Romania, was governed up until 1989 by a totalitarian Communist regime, which you might even describe as criminal.
PolishMój kraj ojczysty - Niemcy nie odrobił swojej pracy domowej pod tym względem, gdyż dość wyraźnie brakuje w nim ramowych warunków dla uczciwej mobilności i ubezpieczenia społecznego.
My home country of Germany has not done its homework in this regard, as there is quite clearly a lack of framework conditions for fair mobility and social security.
PolishEuropejczycy to jedno z najbardziej mobilnych społeczeństw na świecie: prawie 9% obywateli podróżuje do krajów, w których ich kraj ojczysty nie jest reprezentowany na tym szczeblu.
Europeans are among the most mobile societies in the world, with almost 9 % of citizens travelling to countries where their home country does not have this level of representation.
PolishPaństwo o liczbie ludności 10 milionów - przykładowo pański kraj ojczysty, panie przewodniczący Barroso, Portugalia - wobec Brazylii nie ma już tej pozycji, jaką miało w XIX wieku.
A country with a population of 10 million - let us take your country for example, Mr Barroso - compared with Brazil, Portugal no longer has the position it had in the 19th century.