"Dziękuję również" - Englanninkielinen käännös

PL

"Dziękuję również" englanniksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "Dziękuję również".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "Dziękuję również" englanniksi

dziękuję
dziękować verbi
również adverbi

Esimerkkejä "Dziękuję również"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishDziękuję również panu komisarzowi Špidli za pomoc, jakiej udzielił w tej sprawie.
I also thank Commissioner Špidla for the help he has provided on this matter.
PolishDziękuję również Państwu za słowa uznania skierowane do prezydencji węgierskiej.
Thank you also for the appreciation expressed to the Hungarian Presidency.
PolishDziękuję również urzędującej prezydencji i Komisji za poparcie sprawozdania.
I also thank the Presidency and Commission for their support on this report.
PolishOczywiście dziękuję również Komisji Europejskiej i Radzie za wniesiony przez nie wkład.
Naturally I also thank the Commission and the Council for their contributions.
PolishJa również dziękuję za złożone oświadczenie.
Mr President, Baroness Ashton, I would also like to thank you for your statement.
PolishDziękuję również państwu za wkład w osiągnięcie tego historycznego wyniku.
Thank you, too, ladies and gentlemen, for your contribution to this historic result.
Polish. - Dziękuję, pani przewodnicząca, i dziękuję również za to upomnienie.
rapporteur (BG). - Thank you, Madam President, and thank you for that reminder.
PolishDziękuję również sprawozdawcy, który negocjował inteligentnie i z życzliwością.
I would also like to thank the rapporteur, who negotiated sympathetically and intelligently.
PolishPanie pośle Crowley, dziękuję również za pańskie poparcie naszego ogólnego programu.
Mr Crowley, thank you also for your support for our general programme.
PolishDziękuję również panu, panie pośle Jørgensen, za otwartą i konstruktywną współpracę.
The law that we shall, I hope, adopt tomorrow is a necessary one.
PolishDziękuję również pani Panayotopoulos-Cassiotou za doskonałe sprawozdanie.
I also thank Mrs Panayotopoulos-Cassiotou for her very good report.
PolishOczywiście dziękuję również sprawozdawcom i kontrsprawozdawcom.
Naturally, I would also like to thank the rapporteurs and shadow rapporteurs.
PolishDziękuję również sprawozdawcom pomocniczym za ich wkład i dobre chęci.
I also wish to thank the shadow rapporteurs for their contributions and their willingness.
PolishDziękuję, Panie Pośle Pittella, również za entuzjazm, z jakim wygłosił Pan swoje oświadczenie.
Thank you, Mr Pittella, not least for the enthusiasm with which you made your statement.
PolishDziękuję również za słowa uznania dla słoweńskiej prezydencji.
And thank you also for your words of praise for the Slovenian Presidency.
PolishRównież dziękuję państwu, panie i panowie, za wywieranie nacisku.
I also thank you, ladies and gentlemen, for the pressure you exerted.
PolishDziękuję również za debatę. Pragnę podkreślić trzy rzeczy.
I would also like to thank you for the debate and to emphasise three points.
PolishDziękuję również panu przewodniczącemu José Manuelowi Barroso i wiceprzewodniczącemu Ševčovičowi.
My thanks also go to President Barroso and to Vice-President Šefčovič.
PolishDziękuję mu również za przesłanie mi kopii jego odpowiedzi do pani Itzik.
I also thank him for copying his reply to Ms Itzik to me.
PolishDziękuję również wszystkim przemawiającym, którzy wyrazili swoje poparcie podczas dzisiejszej debaty.
I should also like to thank all the speakers who gave their support during today's debate.

Muita sanoja

Polish
  • Dziękuję również

Vieläkin enemmän käännöksiä bab.la:n Suomi-englanti sanakirjassa.