"dorosnąć" - Englanninkielinen käännös

PL

"dorosnąć" englanniksi

volume_up
dorosnąć {vb:n perf.}

PL dorosnąć
volume_up
{verbin perfekti}

1. yleinen

dorosnąć (myös: dorastać)
Czas dorosnąć, być mądrzejszym, bardziej opanowanym, rozważnym.
Well it's time to grow up, to be wiser, to be calmer, to be more considered.
Ruch ochrony środowiska musi dorosnąć i zacząć myśleć o tym, czym jest postęp.
And I think the environmental movement has to grow up and start to think about what progress is.
Chodzi o to, by pozostać artystą, gdy się dorośnie”.
The problem is to remain an artist as we grow up.'

2. "do stołu"

dorosnąć (myös: dorastać)
volume_up
to reach {v.} (the table)
Czas do osiągnięcia maksymalnego stężenia w osoczu i odsetek dawki wydalanej w moczu były podwyższone w porównaniu z wynikami u dorosłych.
The time to reach maximum plasma concentration and the percentage of the dose excreted in urine were increased in children compared to adults.
Od maleńkiego jaja, poprzez stadium larwalne, aż do osiągnięcia dorosłych rozmiarów, ich waga zwiększa się 600 milionów razy.
From their little hatching size of their egg, into their little larval stage till they reach adulthood, they put on 600 million times an increase in weight.
Udział dorosłych w programach edukacji i szkolenia nie jest wystarczający, jeżeli UE do 2010 r. chce osiągnąć założony cel w wysokości 12,5% udziału dorosłych w kształceniu.
Adult participation in education and training is not sufficient if the EU wishes to reach the benchmark goal of 12.5% participation in adult learning by 2010.

3. "do czegoś", Kuvainnollinen

dorosnąć (myös: dorastać)
dorosnąć (myös: dorastać)
volume_up
to be up to {v.} (sth)
Czas dorosnąć, być mądrzejszym, bardziej opanowanym, rozważnym.
Well it's time to grow up, to be wiser, to be calmer, to be more considered.
Ruch ochrony środowiska musi dorosnąć i zacząć myśleć o tym, czym jest postęp.
And I think the environmental movement has to grow up and start to think about what progress is.
You know, dear, growing up doesn't happen all at once.
dorosnąć (myös: dorastać)
volume_up
to live up {v.} (to sth)
dorosnąć (myös: dorastać)
volume_up
to measure up {v.} (to sth)
Do ilu katastrof będzie musiało jeszcze dojść, zanim przywódcy Unii Europejskiej dorosną w końcu do swojego zakresu odpowiedzialności?
How many disasters must there be before the leaders of the European Union finally measure up to their responsibilities?

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "dorosnąć":

dorosnąć

Esimerkkejä "dorosnąć"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishOczywiście organizacje społeczne chcą odgrywać tę rolę muszą dorosnąć do tej odpowiedzialności.
Of course, if civil society organizations want to play that role, they have to grow into this responsibility.
PolishTeraz mamy w Unii Europejskiej dwoje nowych figurantów, o których ze wszystkich stron słyszy się, że muszą dorosnąć do swoich ról.
We now have two new figureheads for the European Union to deal with, about whom all sides have said that they will have to grow into their roles.