"dorosły" - Englanninkielinen käännös

PL

"dorosły" englanniksi

volume_up
dorosły {adj. maskuliini}
volume_up
dorosnąć {vb:n perf.}
PL

dorosły {maskuliini}

volume_up
dorosły
To może się różnić w zależności od tego czy pacjent jest dorosły, czy jest dzieckiem.
This may vary depending on whether you are an adult or a child.
Kiedy wybrałem karierę zawodową, już jako dorosły, zdecydowałem się na robienie filmów.
But when I chose a career as an adult, it was filmmaking.
Mamy mętne wspomnienia tej tymczasowej świątyni, wznoszonej za każdym razem gdy dorosły siada.
We have fading memories of that provisional temple, erected each time an adult sat down.
dorosły
I'm telling you this now that you've grown up.

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "dorosły":

dorosły
dorosnąć

Esimerkkejä "dorosły"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishTak więc już wiemy, że torozaur to tak naprawdę dorosły triceratops.
So now we know that Torosaurus is actually a grownup Triceratops.
PolishNapisał parę utworów wcześnie w życiu, ale jako dorosły stwierdził, "Mam temat... 30 wariacji."
He wrote some early pieces, but late in his life, in his mature period, he said, "Here's a theme -- 30 variations."
PolishPoziom wykluczenia społecznego, którego Romowie doświadczają w dzieciństwie, rośnie, gdy wkraczają oni w wiek dorosły.
The level of social exclusion that Roma encounter in childhood is compounded as they grow into adults.
PolishStworzyła alternatywny rytuał przejścia w wiek dorosły, bez obrzezania. ~~~ Spytałyśmy, co "Dzień W" może dla niej zrobić.
And in that time she created an alternative ritual which involved girls coming of age without the cut.
PolishFunkcjonuje tam nawet przysłowie "jeżeli jesteś wystarczająco duży, żeby unieść nóż, jesteś na tyle dorosły, żeby walczyć za swoje plemię”.
There is even a saying in Yemen that 'if you are old enough to use a knife, you are old enough to fight for your tribe'.
PolishBo jestem dorosły.
PolishJesteś dorosły?
PolishZ chwilą rozpoczęcia leczenia pacjent dorosły lub dziecko nie powinni wykonywać czynności potencjalnie niebezpiecznych, dopóki nie zostanie dobrze poznany wpływ leku na organizm.
When starting therapy, you or your child should not engage in potentially hazardous activities until the effects of the drug are well known.