"dojść do wniosku" - Englanninkielinen käännös

PL

"dojść do wniosku" englanniksi

PL dojść do wniosku
volume_up
{verbi}

dojść do wniosku

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "dojść do wniosku" englanniksi

dojść verbi
do substantiivi
English
do prepositio
do
wniosek substantiivi

Esimerkkejä "dojść do wniosku"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishTrudno nie dojść do wniosku, że Europa jest bezsilna w obliczu rosyjskiej agresji.
Mr President, it is hard to avoid the conclusion that Europe has been impotent in the face of Russian aggression.
PolishMożemy jedynie dojść do wniosku, że kryzys, z którym mamy do czynienia, jest bezprecedensowy.
(SV) Madam President, we can only conclude that the crisis that we find ourselves in is unprecedented.
PolishMożna jednak dojść do wniosku, że porozumienie jest lepsze niż brak jakichkolwiek rezultatów, co byłoby najgorszym scenariuszem.
Still, one may also conclude that the Accord is better than no outcome at all, which would have been the worst-case scenario.
PolishJeśli zastanowić się na przykład, czy 100 euro za tonę pszenicy to naprawdę stosowna cena, to możemy dojść do wniosku, że nie.
If we consider, for example, whether EUR 100 for a tonne of wheat really is an appropriate price then we have to say perhaps not.
PolishNie trzeba wykryć nadużyć, jak w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, by dojść do wniosku, że zarządzanie działa niewłaściwie.
It is not necessary to uncover fraud, as at the European Economic and Social Committee, to reach a verdict of mismanagement.
PolishKażdy kto śledzi tę debatę mógłby dojść do wniosku, że utworzenie kilku obszarów ochronnych i opieka nad ptactwem wystarczą do walki z problemem.
Anyone following this debate could get the impression that the establishment of a few Habitat sites and the protection of birds are enough.
PolishUważam, że na podstawie tej dokumentacji możemy dojść do wniosku, iż w obecnym prawodawstwie dotyczącym przydziałów czasu na start i lądowanie jest coś nie tak.
In this dossier, I think we have to conclude that there is something wrong with the current legislation relating to airport slots.
PolishGdy ma miejsce jakieś zdarzenie, o którym już po kilku godzinach informują wszystkie stacje telewizyjne, można dojść do wniosku, że potrzebna jest nasza pomoc i solidarność.
Something happens somewhere and a few hours later, you can watch it all on TV and you find yourself thinking, this area needs our help and solidarity.
PolishKiedy zastanowić się nad tym, dlaczego Irlandia jest podzielona, można dojść do wniosku, że stało się tak dlatego, że przedsiębiorczym ludziom dano po kawałku ziemi.
It is in my own country in the 18th and 19th centuries. If you look at why Ireland is divided, it is because the successful people were given small pieces of land.