"dojść do skutku" - Englanninkielinen käännös

PL

"dojść do skutku" englanniksi

PL dojść do skutku
volume_up
{verbi}

dojść do skutku (myös: dochodzić do skutku)
volume_up
to eventuate {intransitiiviverbi} (procedure)
Ponadto pan prezydent Łukaszenka zdecydował się na wyjazd z Mińska i w związku z tym wizyta pani Ferrero-Waldner nie mogła dojść do skutku.
Furthermore, President Lukashenko decided to leave Minsk and so Mrs Ferrero-Waldner's visit could not go ahead.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "dojść do skutku" englanniksi

dojść verbi
do substantiivi
English
do prepositio
do
skutek substantiivi

Esimerkkejä "dojść do skutku"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishNiestety dowiedzieliśmy się, że rosyjski rząd nie wyda naszym kolegom wiz, a zatem posiedzenie to nie mogło dojść do skutku.
Unfortunately we discovered that the Russian Government would not be issuing visas to our colleagues and this meeting was not therefore able to take place.
Polishnie dojść do skutku
PolishPomysł Web TV jest do przyjęcia jako techniczny kanał informacyjny, ale nie powinien dojść do skutku w postaci, która jest obecnie proponowana.
This Web TV idea as a technical information channel is an acceptable notion, but it should not be put into effect in the way that is now being suggested.
PolishRozbrojenie i nierozprzestrzenianie broni jądrowej może dojść do skutku, jeżeli każdy zrobi krok naprzód w kierunku osiągnięcia tego ostatecznego celu.
Disarmament and the non-proliferation of nuclear weapons can be achieved if each and every one of us takes a step towards attaining this ultimate objective.
PolishI tylko po uzyskaniu potwierdzenia, że ustanowiono odpowiednią kontrolę na przyszłych zewnętrznych granicach strefy Schengen rozszerzenie to mogło dojść do skutku.
And only once it was confirmed that adequate control had been established on the future external borders of the widened Schengen Area could this expansion take place.
PolishTo dla mnie bardzo ważne, aby Służba miała odpowiedzialność polityczną i budżetową, dokładnie jak pan powiedział, i powinno to dojść do skutku poprzez połączenie funkcji.
It is very important to me that the Service has political and budgetary accountability, exactly as you have said, and it must be effected in this double-hatted way.