"dołączyć" - Englanninkielinen käännös

PL

"dołączyć" englanniksi

volume_up
dołączyć {vb:n perf.}

PL dołączyć
volume_up
{verbi}

Czy UE zamierza dołączyć do USA i zażądać ustąpienia reżimu?
Does the EU intend to join with the US and demand that the regime steps down?
Rumunia i Bułgaria powinny wkrótce dołączyć do tego kręgu - mam przynajmniej taką nadzieję.
Romania and Bulgaria should join this circle soon - at least that is my hope.
Chciałbym dołączyć do gratulacji składanym prezydencji portugalskiej.
(FR) Mr President, I too should like to join in congratulating the Portuguese Presidency.
dołączyć (myös: dołączać)
Wielu posłów poparło wprowadzenie europejskiego nakazu aresztowania, wierząc, że niedługo dołączą do niego zabezpieczenia proceduralne.
Many in this Parliament agreed to the introduction of the European arrest warrant, believing that procedural safeguards would soon follow.

Esimerkkejä "dołączyć"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishMożna do tego dołączyć odpady z żywności i warzyw oraz wytwarzać energię elektryczną.
Waste food and waste vegetables could also be mixed with it to create electricity.
PolishNależy dołączyć pompę infuzyjną do worka z lekiem, oczyścić rurkę i następnie kapturek.
The pump tubing should be attached to the bag, the tubing purged and then capped.
PolishPoniższy tekst należy dołączyć do Charakterystyki Produktu Leczniczego:
The following text shall be included in the Summary of Product Characteristics:
PolishNiewątpliwie gospodarki rozwijające się muszą jednocześnie dołączyć do działań.
At the same time, of course, the growing economies must do their bit.
Polish(2) Dołączyć igłę 26G do odpowiedniej strzykawki jednorazowego użytku (maksymalnie 1 ml).
(2) Place a 26G needle onto an appropriate single-use syringe (max.1 ml).
PolishF Dołączyć strzykawkę z łącznikiem lub igłą do fiolki z proszkiem.
F Attach the syringe with vial adapter or transfer needle to the powder vial.
PolishTurcja jest kandydatem, chcącym dołączyć do zjednoczonej Europy.
(EL) Mr President, Turkey is a candidate for accession to a united Europe.
PolishPo ustąpieniu gorączki, osoby te mogłyby się uspokoić i dołączyć do dorosłych.
When the fever subsides, they may rest and rejoin the grown-ups.
PolishJest lista członków funduszu, można ją dołączyć i wydaje mi się, że to wystarczy.
There is a list of participants in the scheme - we could include this and I think this would suffice.
PolishAle to była sztuczka z jedną piłeczką, a co by było gdyby coś do niej dołączyć i troche zmodyfikować...
But working with one ball, now, what if you attach something to it, or change it.
PolishLudzie rzucali pracę, jechali w odległe miejsca, żeby dołączyć do tej niezwykłej misji.
And people left their jobs and they went to obscure locations to go and be part of this amazing mission.
PolishRada może dołączyć do takiego upoważnienia warunki specyficzne.
The Council may attach specific conditions to such authorisation.
PolishPragnę dołączyć do gratulacji dla pani poseł Zdravkovej za doskonałe sprawozdanie.
(ES) Madam President, I too want to congratulate Mrs Zdravkova on her excellent report.
Polish(4) Zdjąć igłę ze strzykawki i dołączyć nową (typową igłę do wstrzykiwań).
(4) Replace the needle by a new one (the new needle should have the size which you normally use for injections).
PolishDlaczego nie można było dołączyć środków z grupy PBT do innych chemikaliów, które będą znakowane.
Why not decide that PBT chemicals are to have the same status as all the others and also be labelled.
PolishNależy do niego dołączyć również następujące dokumenty:
The following documents also have to be attached to the motion:
PolishMoim zdaniem powinniśmy dołączyć instrukcję postępowania działającą na korzyść dziecka lub raczej pasażera.
I think that we ought to include an instruction that benefits the child, or rather, the passenger.
PolishPoniższy tekst należy dołączyć do Ulotki dla pacjenta:
The following text shall be included in the Package Leaflet:
PolishDo aktualnie stosowanej dawki pochodnej sulfonylomocznika należy dołączyć dawkę 4 mg rozyglitazonu.
Rosiglitazone 4 mg should be administered concomitantly with the dose of sulphonylurea already being taken.
PolishZaktualizowany plan zarządzania ryzykiem należy ponadto dołączyć:
In addition, an updated RMP should be submitted