"være" - Englanninkielinen käännös

NO

"være" englanniksi

volume_up
være {epäs. v.}
EN

NO være
volume_up
{verbi}

Under Dronning Victoria trodde man at bølger måtte være være bølger i noe -- eteren.
Victorians thought the waves had to be waves in some material medium: the ether.
Hvis du er skrudd sammen for å være antropolog, så skal du være antropolog.
If you're wired to be an anthropologist, you'll be an anthropologist.
Hvis du er skrudd sammen for å være dykker, så skal du være dykker.
If you're wired to be an undersea explorer, you'll be an undersea explorer.
være
volume_up
to be {v.} (exist)
Under Dronning Victoria trodde man at bølger måtte være være bølger i noe -- eteren.
Victorians thought the waves had to be waves in some material medium: the ether.
Hvis du er skrudd sammen for å være antropolog, så skal du være antropolog.
If you're wired to be an anthropologist, you'll be an anthropologist.
Hvis du er skrudd sammen for å være dykker, så skal du være dykker.
If you're wired to be an undersea explorer, you'll be an undersea explorer.
være
volume_up
to be {v.} (occupy a place)
Under Dronning Victoria trodde man at bølger måtte være være bølger i noe -- eteren.
Victorians thought the waves had to be waves in some material medium: the ether.
Hvis du er skrudd sammen for å være antropolog, så skal du være antropolog.
If you're wired to be an anthropologist, you'll be an anthropologist.
Hvis du er skrudd sammen for å være dykker, så skal du være dykker.
If you're wired to be an undersea explorer, you'll be an undersea explorer.
være
volume_up
to be {v.} (occur, take place)
Under Dronning Victoria trodde man at bølger måtte være være bølger i noe -- eteren.
Victorians thought the waves had to be waves in some material medium: the ether.
Hvis du er skrudd sammen for å være antropolog, så skal du være antropolog.
If you're wired to be an anthropologist, you'll be an anthropologist.
Hvis du er skrudd sammen for å være dykker, så skal du være dykker.
If you're wired to be an undersea explorer, you'll be an undersea explorer.
Mindfulness-ekspert Andy Puddicombe beskriver den forvandlende evnen å gjøre nettopp det: Oppfriske hjernen i 10 minutter hver dag, rett og slett ved å være oppmerksom og å oppleve øyeblikket.
Mindfulness expert Andy Puddicombe describes the transformative power of doing just that: Refreshing your mind for 10 minutes a day, simply by being mindful and experiencing the present moment.

Esimerkkejä "være"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

Norwegian0:26 Det pleide å være slik at Paris og London og New York var de største byene.
0:26 It used to be that Paris and London and New York were the largest cities.
NorwegianAlle trenger visshet om at de kan unngå smerte og i det minste være komfortable.
Everyone needs certainty that they can avoid pain and at least be comfortable.
Norwegian100 prosent av korallen kan være utslettet før 2050 på grunn av global oppvarming.
100 percent of the coral may be wiped out before 2050 because of global warming.
NorwegianFaktisk, har vi visst i århunder at å være alene besitter en transendental kraft.
And in fact, we have known for centuries about the transcendent power of solitude.
NorwegianHvis du vil ha fullstendig personalisering, må du være fullstendig utleverende.
If you want to have total personalization, you have to be totally transparent.
NorwegianOg hvor kult ville det ikke være å fortelle dine barnebarn at du var en del av det?
And how cool would it be to tell your grandchildren that you were part of that?
NorwegianUnder Dronning Victoria trodde man at bølger måtte være være bølger i noe -- eteren.
Victorians thought the waves had to be waves in some material medium: the ether.
NorwegianUten menneskerettigheter, kan du ikke være beskyttet mens du driver valgkamp.
Without human rights, you don't have the protection granted to you to campaign.
NorwegianOg om jeg skal være helt ærlig, de er bedre kokker enn jeg noen gang vil bli.
And if I'm going to be really honest, they're a better chef than I'll ever be.
NorwegianDette betyr at e-postene du arkiverte ikke lenger vil være synlige i fanene dine.
This means that messages you archive will no longer be visible in your tabs.
NorwegianLeiealternativer kan være tilgjengelig i ulike tidsperioder, avhengig av boken.
Rentals can be available for different time periods that vary depending on the book.
NorwegianOg dette har vist seg å være en av våre viktigste forsvarsmekanismer mot kreft.
And this turns out to be one of our most important defense mechanisms against cancer.
NorwegianOg jeg var sikker på at det kom til å være flott for demokratiet og for vårt samfunn.
And I was sure that it was going to be great for democracy and for our society.
NorwegianJeg tilbyr meg å være deres ambassadør.
The lunch ladies, the lunch cooks of America -- I offer myself as their ambassador.
NorwegianLæren vi får fra dette er du trenger ikke å ha en hjerne for å være lønnsom.
The lesson we learn from this is you don't have to have a mind to be a beneficiary.
Norwegian12:59 Og det bør også være de primære attributtene av hva det betyr å være menneske.
12:59 And these should also be the primary attributes of what it means to be human.
NorwegianHvis du ikke kan åpne nettsiden på andre datamaskiner, kan den være midlertidig nede.
If you can't see the webpage on any computer, the webpage may be temporarily down.
NorwegianAlle kan opprette et sertifikat og gi seg ut for å være hvilket som helst nettsted.
Anyone can create a certificate claiming to be whatever website they choose.
NorwegianMen vi trenger å være mer private og mer frihet og å være mer autonome når vi jobber.
But we need much more privacy and much more freedom and much more autonomy at work.
NorwegianHvordan kan Bibelen være så barbarisk noen steder, og så utrolig vis andre steder?
How can the Bible be so barbaric in some places, and yet so incredibly wise in others?

Muita sanoja