"egnet" - Englanninkielinen käännös

NO

"egnet" englanniksi

NO egnet
volume_up
{adjektiivi}

egnet (myös: passende, brukbar, treffende)
Hvis du ikke ville ha vært komfortabel med å se på innholdet på nettstedet ditt på jobben eller sammen med familien, er ikke nettstedet egnet til å legge ut Google-annonser på.
If your site has content which you wouldn't be comfortable viewing at work or with family members around, then it probably isn't an appropriate site for Google ads.

Esimerkkejä "egnet"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

NorwegianHar du innhold som er sensitivt eller ikke er egnet for barn, på nettstedet ditt?
Do you have sensitive or non-family safe content on your site?
NorwegianGoogle besørger ikke skatterådgivning, og vi oppfordrer deg til å kontakte en egnet økonomirådgiver.
Google is unable to provide you with tax advice and you should consult your own tax advisor.
NorwegianDet vi gjør med dette er at vi tar noen få enkle skritt i retning av en økonomi egnet for formålet.
What we're doing here is we're taking a few simple steps towards an economics fit for purpose.
NorwegianAnnonser i denne kategorien ble tidligere kategorisert som ikke egnet for barn, og var ikke tillatt på sider som ble administrert med AdSense.
Ads in this category were previously categorized as non-family safe and were not allowed on pages managed by AdSense.
NorwegianVed å velge modenhetsnivået «alle» erklærer utvikleren at alt innhold i appen, annonser inkludert, er egnet for alle brukere, uansett alder.
By choosing the "Everyone" maturity level, the developer is declaring that all of the content in the app, including ads, is suitable for all users regardless of age.
NorwegianEn formaning til slutt: Hvis nettstedet hovedsakelig omhandler stevnemøter av seksuelle art, er det sannsynligvis ikke egnet for AdSense-programmet.
A final word of caution: If the site is dealing primarily with adult dating (in other words ‘sex dating’), it is likely not suitable for the AdSense program.
NorwegianSystemet vårt har bestemte filtre som beskytter annonsørene våre mot annonsering på sider som kan tolkes som potensielt negative, ikke egnet for barn eller kanskje til og med støtende.
Our system has certain filters in place to protect our advertisers from advertising on pages that could be construed as potentially negative, non-family safe or even offensive.