"bli" - Englanninkielinen käännös

NO

"bli" englanniksi

NO bli
volume_up
{verbi}

Vel, det er på tide å bli voksen, å bli klokere, å bli roligere, å bli mer tilregnelig.
Well it's time to grow up, to be wiser, to be calmer, to be more considered.
2:05 Ser dere, de spurte meg hva jeg ville bli, og sa så hva jeg ikke skulle bli.
2:05 See, they asked me what I wanted to be, then told me what not to be.
Denne reservasjonen vil ikke bli belastet siden bestillingen er kansellert.
Because the order has been canceled, the pending authorization will not result in a charge.
bli
volume_up
to become {v.} (To begin to be)
Jeg liker å bare stupe inn i det og bli en slags menneskelig forsøkskanin.
I just like to dive right in and become sort of a human guinea pig.
Du er nødt til å bli veldig interessert i dataene, usexy som det låter.
You have to become really interested in data, unsexy as that sounds.
Det tok naturen 100 millioner år å få apen til å reise seg og bli til Homo sapiens.
It took nature 100 million years to make the ape stand up and become Homo sapiens.
bli
volume_up
to get {v.} (become)
De tregeste roerne, de svakeste roerne, kommer til å bli kastet ut av laget.
The slowest rowers, the weakest rowers, are going to get cut from the team.
Med Meg på nettet, kan du bli varslet når de personlige dataene dine vises på nettet.
With Me on the Web, you can get notified when your personal data appears on the web.
I min egen menneskelighet og feilbarhet, har jeg prøvd å bli bedre i alt jeg har prøvd.
In my own humanity and mistakes, I've tried to get better at everything I tried.
bli (myös: oppnå, skaffe, skaffe seg)
De tregeste roerne, de svakeste roerne, kommer til å bli kastet ut av laget.
The slowest rowers, the weakest rowers, are going to get cut from the team.
Med Meg på nettet, kan du bli varslet når de personlige dataene dine vises på nettet.
With Me on the Web, you can get notified when your personal data appears on the web.
I min egen menneskelighet og feilbarhet, har jeg prøvd å bli bedre i alt jeg har prøvd.
In my own humanity and mistakes, I've tried to get better at everything I tried.
bli
volume_up
to stay {v.} (to remain a place)
4:38 CO: Jeg bestemte meg for å bli i landet, gi opp masteren i Moskva og for å jobbe fulltid med å få dette til å skje.
4:38 CO: I decided to stay in the country, give up the master's in Moscow and to work full-time to make this happen.
bli
volume_up
to turn {v.} (become)
Vær oppmerksom på at hvis du slår av nettloggen, kan enkelte søkefunksjoner bli deaktivert.
Note that turning off Web History may disable certain search features.
For at søkeforslagene dine skal bli bedre, lagres Gmail-søk i nettloggen din hvis du har aktivert den.
To improve the search suggestions, your Gmail searches will be stored in your Web History if you have it turned on.
Hvis de bare kunne bli enige, hvis de bare kunne snu fangens dilemma til et annet betalingsprinsipp kalt et forsikrings-spill, da kunne de fortsatt.
If they could only agree, if they could only turn a prisoner's dilemma into a different payoff matrix called an assurance game, they could proceed.

Esimerkkejä "bli"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

Norwegian(Latter) Og hun bestemmer seg for å bli litt mer oppmerksom på sine omgivelser.
(Laughter) And she decides to be a little bit more aware of her surroundings.
NorwegianJeg lærte hvordan å effektivt kommunisere imellom landegrenser uten å bli oppdaget.
I learned how to effectively communicate across borders without being detected.
NorwegianMerk: Avhengig av abonnementet ditt, kan du bli belastet for telefonsamtaler.
Note: Depending on your plan, you may be charged by your carrier for phone calls.
NorwegianDet er jo tydelig at dersom de knekker snegler,- -så må jo lemmet bli knust.
Because obviously, if it's breaking snails, the poor limb must be disintegrating.
NorwegianOg om jeg skal være helt ærlig, de er bedre kokker enn jeg noen gang vil bli.
And if I'm going to be really honest, they're a better chef than I'll ever be.
NorwegianNinjaen kan bli med i samtalen med Verizon for å sørge for at problemet blir løst.
The Ninja can join you on your call with Verizon to make sure the issue gets fixed.
NorwegianOg hvis du går til en safaripark på Saturn eller Jupiter, vil du bli skuffet.
If you go to the safari parks on Saturn or Jupiter, you will be disappointed.
NorwegianNatten før jeg dro kom hun inn i rommet og sa, "Leyma, ikke la meg bli igjen her.
The night before I left, she came to the room and said, "Leymah, don't leave me here.
NorwegianOg når vi dør, trenger vi ikke engang å bli plassert i forskjellige søppelsekker.
And when we die, we don't even have to be placed in different refuse sacs.
Norwegian2:05 Ser dere, de spurte meg hva jeg ville bli, og sa så hva jeg ikke skulle bli.
2:05 See, they asked me what I wanted to be, then told me what not to be.
NorwegianSå du trenger ikke å gjøre utrolige ting med pengene for å bli lykkelig.
So you don't have to do amazing things with your money to make yourself happy.
NorwegianVel, det er på tide å bli voksen, å bli klokere, å bli roligere, å bli mer tilregnelig.
Well it's time to grow up, to be wiser, to be calmer, to be more considered.
NorwegianÅtte klemmer om dagen -- du kommer til å bli lykkeligere og verden blir et bedre sted.
Eight hugs a day -- you'll be happier and the world will be a better place.
NorwegianDet er flere måter å bli fremhevet på gjennom aktuelle kategorier på Google Play.
There are several opportunities for featured placement on Google Play.
NorwegianAvhengig av hvor du befinner deg kan du også bli bedt om å bekrefte telefonnummeret ditt.
Depending on your location, you may also be asked to verify your phone number.
NorwegianVi hadde utviklet oss fra å være en jordbruksøkonomi til å bli en verden av big business.
What happened is we had evolved an agricultural economy to a world of big business.
NorwegianDet er bare å innse det, å bli en sølibat-praktiserende munk vil forandre en hel del ting.
Let's face it, becoming a celibate monk is going to change a number of things.
NorwegianDen virkelige effekten av SOPA og PIPA vil bli annerledes enn den foreslåtte effekten.
The real effects of SOPA and PIPA are going to be different than the proposed effects.
NorwegianJeg tror det er ett av de viktigste spørsmålene du noensinne vil bli spurt.
I think that's one of the most important questions you'll ever be asked.
NorwegianI nettgrensesnittet vil derimot hele samtalen bli gitt den tilsvarende etiketten.
However, in the web interface, the whole conversation will be given the corresponding label.

Muita sanoja