"olijfolie" - Englanninkielinen käännös

NL

"olijfolie" englanniksi

NL olijfolie
volume_up
{de}

1. Gastronomia

olijfolie
volume_up
olive oil {subst.}
Waarom heeft de Commissie deze procedure niet gevolgd voor olijfolie?
Why has the Commission not followed this procedure in the case of olive oil?
Tweede vraag: wat is de beweegreden van deze hervorming van de GMO olijfolie?
Second question: what are the motives lying behind this reform of the olive oil COM?
Olijfolie gaf een lichte daling van PhIP-vorming, maar het was bijna te verwaarlozen.
Olive oil slightly decreased the PhIP formation, but it was nearly negligible.
olijfolie

Esimerkkejä "olijfolie"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

DutchIk deed een blinde test met 20 mensen en vijf andere soorten olijfolie.
I did a blind taste test of this with 20 people and five other olive oils.
DutchDe olijfolie is een onderdeel van zijn beschaving, van zijn bestaan, van zijn economie en zijn milieu.
It is an element of his or her culture and existence, of the economy and of the environment.
DutchHet verbod op het mengen van olijfolie wordt opgeheven en verder schort het aan de regelgeving betreffende tafeloliën.
The ban on mixing olive oils is going to disappear, and also the lack of regulation for table olives.
DutchDe Unie heeft een tekort aan katoen, tabak, olijfolie, groenten, fruit en andere producten: 70% van de totale behoeften wordt ingevoerd.
Secondly, this produce is high quality and is good for the consumers of the European Union.
DutchDe hervorming van de gemeenschappelijke marktordening voor olijfolie zou met ingang van het seizoen 2001-2002 in werking moeten treden.
The reform of the common market organization should come into force for the 2001-2002 campaign.
DutchDe waarheid is namelijk dat ieder kruisverhoor van producent en olijfolie-verwerker fraude aan het licht kan brengen.
Because the truth is that a combined investigation of the producer and the processor can always bring fraud to light.
DutchDe Commissie is schijnheilig met haar voorstellen voor olijfolie en neemt een loopje met de olijfproducenten.
A spirit of hypocrisy and mockery at the expense of olive farmers prevails in the proposals in the Commission's report on oil.
DutchStel dat deze controlebureaus toch gehandhaafd worden, op welke instrumenten kunnen zij dan rekenen om de kwaliteit van de olijfolie te garanderen?
Even if the agencies survived, what instruments would they have at their disposal to guarantee the quality of the oil?
DutchHet zou schandalig zijn dat een besluit als dit genomen wordt tegen Andalusië in, de belangrijkste Europese en wereldproducent van olijfolie.
Before such a wide-ranging decision is presented to the Council there should be a period of reflection and consultation so that the sector itself can make its view known.
DutchHet is zonneklaar dat kleine boeren veel minder compensatie zullen krijgen voor het afschaffen van primaire teelten als tabak, katoen en olijfolie.
It is crystal clear that small- and medium-sized farmers will receive far less money in compensation for the abolition of basic crops such as tobacco, cotton and oil.
DutchIn de tussentijd heeft de Commissie urgente wijzigingen in het huidige stelsel voorgesteld teneinde de beheersproblemen van de huidige GMO voor olijfolie te ondervangen.
Until then, and in order to do something to offset the management difficulties of the current CMO, the Commission has proposed urgent modifications to the current regime.
DutchZou de verwerking van olijven tot olijfolie moeten worden aangetoond dan zou het controlesysteem ongeveer gelijk moeten zijn aan het huidige systeem, met als extra kosten die van de satellietbeelden.
If proof of changing the olive into oil were demanded the control system should be reasonably similar to the current one with the added cost for satellite pictures.