"in geen enkele verhouding" - Englanninkielinen käännös

NL

"in geen enkele verhouding" englanniksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "in geen enkele verhouding".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "in geen enkele verhouding" englanniksi

in adjektiivi
English
in prepositio
in- prepositio
English
in-
English
innen verbi
geen adverbi
English
geen pronomini
geen numeraali
English
enkele adjektiivi
English
enkele numeraali
English
verhouding substantiivi
géén adverbi
English

Esimerkkejä "in geen enkele verhouding"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

DutchDie stijging staat natuurlijk in geen enkele verhouding tot de bevolkingsgroei in het land.
This is an increase which is out of all proportion with the demographic development of the country.
DutchDat staat toch in geen enkele verhouding met waar het hier om draait.
I see that is quite disproportionate to the matter in hand.
DutchZo staat mijn korte interventie hier ook in geen enkele verhouding tot de langdurige en hechte betrekkingen die ik ons toewens.
The brevity of my address will likewise bear no relation to what I hope will be a long and enduring relationship.
DutchIk moet echter zeggen dat de voorstellen waar de heer Vatanen mee komt, in geen enkele verhouding staan tot de omvang van het probleem.
Indeed, I have to say that the proposals produced by Mr Vatanen really have no bearing on the extent of the problem.
DutchDe vervuiler betaalde namelijk tot nu toe een lichte boete die in geen enkele verhouding stond tot de werkelijke schoonmaakkosten van een locatie.
The polluter has paid a small fine which never bears any resemblance to the actual clear-up costs of a site.
DutchHet is immers niet ondenkbaar dat een lidstaat enerzijds een minieme bijdrage levert, maar anderzijds bedragen ontvangt die in geen enkele verhouding staan tot haar investering.
It could be the case that, having invested a small amount, a particular Member State is in receipt of benefits out of all proportion to its initial investment.
DutchZoals wij al zeiden, staat die uitbreiding, door de politieke symboliek en door de sociale, economische en handelsbelangen die spelen, in geen enkele verhouding tot voorgaande uitbreidingen.
As we have said before, as a political symbol and by virtue of its social, economic and commercial implications, this enlargement goes immeasurably further than the preceding ones.

Muita sanoja

Dutch
  • in geen enkele verhouding

Tutustu bab.la:n Suomi-englanti sanakirjaan.