"doorstaan" - Englanninkielinen käännös

NL

"doorstaan" englanniksi

NL doorstaan
volume_up
[doorstond|doorstaan] {verbi}

Mevrouw de president, u zei dat uw land een nachtmerrie heeft moeten doorstaan.
Madam President, you said that your country had to endure a nightmare.
Nu is het uw beurt om New Europe in ieder geval de komende zes maanden te doorstaan.
Now it is your turn to endure New Europe at least for the next six months.
We mogen niet vergeten wat de Europeanen - wat de Madrilenen - hebben moeten doorstaan.
Let us remember what Europeans – what Madrileños – had to endure.
doorstaan (myös: dragen, ondergaan, lijden, velen)
Niet onbelangrijk, na alle kritiek die het externe optreden van de Unie de afgelopen jaren heeft moeten doorstaan.
Not insignificant, in the light of all the criticism which the Union's external action has had to put up with over the years.
De Poolse boeren hebben al veel doorstaan, maar de afwachtende en onrechtvaardige houding van de Unie in verband met de Russische blokkade wordt hun nu te veel.
Polish farmers have put up with a great deal, but they are no longer in a position to put up with delays or injustice on the part of the EU where the Russian blockade is concerned.
Ik wil voorts eveneens benadrukken dat de aanvallen van personen van buiten dit Parlement op Emilia Müller tot de ergste behoren die welke afgevaardigde dan ook heeft moeten doorstaan.
However, may I say also that Emilia Müller has suffered one of the worst assaults by people outside this Parliament that any Member has had to put up with.
Ik hoop van harte dat hun sympathieke voorstellen de juridische toetsing kunnen doorstaan.
I sincerely hope that their compassionate proposals can stand the test of legislation.
Naar onze mening draagt een dergelijke opstelling niet bij tot een vervoerssysteem dat de tand des tijds kan doorstaan.
In our opinion, such an attitude is not conducive to a transport system that can stand the test of time.
Guinee heeft veel moeten doorstaan, omdat het voor zichzelf opkwam en onafhankelijk werd.
Guinea suffered quite severely for standing up for its principles and becoming independent.
De Ierse rundvleessector heeft sowieso al een ernstige crisis moeten doorstaan.
The Irish beef sector has already suffered a severe crisis.
Guinee heeft veel moeten doorstaan, omdat het voor zichzelf opkwam en onafhankelijk werd.
Guinea suffered quite severely for standing up for its principles and becoming independent.
Wanneer de bescherming zelf ondergeschikt is aan hebzucht, moeten de arme dieren de hemel weet wat voor mishandelingen doorstaan.
The poor animals must suffer heaven knows what kind of mistreatment when protection itself is subject to greed.
doorstaan (myös: dragen, wonen, wachten, plakken)
In de grote hoop papier die wij daaromtrent produceerden, is er inmiddels erg weinig dat de toetsing aan de realiteit heeft doorstaan.
The mass of paperwork we have produced on the subject bears little resemblance to reality.

Esimerkkejä "doorstaan"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

DutchDe huidige voedselwetgeving zou in ieder geval de Johannesburg-check niet doorstaan.
The current food legislation would not, at any event, pass the Johannesburg check.
DutchDe ellende die dit land en dit volk moet doorstaan kan ons toch niet koud laten.
We cannot remain indifferent to the agony of a whole country and people.
DutchIn het vervolg van deze film zien we welke zware beproevingen dit gezin moet doorstaan.
The rest of the film shows the extent of the suffering awaiting the family.
DutchMaar de beproeving die onze Unie moet doorstaan, zal nog veel zwaarder zijn.
But the test which our Union will have to pass is even more difficult.
DutchHet in Luxemburg overeengekomen coördinatiemechanisme heeft de eerste proef dus doorstaan.
The coordination mechanism agreed in Luxembourg has therefore passed its first test.
DutchKapitein Algren, het ziet ernaar uit dat u uw gevangenschap in goede gezondheid heeft doorstaan.
Captain Algren, it seems you have endured your captivity with little ill effect.
DutchHet voorzitterschap zal doen wat het kan om te zien dat we samen de test goed zullen doorstaan.
The presidency intends to do what it can to see that together we pass the test.
DutchDe eerste proef die zij moeten doorstaan zijn dus deze presidentsverkiezingen.
Their first test will therefore be these presidential elections.
DutchInderdaad heeft Europa in het verleden veel ernstige crises doorstaan.
It is true that Europe has been through other severe crises in the past.
DutchHet idee alleen al dat kleine kinderen dit soort angst moeten doorstaan is afschuwelijk.
The very thought of little children being put through that kind of terror is inconceivable.
DutchGuinee heeft veel moeten doorstaan, omdat het voor zichzelf opkwam en onafhankelijk werd.
Guinea suffered quite severely for standing up for its principles and becoming independent.
DutchDe Ierse rundvleessector heeft sowieso al een ernstige crisis moeten doorstaan.
The Irish beef sector has already suffered a severe crisis.
DutchHet opent de poort naar een betere toekomst op een eiland dat te lang te veel heeft moet doorstaan.
It is a door to a better future on an island that has endured too much for too long.
DutchZorg dat andere mensen niet hoeven mee te maken wat wij vorig jaar hebben doorstaan.
Do not let other people go through what we did last year.
DutchWij in Groot-Brittannië hebben acht jaar New Labour moeten doorstaan.
We in Britain have endured New Labour for the last eight years.
DutchDe wisselkoers is wellicht de moeilijkste proef die de euro zal moeten doorstaan.
The exchange rate will be the real test of the euro.
DutchDat is de test die de Europese Unie en haar lidstaten in de toekomst zullen moeten doorstaan.
This is the big test that the European Union and its Member States will have to face in the future.
DutchBeide landen hebben deze verandering met groot succes doorstaan.
Both countries have come through this change with great success.
DutchDe vier pijlers ervan hebben de eerste aardschokken al met al goed doorstaan.
All in all, its four pillars have passed the test.
DutchTot nu toe heeft het Spaanse Koninkrijk deze toets nog niet doorstaan.
Until now the Spanish Kingdom has not passed this test.