"waged" - Unkarinkielinen käännös

EN

"waged" unkariksi

HU
volume_up
wage {subst.}

EN waged
volume_up
{adjektiivi}

waged
waged

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "wage":

wage

Esimerkkejä "waged"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishMy colleagues from Spain battle with the evil campaign of terror waged by ETA.
Spanyolországi kollégáim az ETA által szított terror gonosz kampányával küzdenek.
EnglishHowever, the fight against terrorism must always be waged by legal and proportionate means.
A küzdelmet azonban mindenkor jogi, illetve arányos eszközökkel kell megvívnunk.
EnglishAnd we've waged this war on at least four fronts, certainly in Hollywood.
És ezt a háborút legalább négy fronton folytatjuk, különösen Hollywoodban.
EnglishThe hate campaign waged against this party for some time now has culminated in tragedy.
A szóban forgó párt ellen régóta folytatódó gyűlöletkampány ezzel tragédiába torkollt.
English(EL) Mr President, a real war is being waged in cyberspace at the moment.
(EL) Elnök úr! Pillanatnyilag valódi háború zajlik a kibertérben.
EnglishThe fight against climate change cannot be waged by Europe alone.
Az éghajlatváltozás elleni küzdelem terhét nem viselheti egyedül Európa.
EnglishWar is being waged there, and it takes negotiation to end wars.
Itt hadviselés folyik, a háborúk befejezéséhez pedig tárgyalni kell.
EnglishNeither of us will get paid for the war we've just waged.
Egyikünk sem kap egy fillért sem a háborúért, amit derekasan megvívtunk.
EnglishThis income is used in turn to fuel the conflicts being waged within the country and region.
Ezt a jövedelmet használják azután az országon és a régión belül folytatott konfliktusok szítására.
EnglishAn effective battle must be waged against corruption, and freedom of justice guaranteed.
Hatékony háborút kell folytatni a korrupció ellen, és biztosítani kell az igazságszolgáltatás szabadságát.
EnglishSince 12 September 2001, a 'war' has been waged on terrorism.
2001. szeptember 12. óta "háború” folyik a terrorizmus ellen.
EnglishBoth hard men, both keeping the world at bay while they waged private wars in their guts.
Mindketten kemény emberek, akik kézben tartják a dolgokat, miközben a magánháborúikat a zsigerekben vívják meg.
EnglishI want the EU to say that the fight against terrorism can never be waged by illegitimate means.
Szeretném, ha az EU kijelentené, hogy a terrorizmus elleni harcot sosem vívhatjuk törvénytelen fegyverekkel.
EnglishA daily battle is waged on the borders of these countries.
Ezen országok határain napi szintű csatározások folynak.
EnglishAs has been said here, the fight against terrorism must always be waged by legal and proportionate means.
Ahogyan az itt is elhangzott, a terrorizmus elleni küzdelmet jogi és arányos eszközökkel kell megvívni.
EnglishSo Rome effectively waged war on places like Carthage and Egypt just to get its paws on their grain reserves.
Tehát Róma olyan helyeken háborúzott, mint Karthágó és Egyiptom, csak hogy megkaparintsa a gabona készletüket.
EnglishThis was a war fought to determine forever the character and mode of evolution of life on the earth across which it was waged.
Ez a harc azért folyt, hogy mindörökre meghatározza az élet fejlődésének jellegét és irányát.
EnglishThe relentless terrorist campaign waged by the Tamil Tigers severely blighted the development of that beautiful country.
A tamil tigrisek által viselt kíméletlen terrorista hadjárat kerékbe törte e gyönyörű ország fejlődését.
English(EL) Mr President, the EU shares responsibility for the unjust and dirty war waged by NATO against Yugoslavia.
(EL) Elnök úr, az Európai Unió is felelős a NATO által Jugoszlávia ellen vívott igazságtalan és mocskos háborúért.
EnglishHowever, and this is the report's second theme, this determined fight against terrorism has to be waged in a certain way.
Ezt az eltökélt harcot azonban - és ez a jelentés második témaköre - egy bizonyos módon kell megvívnunk.