"useless" - Unkarinkielinen käännös

EN

"useless" unkariksi

EN useless
volume_up
{adjektiivi}

I thank you for your warnings, but they are so useless as to be laughable.'
Köszönöm a figyelmeztetését, de annyira használhatatlan, hogy az már nevetséges.
The arm placed around Yuri had been useless, almost impossible to control.
A karja, amelyet a fiú vállán nyugtatott, használhatatlan, csaknem irányíthatatlan.
And drawing closer to her husband, she gave a squeeze to his useless hand.
Közelebb húzódott férjéhez, és megszorította Fontenay használhatatlan kezét.
Stranger, it is equally useless to abuse either dogs or philosophers.
- Idegen, egyformán hiábavaló szidni a kutyákat és a filozófusokat.
Their fingerprints change so quickly that passports and recognition from them are useless.
Az ő ujjnyomatuk olyan gyorsan változik, hogy az útlevél és az erre alapozott azonosítás hiábavaló.
Százezer ember hiábavaló álma?
useless (myös: unavailable, unavailing, frustrate)
Yet another useless joyride at the cost of mere millions to the US taxpayer.
Még egy hasztalan repülés, mely pár milliójába kerül az amerikai adófizetőknek.
Yet all this is useless unless a national agreement is reached to avert the crisis.
Mindez azonban hasztalan, ha nem születik nemzeti megállapodás a válság elhárítására.
It was useless trying to pretend innocence, Jaffe knew.
Jaffe tudta, hogy hasztalan dolog lenne ártatlanságot színlelnie.

Esimerkkejä "useless"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishGood resolutions are useless attempts if they interfere with sovereign nations.
A jó határozatok haszontalan kísérletek, ha szuverén államok dolgába avatkoznak be.
EnglishOr perhaps it is because the ring isnot lost and useless, came the voice of Nuada.
Vagy talán mert a gyűrű nem veszett el, és nem hatástalan hangzott fel Nuada hangja.
EnglishEyewitness testimony is pretty useless in court, despite what you see on TV.
A szemtanúk vallomása elég haszontalan a bíróságon, bármit látsz is a tévében.
EnglishI mean, after all, if you look at babies superficially, they seem pretty useless.
Úgy értem, ha a babákra felületesen tekintünk, elég haszontalannak tűnnek.
EnglishThe last thing Teddy wanted was a long, useless conversation about politics.
Teddy a legkevésbé sem óhajtott hosszú, értelmetlen politizálásba bonyolódni.
EnglishOn the other hand, it is useless to set targets if there isn't a will to achieve them.
Másrészről viszont felesleges célokat kitűzni, ha elérésükre nincs valódi szándék.
EnglishIn the past week I've discovered just how useless our secrecy measures are.
Kutatás közben rá kellett döbbennem, mennyire hiábavalóak az erőfeszítéseink.
EnglishSometimes we get a cockpit tape thats all but useless to us, Barbara continued.
- Előfordult már, hogy a felvételek használhatatlannak bizonyultak - folytatta Barbara.
English(Laughter) (Applause) It's a completely useless ability, if you think about it.
(Nevetés) (Taps) Ez egy teljesen haszontalan képesség, ha belegondolnak.
EnglishUseless to go back and apologize, that would only make matters messier.
Hiba volt, hogy visszajött ide: ez önsanyargatás volt, de Charmaine-nak is fájt.
EnglishMy interview in Harley Street told me that another operation would be useless.
A Harley Streeten folytatott beszélgetésből kiderült, hogy újabb műtétnek semmi értelme.
EnglishBehind, he heard the anguished howl of the dogs, their nostrils tortured, useless.
A háta mögött panaszosan üvöltöttek a kutyák, orrlikaikat marta a méreg.
EnglishThis means that national programmes are useless unless financing issues are clarified.
A finanszírozási kérdések tisztázása nélkül ezért mit sem érnek a nemzeti programok.
EnglishThese he kept; the cases of the now useless cartridges he threw in the ash-can.
A robbanóanyagot gondosan megőrizte; a két haszontalanná vált lőszert kidobta a szemétbe.
EnglishIt was useless attempting to project behavior patterns from one woman to the next.
Értelmetlen dolog egyik nő viselkedési mintáját kivetíteni egy másikra.
EnglishUseless.
Akkor játssz egyedül. Lány: Nők! Egy szó, és ők máris kiborulnak. Mihaszna.
EnglishI want that useless meat buried deep in the landfill, and right away.
Azt akarom, hogy azt a haszontalan hústömeget azonnal ássák el a szeméttelepen.
EnglishThe darkness, save for the useless oblong of stars, was blanket-thick.
Pokrócvastagságú sötétség vette őket körül, leszámítva a csillagos téglalapot.
EnglishIf your father's going to die, is it a useless sacrifice to resist and die along with him?
Ha apáik meghalnak, értelmetlen áldozat-e ellenállni és meghalni velük együtt?
EnglishYou were dwelling upon the sadness and horror and useless waste of life.
A sok szörnyűség, a sok bánat, az emberélet oktalan pazarlása jutott eszébe.