to unravel (myös: to clear, to clear up, to emerge, to fine)
to unravel (myös: to clear up, to decipher, to ease, to loose)
'Oh, _I'm_ all right, ' Mrs Clamp said, drawing her brows together like a snagged end of wool being unravelled from a sock.
Clamp, úgy vonva össze a szemöldökét, mint amikor egy összecsomósodott fonalvég kibomlik a zokni szövetébl.
to unravel (myös: to come undone, to run)
to unravel (myös: to unstitch, to ravel, to ravel out)
to unravel (myös: to ravel)
to unravel
to unravel
to unravel
to unravel
to unravel
to unravel
to unravel
to unravel
to unravel (myös: to work out)
to unravel
to unravel
to unravel
to unravel
Figyelmesen elolvasom, és teljesen világossá válik minden.

Esimerkkejä "to unravel"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishI appeal once more to all of you who are now trying to unravel this compromise again.
Újra Önökhöz fordulok, akik ismét darabjaira próbálják szedni ezt a kompromisszumot.
EnglishWhen they encounter shock from the outside that they don't just unravel and fall to pieces.
Ha a külső csapásoknak érik őket, akkor nem bomlanak fel, és nem esnek darabjaikra.
EnglishShe took her own comb from her tunic folds and began to unravel Morgaine's tangled braid.
- Késő már azon elmélkedni, mit kellett volna, mit nem; tíz napon belül úgyis vége lesz.
EnglishHe let the magic of his spell unravel and the door between realms closed.
Hagyta, hogy a mágia kicsússzon az irányítása alól, és a két világ közötti kapu bezáródjon.
EnglishShe had long sought the one loose thread that would unravel it, but no such thread could be found.
Alaposan átvizsgálták az aktákat, de egyetlen elvarratlan szálat sem találtak.
EnglishSwaying, he felt the edges of his dream unravel into the forest night on all sides.
Ahogy állt imbolyogva, érezte, amint álma szertefoszlik, és belevész az éjszakába burkolózó erdőségbe.
EnglishAll the pressure is making some of 'em unravel, especially some of Metz's big Stenos.
Megőrjíti őket a feszültség, főleg Metz böhöm Stenosait.
EnglishOnly when more than half their substance had been torn from them did they unravel, and disperse.
Csak mikor testük szövetének több mint fele elenyészett, akkor visszakoztak és szóródtak szét.
English'We have been set many riddles since we came to Tol Brandir, but this is the hardest to unravel.
- Mióta Tol Brandirt elhagytuk, jó néhány rejtvényt megoldottunk, de mind közt ez a legfogasabb.
EnglishWhat is the best way to unravel the mysteries on Mars that exist?
Mi volna a legjobb mód arra, hogy felfedjük a Mars rejtélyeit?
EnglishWhat you want me down here to unravel this tomfoolery for?
Miért ugratott le ide, hogy ezt a gyermekes tréfát megfejtsem?
English'Small wonder the Padre does not know how to unravel the thread.
- Nem csuda, hogy a páter nem tudja kibogozni a csomót.
EnglishThat's why I want you to come and help me find out who did it and unravel the mystery and all that.
Ezért akarom, hogy ide gyere, és segíts kideríteni, hogy ki tette, kibogozni a rejtélyt és ezt az egészet...
EnglishMany poets tie the knot well, but unravel it Both arts, however, should always be mastered.
(pwyéoauva. r (a fekély, amely lábam húsát eszi) Euripidész viszont az (=eszi) helyett a (=lakomázza) szót használja.
EnglishPerhaps the whole mystery would unravel here and now.
Talán az egész titok itt és most lelepleződik.
EnglishI will unravel the crystal's secrets for you.
Majd én felfedezem neked a kristály titkait.
EnglishThere is something I have to unravel.
EnglishI will unravel the crystal's secrets.
EnglishThere is the idea of hitting the wall, that actually somehow everything is so fragile that it might just all unravel and collapse.
A falnak ütközés az az elképzelés, hogy minden valahogy olyan törékeny, hogy minden egyszer csak felbomolhat és összeomolhat.
EnglishWe have to unravel it.