EN unofficial
volume_up
{adjektiivi}

unofficial (myös: informal, off the record)
Not very ethical, but maybe they can give us the unofficial version of their death.
Nem valami etikus, de talán így fényt deríthetünk a haláluk nem hivatalos verziójára is.
The unofficial versions remain unofficial and cannot be regarded as the official text.
A nem hivatalos változatok azonban továbbra is nem hivatalosak maradnak, és nem tekinthetők hivatalos szövegnek.
There are unofficial versions and I am grateful to Mr Mitchell for pointing this out.
Léteznek nem hivatalos változatok, és hálás vagyok Mitchell úrnak azért, hogy erre rámutatott.
unofficial (myös: personal, private)
unofficial (myös: unconfirmed, unattached)
unofficial
This led directly into a small room that Tim sometimes used as an unofficial office and from that into the sitting room.
Az ajtó egyenesen egy kis szobába vezetett, amelyet Tim néha félhivatalos irodának használt; ebből nyílt a nappali szoba.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "official":

official

Esimerkkejä "unofficial"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

English'There'll be many European heads of state here, a chance for an unofficial summit.
- Sok európai államfő ott lesz, ami jó alkalom nemhivatalos csúcstalálko zóra.
EnglishBut we've now learned of a startling unofficial rescue effort that's underway.
De úgy értesültünk, hogy egy nemhivatalos felmentőcsapat már úton van.
EnglishThis had been another, unofficial, way of making the game more even.
Ezzel is, habár nem hivatalosan, de igyekeztek még jobban kiegyenlíteni a játékot.
EnglishBut I do remember one of our unofficial border clashes with the Jairs.
Emlékszem azonban, az egyik határmenti összecsapásunkra a jairekkel.
EnglishThe French request was an unofficial request from Lebel to Mallinson.
A franciák is csak baráti segítséget kértek, Lebel, Mallinsontól.
EnglishIf he knew about anyone, it would be Tommy he knew about, since I was more or less unofficial.
Ha valakiről tudhatott, az csak Tommy lehetett volna, hisz és többé-kevésbé csak úgy mellékesen voltam itt.
EnglishFor a whole year they ran an unofficial monthly paper called the Bolshevik, duplicated with a jellygraph.
Egy egész éven át illegálisan szerkesztettek egy Bolsevik című újságot, és stencillel sokszorosították.
EnglishFirst, I'm gonna try to take an unofficial bed count, see if maybe I can find someone holdin' ice to a lump on his head.
Először körbejárom a szobákat, és megnézem, vajon találok-e valakit, aki épp jeget szorít a fejéhez.
EnglishAs for Juliette Milton, our socialite undercover gossip, we retired her with an unofficial pension, over her protests.
Ami Juliette Miltont, társasági titkos ügynökünket illeti, őt tiltakozása ellenére nem hivatalosan nyugdíjaztuk.
EnglishAnd what's more--this is quite unofficial you understand--just between you and me--I'd be prepared to make a bet on what the poison was.
Sőt, mi több... ezt nagyon kérem, kezelje egyelőre bizalmasan... le merném fogadni, tudom, mi volt a méreg!
EnglishWell, then, Captain Osborne, it's unofficial.
EnglishI'm sort of his unofficial photographer.
EnglishIt was a bottle of Dort-munder Union, a popular German brew that the Air Force flew over - being President did carry some useful and unofficial perks.
Dortmunder Uniont ivott - a német sör apró figyelmesség volt egy európai légi támaszpont részéről.
EnglishIn fact, your primary function is as the unofficial assassins guild -unofficial because, of course, its an outlawed activity and unpleasant besides.
Igazság szerint fő tevékenységetek a merénylés, persze nem hivatalosan, hiszen ezt a tevékenységet a törvény szigorúan tiltja!
EnglishThis is unofficial.
EnglishYou also provide an unusually noble function in your unofficial underground escape route for impoverished refugees from assimilated border tribes.
Van egy kivételesen nemes tevékenységi körötök is, föld alatti menekülési útvonalat biztosítotok az asszimilálódott határ menti törzsek elszegényedett tagjainak.
English`Hundreds of highly confidential enquiries are made each year by senior policemen of the Interpol countries, some of them on an unofficial person-to-person basis.
Az Interpol-tagországok vezető rendőrtisztviselői évente több száz esetben fordulnak egymáshoz bizalmas értesülésekért, s nemegyszer csupán a barátságra hivatkozva.
EnglishThe fact that even as we are debating this initiative, we have heard unofficial news that the Council has requested its withdrawal, gives a clear indication of its attitude.
Ezt a hozzáállást jól szemlélteti az, hogy most, a kezdeményezésről folytatott vita során is kaptunk olyan híreket, miszerint a Tanács kérte annak visszavonását.