EN to unblock
volume_up
{verbi}

Esimerkkejä "to unblock"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishAnd why do some heart patients needlessly have to wait months for surgery to unblock arteries?
És egyes szívbetegeknek miért kell hiába várniuk hónapokat egy koronaér műtétre?
EnglishIt has been one of the main goals of this presidency since the outset to unblock this situation.
Kezdettől fogva az volt a cseh elnökség egyik fő célja, hogy feloldja ezt a helyzetet.
EnglishSo we have to find a solution to unblock the situation.
Megoldást kell tehát találnunk, hogy kibillentsük a helyzetet a holtpontról.
EnglishI call on the Presidency to make efforts to unblock the situation at Council level on this dossier.
Felszólítom az elnökséget, hogy tegyen erőfeszítéseket a helyzet rendezésére a Tanács szintjén.
EnglishIt is an unfortunate situation and we should all do our best to unblock the situation.
Igen szerencsétlen helyzetben vagyunk, és mindenkinek meg kell tennie a tőle telhetőt a helyzet feloldása érdekében.
EnglishThe Council must unblock this situation so that we can have a credible resettlement system.
A Tanácsnak megoldást kell találnia erre a helyzetre annak érdekében, hogy letelepítési rendszerünk hitelessé válhasson.
EnglishIf we fail to unblock this chapter, we will continue to be merely powerless and ineffective bystanders.
Amennyiben nem sikerül megnyitnunk ezt a fejezetet, akkor viszont továbbra is pusztán tehetetlen és erőtlen megfigyelők maradunk.
EnglishIn the case of Brazil, the intensification of relations should also help to unblock the EU-Mercosur Agreement.
Brazília esetében a kapcsolatok erősítése az EU-Mercosur megállapodás előtt álló akadályok elhárításában is segítségünkre lehet.
EnglishUnblock Images from this Server
Képek engedélyezése erről a kiszolgálóról
EnglishIt would be desirable for the Council to unblock the new regulation on the Solidarity Fund, which has been approved by Parliament.
Kívánatos lenne, hogy a Tanács elfogadja a Szolidaritási Alapról szóló új rendeletet, amelyet a Parlament jóváhagyott.
EnglishSince Belgium helped the European Union, perhaps the European Union could help Belgium to unblock its federal stalemate.
Tekintve, hogy Belgium segítséget nyújtott az Európai Uniónak, talán az Unió segíthetne Belgiumnak kimozdulni az államszövetségi holtpontról.
EnglishI hope that further, similar steps will allow us to unblock negotiations on the proposal and proceed with its adoption.
Bízom benne, hogy a továbbiakban hasonló lépések lehetővé fogják tenni, hogy tovább folytassuk a tárgyalásokat a javaslatról és jóváhagyjuk azt.
EnglishWe need to 'unblock' negotiations on the ABS protocol, on genetic information access, and on benefit sharing.
Útnak kell indítanunk a hozzáférésről és haszonmegosztásról szóló jegyzőkönyvre, a genetikai információkhoz való hozzáférésre és a haszonmegosztásra irányuló tárgyalásokat.
Englishto unblock a suit
EnglishSo I would beg the Slovenian Presidency to do its utmost to unblock the stalemate in the Council and get the common position adopted.
Éppen ezért arra kérem a szlovén Elnökséget, hogy tegyen meg mindent a Tanácsban uralkodó patthelyzet feloldása, és a közös álláspont elfogadása érdekében.
EnglishI would like to appeal to the Council to advise us of its position as soon as possible so that we can reach an agreement to unblock the funds.
Azt szeretném kérni a Tanácstól, hogy mielőbb tájékoztasson bennünket az álláspontjától, hogy a források folyósíthatóvá tétele érdekében megoldásra tudjunk jutni.
EnglishI therefore welcome the review of the Small Business Act proposed by the Commission, which seeks to unblock the growth potential of SMEs.
Ezért örömmel fogadtam a kisvállalkozói intézkedéscsomagnak a Bizottság által javasolt felülvizsgálatát, aminek célja a kkv-k növekedési potenciáljának felszabadítása.
EnglishTogether with Parliament, the Commission intends taking a new initiative very shortly vis-à-vis the Council and its Spanish Presidency, to unblock the dossier.
A dosszié újbóli megnyitását illetően a Bizottság a Parlamenttel együtt rövidesen új kezdeményezéssel fog élni a Tanács és a spanyol elnökség felé.
EnglishThe Commission will use the current political momentum to attempt to unblock the proposal for an amended Solidarity Fund regulation at the Council.
A Bizottság a jelen politikai lendületet kihasználva megpróbálja elhárítani a Szolidaritási Alap módosítására irányuló javaslat előtt álló akadályokat a Tanácsnál.
EnglishTherefore, I here turn to the Vice-President of the European Commission, Jacques Barrot, and ask him to intervene without delay in order to unblock this situation.
Ezért most az Európai Bizottság alelnökéhez, Jacques Barrot-hoz fordulok, és kérem, hogy haladéktalanul lépjen közbe a konfliktus feloldása érdekében.