"tribe" - Unkarinkielinen käännös

EN

"tribe" unkariksi

volume_up
tribe {subst.}

EN tribe
volume_up
{substantiivi}

tribe (myös: association, band, bevy, club)
The others of his tribe returned to their dancing, all but the woman, who came with Stark.
A társaság többi tagja visszatért a tánchoz, az asszony kivételével, aki csatlakozott Starkhoz.
tribe (myös: cast, class, description, ilk)
volume_up
fajta {subst.}
tribe (myös: clan, hull, shaft, stem)
volume_up
törzs {subst.}
And there was this specific tribe that was really afraid of this other Luhya tribe.
Az egyik törzs nagyon félt a másik, Lunya törzstől.
The tribe's adults squatted around a circle in a clearing in the center of the village.
A törzs felnőttjei körben kuporogtak a falu középpontját jelentő tisztáson.
The tribe clustered beneath a great curved wall leaning out over their heads.
A törzs a hatalmas hajlított fal lábánál gyülekezett, nyújtogatták a nyakukat.
tribe (myös: kind, race, genus)
volume_up
faj {subst.}
I do not know into what tribe I was born, or even which race it was.
Nem tudom, milyen törzsben születtem, vagy milyen faj gyermeke vagyok.
Törzs, faj, klán, család!
tribe (myös: sex, genus)
volume_up
nem {subst.}
He was not entirely surprised when Krayhayft spoke for the tribe, and called it Krayhayft's tribe.
Nem lepődött meg nagyon, amikor Krayhayft beszélt a törzs nevében és Krayhayft törzsének nevezte.
There could be no repeat performance for the tribe who occupied Palomo Grove.
Nem ismételheti meg az előadást Palomo Grove bennszülött törzse számára.
Well you're about to meet the tribe, Strauss, whether you like them or not.
Nos, hamarosan találkozni fog a falkával, Strauss, akár kedveli őket, akár nem.
tribe
tribe
volume_up
pereputty {subst.}

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "tribe":

tribe

Esimerkkejä "tribe"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishAnd they'd know, once and for all, that he was of the Tribe of the Razor-Eaters.
És akkor majd, akkor végre, megtudják, hogy a Pengeevők Törzsének volt a tagja.
EnglishI see Arapay and Merude weapons here - and Beneda and Den-Ratha Every tribe, yes.
Látok itt arapa és medur fegyvereket is, meg den-ratha és beneda stílusúakat is
EnglishOh, do tell me what's wrong, pretty little grandmother of the tribe, said Oberon.
Áruld el nekem, hogy mi bánt, ó, szép kicsi nagymamája a törzsnek! mondta Oberon.
EnglishThey were orphans because the warlord across the border... didn't like their tribe.
Azért lettek árvák mert egy hadúr átlépte a határt... és útban volt a törzsük.
EnglishAnd there was one Anna, a prophetess, the daughter of Phanuel, of the tribe of Aser.
A föld magától terem, először szárat, aztán kalászt, majd telt szemet a kalászban.
EnglishDeities of all the predictable sorts belonged to the tribe of the heavens.
A lehető legkülönbözőbb sorsú istenségek képviseltették magukat a mennyei karban.
EnglishAnd her tribe has had to move three times in the last 10 years because of the oil spills.
A törzsének háromszor kellett költöznie az elmúlt 10 évben az olajömlések miatt.
EnglishFor a time Krayhayft's tribe mingled with Tsilliwheep's tribe, exchanging news.
Egy időre Krayhayft törzse elvegyült Tsilliwheepével, híreket cseréltek.
EnglishWhether elf or halfling, the tribe that had cast Sorak out would be long gone by now.
Akár elfek, akár félszerzetek taszították ki őt, már régen továbbmentek arról a helyről.
EnglishWhen his tribe veered away it took two of Krayhayft's tribe and two boy-children.
Amikor a törzse elvált, két embert vitt magával Krayhayft emberei közül, és két fiúgyereket.
EnglishLiane the Wayfarer provides the chieftain Dandanflores salt for all the tribe.
Liane, a Kósza annyi sót ad Dandanfloresnek, a törzsfőnökünknek, ami az egész törzsnek elég.
EnglishPresently the tribe returned noisily to the neck where Roger joined them.
A vadak hangosan zajongva visszatértek a földnyelvre, ahol Roger csatlakozott hozzájuk.
EnglishThen Dennie had led them to another island where there was a tribe of Kiqui.
Aztán Dennie elirányította őket egy szigethez, ahol még voltak kiquik.
EnglishA tribe of cadgers ranging from poets to pavement-artists browsed upon him unceasingly.
Egy csapat kéregető, költőtől járdafestőig, szüntelenül rajta élősködött.
EnglishThat, she understood, was Fletcher's hope: the transformation of the tribe.
Megértette, ez volt Fletcher minden reménye: megváltoztatni a törzset.
EnglishPerhaps the first of your tribe to speak a glyph into creation, yes?
Még az is lehet, hogy te vagy a törzsedből az első, aki gliffet hozott létre!
EnglishAnd, ultimately, we actually all belong to only one tribe, to Earthlings.
És végső soron mindannyian egyetlen törzshöz tartozunk, a földlakókéhoz.
EnglishKrayhayft's tribe veered to give the loner room, but the loner had other plans.
Krayhayft törzse elkanyarodott, hogy teret engedjen a magányosnak, de annak más tervei voltak.
EnglishDon't be so sad, he said hatefully, Little Grandmother of the tribe.
Ne légy olyan szomorú, kis nagyanyókája a törzsnek! mondta méregtől csöpögő hangon.
EnglishShe is the one who seeks to maintain a balance in the inner tribe, said Sorak.
- Õ az, aki fenntartja az egyensúlyt a belső személyiségek között.