"thank you so much" - Unkarinkielinen käännös

EN

"thank you so much" unkariksi

EN thank you so much
volume_up
[esimerkki]

thank you so much
volume_up
nagyon szépen köszönöm [esim.]

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "thank you so much" unkariksi

to thank verbi
you pronomini
Hungarian
so konjunktio
so! interjektio
much substantiivi
much adverbi
Hungarian

Esimerkkejä "thank you so much"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishWithout looking away from Rasmussen, Julie said, Thank you so much, Sam.
- Nagyon köszönöm, Sam - mondta Julie, anélkül hogy levette volna a szemét Rasmussenről.
EnglishThank you so much, Miss Amory said as he propelled her out of the room.
- Nagyon köszönöm a kedvességét - mondta Miss Amory, miközben ki lett tuszkolva az ajtón.
EnglishThank you so much for your leadership during the presidency to get this through.
Köszönjük önnek, hogy az elnökség alatt végigvitte az ügy irányítását egészen annak megvalósulásáig.
EnglishThank you so much, she said, glancing around distractedly as she spoke.
- Nagyon köszönöm - mondta Lucia szórakozottan, és körülnézett.
EnglishThank you so much, and I promise to be on my best behaviour.
Nagyon köszönöm, és megígérem, hogy rendesen fogok viselkedni.
EnglishThank you so much.
Köszönöm. Van tovább is, van tovább is. Nagyon köszönöm.
EnglishDid you think she'd say, Oh, thank you so much, now what can I do for you, what wishes can I grant, what deeds perform?
Azt hitték, azt mondja: Óh, nagyon köszönöm, mit tehetek önökért, mely óhajukat teljesítsem?
EnglishThank you so much, Mark, this is exactly what I was hoping for.
Köszönöm, Mark, pont ilyen kellett volna.
EnglishThank you so much for sharing this with us.
Annyira hálásak vagyunk érte, hogy megosztottad ezt velünk.
EnglishThank you so much for all you have shown me....
Nagyon köszönöm mindazt, amit megmutatott nekem...
EnglishThank you so much, Commissione Fischer Boel.
Nagyon köszönöm, Fischer Boel biztos asszony.
EnglishThank you so much for being here with us.
Nagyon köszönöm, hogy itt volt ma velünk.
EnglishThank you so much for all your hard work.
Nagyon köszönöm Önöknek a kemény munkát.
EnglishThank you so much, Mrs. Lorrimer.
Nagyon köszönöm a kedvességét, Mrs. Lorrimer.
EnglishThank you so much, said Lucy to him.
- Nagyon köszönöm - mondta Lucy Bryannak.
EnglishChris Anderson: Thank you so much for that.
EnglishThank you so much, she said.
- Hálásan köszönöm a dicséretet - felelte a nő.
EnglishThank you so much for calling me in.
Nagyon köszönöm, hogy engem hívott ki.
EnglishThank you so much, but I don't smoke.
English. - Mr President, I should like to say to the High Representative: thank you so much for your statement.
az ALDE képviselőcsoport nevében. - Elnök úr! A következőt mondanám a főképviselőnek: nagyon köszönöm a nyilatkozatát.