"tether" - Unkarinkielinen käännös

EN

"tether" unkariksi

EN

tether {substantiivi}

volume_up
tether (myös: cord, crab, rope, string)
The fibrous tether reeled that wedge into the kaleidoscopic boneworks, incorporating it in a wink.
A furcsa kötél berántotta az éket a Kaleidoszkopikus csontformáció közepébe, mely egy szempillantás alatt elnyelte azt.
Its rope tether hummed like a bowstring, threatening to tear out the ring bolt in the wall.
A kötél, amivel kipányvázták, pengett, akár az íjhúr, félő volt, hogy az eb kitépi a tartógyűrűt is a falból.
The garlic-reeking gunman's tether prevented him from being dragged immediately off the platform with her.
A fokhagymától bűzlő gazfickó biztosan állt a lábán, mert a falhoz erősített kötél tartotta, így szerencsére nem estek mind a ketten a vendégek közé.
tether (myös: lariat, lasso)
tether

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "tether":

tether
English

Esimerkkejä "tether"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishAnd then there was that business about a tether that has bound a corpse to a bier.
Aztán ott volt az a dolog a hajfonattal, amellyel egy holttest a Szent Mihály lovához kötöztetett.
EnglishFodder and drench no longer concern us nor the nuisances of tether, bridle, blanket and saddle.
Nem kell foglalkoznunk az abrakkal, sem a kantárral, sem a nyereggel, sem a lópokróccal.
Englishof his crude sledge dragged a tether wrapped around his left hand.
A szán nagy holtsúlya miatt erősen vágta a kezét a vontatókötél.
EnglishIt seems to me that you're overexcited, at the end of your tether, nerves shot, more, tired.
Azután összekulcsolta a két kezét, végtelen nagy rokonszenvvel Belbo szemébe nézett, és azt mondta:
EnglishA fox tether was using one of the iron chairs for a lamppost.
Egy foxterrier lámpaoszlopnak használta az egyik vasszéket.
EnglishHe drifted unhappily until a tether attached to one of the sleds brought him up short.
Boldogtalanul úszkált, amíg az egyik bobhoz kapcsolt kötőféke meg nem rántotta, eszébe idézve a legrosszabb feladatot.
EnglishWe went inside, and the door closed, and we disengaged ourselves from the tether that had kept us together during the slog.
Bementünk, az ajtó becsukódott, mi pedig leoldoztuk a kettőnket összekötő kötelet.
EnglishBut I've got to the end of my tether, and I must have advice.
De már nem bírom tovább, tanácsra van szükségein.
EnglishThe tall man led Wil down the tether line to its furthest end.
A magas férfi a sor túlsó végére vezette Wilt.
EnglishParliament submitted numerous proposals to the Council until we felt that we had reached the end of our tether.
A Parlament több javaslatot is benyújtott a Tanácsnak, mígnem úgy éreztük, hogy tovább már nem mehetünk.
EnglishIt was a pity to see a talented man blow his career to bits, but Munro had evidently reached the end of his tether.
Nem szívesen nézte, hogyan töri derékba a karrierjét egy tehetséges ember, de Munro nyilvánvalóan kikészült.
EnglishSah'ot made it reach out and seize the cavity wall with diamond-tipped claws, then retract its tether from above.
Sah'ot utasította, hogy kapaszkodjon meg a falban gyémántvégű karmaival, aztán húzza vissza fentről a kötőfékjét.
EnglishIt caught him and swung him back into the world around its swollen, howling axis, winding him up like a tether-ball on a post.
Elkapta és visszarántotta a világ dagadt, üvöltő tengelyébe, föltekerte rá, mint similabdát az oszlopra.
EnglishShe parked her ship at a standard commercial tether and took the Orion elevator down to Trantor's metal-sheathed surface.
A hajóját az egyik kereskedelmi dokkban állította le, és az Orion lifttel ment le a Trantor fémmel borított felszínére.
EnglishThen she reared and the tether broke.
Majd felágaskodott, és a szíj elpattant.
EnglishBates sn't wearing an MMU, but he was secured to the forward bulkhead of Atlantis above the airlock hatch by his tether.
Batesen nem volt kézi vezérlésű hajtómű, viszont szerencsére az Atlantis kabinnyílása felett az első választólemezhez rögzítette a biztonsági hevederjét.
Englishto tether sb by a short rope
Englishto tether sb by a short rope
EnglishYou see, hes lost an agent who seems to have become a personal friend over the past nine months, and hes just about at the end of his tether.
Tudja, elveszített egy ügynököt, akivel úgy látszik, személyes barátságot kötött az elmúlt kilenc hónapban, s ettőől teljesen kikészült.
EnglishPanting, perspiring, with his pulse thundering irregularly in his ears, be maneuvered himself at the end of a tether and turned for a look at Don Juan.
Zihált, izzadt, fülében lüktetett a vér, így manőverezett a zsinór végén, majd megfordult, hogy egy pillantást vessen a Don Jüanra.