"territory" - Unkarinkielinen käännös

EN

"territory" unkariksi

EN territory
volume_up
{substantiivi}

territory (myös: area, circuit, corner, countryside)
volume_up
terület {subst.}
Is it possible they were simply exploring new territory when it happened?
Lehetséges, hogy új terület felfedezésére indultak, amikor a robbanás történt?
A part of this site is located within the territory of neighbouring Slovakia.
E terület egy része átnyúlik a szomszédos Szlovákiába.
It seemed ordinary enough, but it was enemy territory.
Eléggé mindennaposnak tűnt, de mégis csak ellenséges terület volt.
territory (myös: countryside, environs, land, landscape)
volume_up
vidék {subst.}
The territory of his mind seemed as torn up and desolated as the island he trod upon.
Elméje tájképe éppoly tépett és sivár volt, mint a vidék, ahol járt.
Somewhere north of there lay the territory from which the followers of Cyclops were spreading word of their strange redemption.
Onnan északra feküdt az a vidék, ahonnan Küklopsz követői szétrajzottak minden irányban, hogy megvigyék ködös kilétű megváltójuk hírét a megmaradtaknak.
However, it is a fact that the European countryside, which accounts for 90% of European territory, is suffering from abandonment and economic stagnation.
Ugyanakkor tény, hogy az Európa területének 90%-át kitevő európai vidék szenved az elhagyatottságtól és a gazdaság stagnálásától.
territory (myös: circle, circuit, district, division)
volume_up
kerület {subst.}
territory (myös: circle, circuit, district, precinct)
volume_up
körzet {subst.}
territory (myös: province, range)
In this regard, there are still some important issues to resolve, for example, the border controls and the EU's general access to the territories of the two breakaway provinces.
E tekintetben még mindig vannak fontos megoldandó kérdések, például a határellenőrzések, illetve hogy az EU bejuthasson a két szakadár tartomány területére.
The largest US base in Europe is being formed and expanded on arbitrarily marked-out territories between FYROM and the Serbian province of Kosovo, where EU forces are expected to arrive.
A legnagyobb USA-bázist Európában a MVJK és Koszovó, szerb tartomány közötti önkényesen kijelölt területen alakítják ki és növelik, ahová az EU-erők várhatóan megérkeznek.
territory
volume_up
élettér {subst.}
territory
territory

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "territory":

territory

Esimerkkejä "territory"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIn addition, we need to encourage long-term investments on Community territory.
Ezen túlmenően ösztönöznünk kell a hosszú távú beruházásokat a Közösség területén.
EnglishHis territory was the West Wing, where he had been cleaning for thirty years now.
A Fehér Ház nyugati szárnya volt a területé, ahol már harminc éve takarított.
EnglishDisregarding all sanity and prudence the Celts had stormed into Ska territory.
Félretéve minden megfontoltságot és józan észt, a kelták betörtek a ska területre.
EnglishToxicity in fish (at least two wild species found in the Community territory).
Toxicitás a halakban (legalább két, a Közösség területén fellelhető vadon élő faj).
EnglishThey were two separate States on Earth, each with its territory and its rights.
Két külön Államot alkottak a Földön, mindkettőjük külön területeken, külön jogokkal.
EnglishMarvin Russell examined the terrain with the interest of a hunter in a new territory.
Marvin Russell egy felderítésen lévő harcos érdeklődésével tanulmányozta a tájat.
EnglishThe defeated men are killed, and their territory may be occupied by the victors.
A legyőzött férfiakat megölik, területüket pedig a győztesek foglalják el.
EnglishTo date, France has agreed to resettle almost 100 refugees on its territory.
Eddig Franciaország vállalta, hogy áttelepít közel 100 menekültet saját területére.
EnglishThis was night, and there was a territory to patrol, there were mice to hunt.
Végtére is éjszaka van, neki járőröznie kell, és itt az egérvadászat ideje.
EnglishAfrica is no longer the exclusive territory of Europe and that is very good.
Afrika többé nem Európa kizárólagos territóriuma, és ez nagyon jól van így.
EnglishBut I'll be much happier when we get this bloke into his new territory.
De sokkal boldogabb lennék, ha már elengedhetnénk ezt a fickót, az új területén.
EnglishSome of the newspapers produced a tale that he had escaped to Fascist territory.
Néhány újság azt a mesét tálalta fel, hogy fasiszta területre menekült.
English01:13:54.41,01:13:57.07 Like they're the only ones who've ever explored new territory.
Minden egyes ember Marco-Baszó-Polonak hiszi magát, amikor a szexről van szó.
EnglishBesides, he'd be too far inside Soviet territory for us to do anything.
Egyébként pedig túl mélyre ment az orosz térségbe, már semmit nem csinálhatunk.
EnglishThree batteries each comprising eight missiles will be stationed on Romanian territory.
Három, egyenként 8 rakétát tartalmazó üteg fog állomásozni Románia területén.
EnglishWe are opposed to the US plans to install a missile shield on EU Member State territory.
Azt is ellenezzük, hogy az USA rakétapajzsot létesítsen uniós tagállamok területén.
EnglishIn a moment, he crossed his own tracks and entered the enemy's territory.
Egy pillanat múlva keresztezte tulajdon nyomát, és belépett az ellenséges területre.
EnglishNo sense looking,for trouble, even if they were in Ghost's territory.
És Kham nem akart semmi bajt, még akkor sem, ha Szellem területén tartózkodtak.
EnglishThey'd just crossed into U.S. territory when a thought struck John Clark.
Az Egyesült Államok légterébe léptek, amikor Johnnak eszébe jutott valami.
EnglishYou fly into hostile territory, outnumbered, 10,000 miles from home.
Ellenséges területre repülsz, túlerővel szemben, 10,000 mérföldre az otthonodtól.