EN tame
volume_up
{adjektiivi}

tame (myös: bland, gentle, meek, mild)
Nice tame animals, anyhow, the Controller murmured parenthetically.
Mindenesetre szép, szelíd állatok mormogta az ellenőr mintegy zárójelben.
And the lion is tame and gentle as a friendly fireside dog.
És milyen szelíd, kezes az oroszlán akár egy barátságos kutya a tűz mellett!
Unless you can find a tame millionaire, or a suggestible Trust.
Hacsak nem talál magának egy szelíd milliomost vagy egy befolyásolható trösztöt.
tame (myös: nerveless, boneless)
tame (myös: boring, dry, dull, dusty)
Although I have to say, for women of loose morals... conversation has been pretty tame so far tonight.
Bár meg kell, hogy mondjam, az erkölcstelen nőkkel... folytatott beszélgetés elég unalmas volt ma este.
For a lot of them, marriage was out, for they'd seen too much and done too much to willingly settle for a tame domestic life.
Mivel túl sokat láttak, számukra nem jelentett kiutat a házasság, mert nem tudtak mit kezdeni az unalmas" családi élettel.
tame (myös: effortless, passive)
We know that Galapagos and Antarctic birds and mammals, which similarly evolved in the absence of humans and did not see humans until modern times, are still incurably tame today.
A mai európai és amerikai gyerekek idejük nagy részét passzív szórakozással, a tv, a rádió előtt, vagy a moziban töltik.
tame (myös: family, home, home-made, in-house)
volume_up
házi {adj.}
tame (myös: insipid, tasteless, vapid, watery)
Gurgeh could hear the throaty breathing of several of the tamed carnivores.
Gurgeh még a megszelídített ragadozók hörgését is hallotta.
That's what she would do to me when I was living as a hermit in the barn and she needed a new husband: she tamed me with nature poems and good things to eat which she left outside my sliding doors.
Ezt tette velem is, amikor remeteként éltem a csűrben, és neki férjre volt szüksége: megszelídített a tolóajtóm előtt hagyott tájleíró költeményekkel és a finom ennivalókkal.

Esimerkkejä "tame"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe guards were primarily interested in Tigra, having never seen a tame tigone before.
Az őröket elsősorban Tigra érdekelte, mert sosem láttak még szelídített tigone-t.
EnglishEven his tailored suits, always charcoal, couldn't tame his bulk.
Még a jól szabott, mindig grafitszürke öltönyei sem szelídítettek semmit a felépítésén.
EnglishMere journeys across the sea, and suspicious dark women seemed too tame.
A föld körüli utazások és a gyanús fekete asszonyok már túlságosan szokványosnak tűntek volna.
EnglishDown this road things should be pretty tame until you get to Davis Lake.
- Ez az útszakasz tűrhetően elcsendesedett egészen Davis Lake-ig.
EnglishThe two sows were both as tame as tabbies, and the old boar lay asleep on his side at the far end.
A két koca jámboran bambult feléjük; az öreg kan oldalára dőlve aludt a túlsó sarokban.
EnglishIt was as far beyond names as she was beyond power to tame it.
Olyan messze van a nevektől, amennyire ő az erőtől, hogy elbánjon vele.
EnglishAt that time the land surrounding the new lake had been tame.
Abban az időben az újonnan létrehozott tó partján még művelték a földet.
EnglishYou can have your tame adorers - a whole court of them if you like.
.. sőt ha úgy tetszik akár egész udvarra valót tarthatsz belőlük.
EnglishAfter that excitement the next hands were rather tame.
Az óriási izgalmak után a következő leosztások meglehetősen unalmasak voltak.
EnglishTrout found it by chance in a bin of tame old magazines near the front of the store.
Trout véletlenül bukkant rá az üzlet elülső részében, egy kosárban heverő, régi, illedelmes lapok között.
EnglishHe was always very devoted to Caroline, quite a tame cat about the house.
Õ mindig rajongott Caroline-ért, akár egy hűséges kutya.
EnglishHe'd get a tame reporter to accompany him and make it look like a news story-something about tourism, perhaps.
Kerít egy készséges riportert, és kimegy vele sztorit csinálni mondjuk a turizmusról.
EnglishThe FBI always knew which judges were tame and which were not.
Az FBI mindig tudta, melyik bíró szégyenlős és melyik nem az.
EnglishSure, but if it's all tame, there ain't no fun.
Az biztos, de ha minden szép és szabályszerű, akkor nincs benne semmi poén.
EnglishHere is Shadowfax the Great, whom no other hand can tame.
Ez itt Keselyüstök, a Nagy, akit senki ember betörni nem tudott.
EnglishO hast thee to the Peeres, Throw this report on their incensed rage, And make them tame to their obedience.
Ó, siess hát lordjaimhoz, Öntsd lángoló dühökre hitedet, Hajtsd vissza őket a hűségre hozzám.
EnglishMore like a falcon, Professor Ryan thought, but at least a tame one.
Sokkal inkább egy sólyom, gondolta Ryan professzor.
EnglishYou can't tame them, you can't bring them into the community and make them live in law and order.
Nem lehet megszelidíteni őket, képtelenek beleilleszkedni a társadalomba, rendben, törvénytisztelően élni.
EnglishPresident Bill Clinton sent US troops to tame Somalia, but that was a disaster too.
Bill Clinton elnök amerikai csapatokat küldött Szomália megzabolázására, de az is katasztrofális következményekkel járt.
EnglishAll this to me, after Florence, was rather tame and slow.
Én ezt elég ízetlennek és unalmasnak éreztem Firenze után.