EN take off
volume_up
{substantiivi}

take off (myös: ascent, lift-off, mounting, take-off)
And thirty minutes after we take off, I instruct the pilot to go to, let's say, Chicago.
Harminc perccel a felszállás után megmondom a pilótának, hogy menjen, mondjuk, Chicagóba.
A felszállás előtt fizetendő.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "take off":

take off

Esimerkkejä "take off"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishNow she wanted to see him suffer, and she couldn't take her eyes off the sight.
Jo-Beth látni akarta, hogyan szenved, és képtelen volt elfordítani a tekintetét.
EnglishIf I did not give Talamasca authority and support, she would take off on her own.
Ha nem kapja meg tőlem a Talamasca tekintélyét és támogatását, akkor egyedül megy.
EnglishHe just wanted to take off his gloves and hold her hand in his when he asked her.
Le szerette volna húzni a kesztyűjét, hogy foghassa a nő kezét, amikor megkérdezi.
EnglishI said: I can take this Geiger off your back, General, if that's what you want.
Megszabadíthatom önt ettől a Geigertől, tábornok úr mondtam én , ha ez a kívánsága.
EnglishSeth told me it was safe to take it off as soon as he was out of radio range.
- Széth azt mondta, biztonságosan levehető, mihelyt kikerül a rádió hatósugarából.
EnglishMaybe he could break his back, and that would take his mind off his legs for awhile.
Talán eltörhetné a gerincét, akkor legalább egy ideig nem foglalkoznék a lábával.
English'Take off your helmet,' he whispered, 'and wrap your cloak around your breastplate.
Vegye le a sisakját súgta , a köpenyét pedig tekerje szorosan a mellvértjére.
EnglishThat is very important in order for us to know which aeroplanes can take off and when.
Ez nagyon fontos ahhoz, hogy tudjuk, mely repülőgépek szállhatnak fel és mikor.
English'I was writing in my study when I thought I heard a whole bunch of birds take off.
A dolgozószobámban írtam, és úgy hallottam, hogy rengeteg madár röppen föl egyszerre.
EnglishThese men must take off at eight oclock, in ten minutes time, said the German.
Ezeknek az embereknek tíz perc múlva, nyolc órakor fel kell szállniuk mondta a német.
EnglishEmbarrassed, he watched Seth take off her panties and sit her on the toilet.
Feszengve figyelte, hogyan húzza le Széth a bugyiját, és ülteti le a vécére.
EnglishBut if you or Pepper get too hot, you could always take your clothes off.
De ha neked, vagy Peppernek túl melegetek lenne, csak vegyétek le a ruháitokat.
EnglishI had to circle and hope that things didn't get too rough to take you off.
Köröznöm kellett, azt remélve, hogy a helyzet nem válik túl forróvá és fölvehetem.
EnglishShea smiled at Flick, but could not take his eyes off the imposing figure before him.
Shea Flickre mosolygott, de közben is az előtte álló parancsoló alakot nézte.
EnglishYou know if they find out you're smoking, they'll take you off the transplant list.
Tudod jól ha rájönnek, hogy cigiztél levesznek a transzplatációs listáról.
EnglishThis report makes this patently clear and I take my hat off to it for doing so.
Ez a jelentés ezt egyértelműen nyilvánvalóvá teszi, és ezért megemelem a kalapom előtte.
EnglishI carried my bag over to the desk and he didnt move to take it off my hands.
Odavittem a táskámat a pulthoz, de ő nem moccant, hogy kivegye a kezemből.
EnglishJack Ryan was just about to take the cloverleaf exit off I-495 when his car phone rang.
Jack Ryan éppen le akart hajtani az I-495-ösről, amikor megszólalt a telefon.
EnglishWon't you take off these straps? asked a wheedling voice in a clipped British accent.
Vedd már le ezeket a szíjakat! kérte egy hízelkedő hang, elharapott, brit akcentussal.
EnglishNow, isn't there some kind of word or phrase or something to take the whammy off him?!
Nincs valami varázsige vagy ilyesmi, amivel meg lehetne szűntetni az átkot?