"supplier" - Unkarinkielinen käännös

EN

"supplier" unkariksi

EN supplier
volume_up
{substantiivi}

The biggest heroin supplier on the east coast... not to mention the most sadistic.
A legnagyobb heroin szállító a keleti parton... nem említve, hogy a legszadistább.
Name and address of the supplier responsible for marking or his identification mark,
A jelölésért felelős szállító neve és címe, vagy azonosító jelölése,
Consignor, producer, supplier, etc. may be substituted for exporter.
Az "exportőr" szó helyettesítheti a "feladó", "gyártó", "szállító" stb. szavakat.
supplier (myös: provider)
volume_up
ellátó {subst.}
Õ az ellátó, Mandy szerint.
China is also interested in investing in high-tech production facilities for processing REEs, because it does not just want to be a supplier of raw materials.
Kínának is érdeke, hogy csúcstechnológiájú termelőlétesítményekbe fektessen a ritkaföldfémek feldolgozásához, hiszen nem csupán nyersanyag-ellátó kíván lenni.
supplier
supplier

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "supplier":

supplier
English

Esimerkkejä "supplier"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIn January, confidence in Russia's reliability as an energy supplier was shaken.
Januárban megrendült a bizalom Oroszország energiaszállítói megbízhatóságában.
EnglishThat is why the enhanced ability to switch your supplier is so important.
Ezért olyan fontos a fogyasztók szolgáltatóváltási lehetőségeinek a javítása.
EnglishConsumers are also given the right to change their energy supplier in a very short time.
Arra is jogosultak, hogy nagyon rövid időn belül más energiaszolgáltatóra váltsanak.
EnglishChina is Burma's biggest investor, trading partner and arms supplier.
Kína Burma legnagyobb befektetője, kereskedelmi partnere és fegyverszállítója.
EnglishOakshott, 117, Brixton Road, egg and poultry supplier.
Itt az áll: Mrs. Oakshott, Brixton Road 117, szárnyas- és tojástermelő.
EnglishWe must therefore counter supplier power with the consumer power of the European Union.
Ezért szembe kell állítanunk a beszállítók hatalmát az Európai Unió fogyasztói hatalmával.
EnglishIt is also a major energy supplier and an important trading partner.
Ezenkívül alapvetően fontos energiaszállító és fontos kereskedelmi partner.
EnglishMost households in Europe are free to choose their electricity supplier.
Európában a legtöbb háztartási fogyasztó szabadon választhat az áramszolgáltató cégek közül.
EnglishFor example, Hungary depends on a single supplier, Russia, for 80%.
Magyarország például 80%-ban egyetlen beszállítótól, Oroszországtól függ.
EnglishIn fact, the captive buyer had no choice but to buy from its captive supplier.
Valójában a nem piaci vevőnek nem volt más választása, csak a kötött szállítójától történő beszerzés.
EnglishSupplier's label or information on the packing (small ECC package)
B. A szállítói címke, illetve a csomagoláson feltüntetett információ (kis EGK csomagolási egység)
EnglishA Chinese supplier supplied a paint here which it should not have supplied.
A festéket egy kínai beszállító biztosította, amelyet típusa alapján pedig nem szabadott volna szállítani.
EnglishHe got his roses from a supplier in Jacksonville, which in itself took another box of paperwork.
Egy jacksonville-i kertészetből szerezte be a rózsákat, ami szintén nem kevés papírmunkával járt.
EnglishWhen they arrived from the supplier everybody at Trumble knew that the Belindas were there.
Amikor a kertészet leszállította a töveket, a Trumble-ban mindenki tudta, hogy a Belindák megérkeztek.
EnglishHowever, as far as the supplier of this large pipeline is concerned, the information is very unclear.
Ami azonban ennek a nagy csővezetéknek a beszállítóját illeti, az információk nagyon homályosak.
EnglishMy question is, before you commit financially, can you please secure our supplier?
Mielőtt végleges pénzügyi elkötelezettséget vállalna, választ várok egy kérdésre: tudja garantálni a szállítóinkat?
EnglishHis supplier often took the precaution of switching vehicles.
A szállítója gyakran cserélgette óvatosságból a járműveit.
EnglishThe main country in this respect is Algeria, which is an important supplier of gas to my country and to Italy.
A legfontosabb ország ebben a tekintetben Algéria, amely hazám és Olaszország fontos szállítója.
EnglishBecause of its large number of albinos, Tanzania is the largest supplier of human body parts for the whole of Africa.
Az albínók nagy száma miatt Tanzánia szolgáltatja a legtöbb emberi testrészt egész Afrikának.
EnglishTo do this we need a stable investment policy that also takes the gas supplier countries into consideration.
Ehhez stabil beruházási politikára van szükség, amely a földgázszállító országokat is számításba veszi.