"supplement" - Unkarinkielinen käännös

EN

"supplement" unkariksi

EN supplement
volume_up
{substantiivi}

supplement (myös: admixture, affix, amendment, complement)
supplement (myös: admixture, renewal, replacement, annex)
volume_up
pótlás {subst.}
supplement
supplement
supplement

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "supplement":

supplement

Esimerkkejä "supplement"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishSo the higher up the image, the more evidence there is for each supplement.
Minél magasabban van egy gömb, annál több érv szól az egyes kiegészítők mellett.
EnglishIn essence, the only thing that need be done is to supplement the existing rules.
Lényegében mindössze azt kell tennünk, hogy kiegészítjük a már létező jogszabályokat.
EnglishIt will supplement other conventions of the ILO or of other international organisations.
Ez ki fogja egészíteni az ILO vagy más nemzetközi szervezetek egyéb egyezményeit.
EnglishSome hazy fragments that had probably come from Sunday-supplement articles.
Donnának csak felületes ismeretei voltak, leginkább a lapok vasárnapi mellékleteiből.
EnglishOther information channels should only serve to supplement that information.
Más információs csatornák csupán ki kell, hogy egészítsék a tájékoztatást.
EnglishThey should instead supplement each other's work and work together in a complementary way.
Inkább ki kellene egészíteniük egymás munkáját, és így kellene együtt dolgozniuk.
EnglishWe will have to supplement or replace nuclear energy with gas and coal.
A nukleáris energiát földgázzal és szénnel kell helyettesítenünk vagy felváltanunk.
EnglishIt has been made easier to supplement or extend product characteristics.
Könnyebbé vált a termék tulajdonságainak kiegészítése illetve kiterjesztése.
EnglishWe call on the European Union to supplement the funds allocated significantly.
Felszólítjuk az Európai Uniót, hogy jelentős mértékben egészítse ki a megállapított alapokat.
EnglishThat, ladies and gentlemen, is what I wished to say to supplement my introductory remarks.
Ezt, hölgyeim és uraim, el szerettem volna mondani, hogy kiegészítsem nyitó megjegyzéseimet.
EnglishOur role is to support and supplement the action of Member States.
A mi szerepünk a tagállamok intézkedéseinek támogatása és kiegészítése.
EnglishThey supplement the basic regulation and are of general application.
Kiegészítik az alapvető szabályozást és alkalmazási körül általános.
EnglishToday's convention, Convention 188, will thus amend, supplement and revise the previous conventions.
A mai 188. egyezmény módosítja, kiegészíti és felülvizsgálja az előző egyezményeket.
EnglishThe European School Fruit Scheme will, at least in Romania, supplement the one mentioned above.
Romániában az európai iskolagyümölcs-program ki fogja egészíteni a fent említett programot.
EnglishThis is to supplement the policy of neighbourliness pursued by the executive bodies of the EU.
Ennek ki kell egészítenie az EU végrehajtó testületei által folytatott jószomszédi politikát.
EnglishMeasures taken at European level must supplement national and regional strategies.
Az európai szinten meghozott intézkedéseknek ki kell egészíteniük a nemzeti és a regionális stratégiákat.
EnglishThe two structures should cooperate and supplement each other.
A két struktúrának együtt kell működnie és ki kell egészítenie egymást.
EnglishIt should be seen only as the supplement.
Ez nem a nemzeti hozzájárulás helyettesítésére szolgál, csupán kiegészítésnek tekintendő.
EnglishThe full aid supplement of EUR 8,62 per tonne should therefore be paid in those countries.
Ezekben az országokban tehát a teljes, tonnánkénti 8,62 EUR támogatáskiegészítést ki kell fizetni.
EnglishIn the near future we will have to supplement the shortfalls that exist within the World Food Programme.
A közeljövőben pótolnunk kell a létező Világélelmezési Program deficitjét.