"supervision" - Unkarinkielinen käännös

EN

"supervision" unkariksi

EN supervision
volume_up
{substantiivi}

supervision (myös: charge, control, custody, oversight)
When financial flows are international, supervision can no longer be national.
Nemzetközi pénzmozgások esetén már nem elegendő a nemzeti szintű felügyelet.
I would like to express my fundamental confidence in the system of public supervision.
Szeretném elmondani, hogy alapvetően megbízom az állami felügyelet rendszerében.
(b) constant supervision by an official veterinarian of the third country.
b) a harmadik ország hatósági állatorvosa általi állandó felügyelet.
supervision (myös: check, checkout, control, monitoring)
Lamfalussy follow up - Future Structure of Supervision (debate)
A Lámfalussy irányelvek nyomon követése - az ellenőrzés jövőbeli szerkezete (vita)
Lamfalussy follow up - Future Structure of Supervision (
A Lámfalussy irányelvek nyomon követése: az ellenőrzés jövőbeli szerkezete (
Building up proper regulation and supervision is not about bringing in socialism.
A megfelelő szabályozás és ellenőrzés kiépítése nem jelenti a szocializmus becsempészését.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "supervision":

supervision

Esimerkkejä "supervision"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishYes, we need better supervision and better regulation of the financial markets.
Igen, szükség van a pénzügyi piacok felügyeletének és szabályozásának javítására.
EnglishSecondly, just today, Parliament has been examining a financial supervision package.
Másodsorban a Parlament éppen ma vizsgál meg egy pénzügyi felügyeleti csomagot.
EnglishOnce a month a Jap would come in to clean it up under Leggett's supervision.
Havonta egyszer jött egy japán, aki Leggett felügyelete mellett rendet csinált.
EnglishIt is right that it also causes us to think hard about regulation and supervision.
Az is igaz viszont, hogy ennek a szabályozása és felügyelete sok fejtörést is okoz.
EnglishUltimately the ARM crews grew tired of Feather's supervision, or else her company.
Végül a SZERV csapata megunta Feather felügyeleti munkáját, vagy talán a társaságát.
EnglishIf he were anywhere near Plymouth or Portsmouth he'd be under supervision.
Ha Plymouth vagy Portsmouth környékén élne valahol, ott ugyancsak ügyelnének rá.
EnglishSupplementary supervision of financial entities in a financial conglomerate (
A pénzügyi konglomerátumhoz tartozó pénzügyi vállalkozások kiegészítő felügyelete (
EnglishShe was given an atom-dispersal burial without official supervision, Sinter said.
- A nő holttestét hivatalos megfigyelő jelenléte nélkül atomizálták - mondta Sinter.
EnglishIt also does - and I agree with the Commissioner - contain group supervision.
Ezenkívül - és egyetértek a biztos úrral - tartalmazza a csoportfelügyeletet.
EnglishI have mentioned several times that we need such European-level supervision.
Többször említettem, hogy ilyen jellegű európai szintű felügyeletre van szükségünk.
EnglishI am thinking about the 'financial supervision' package and the hedge funds document.
A "pénzügyi felügyeleti” csomagra és a befektetési alap dokumentumra gondolok.
EnglishThe decision on financial market supervision has still not been finalised.
A pénzügyi piacok felügyeletéről szóló határozatot még mindig nem véglegesítették.
EnglishI have to say that financial supervision requires financial support as well.
El kell mondanom, hogy a pénzügyi felügyelethez pénzügyi támogatásra is szükség van.
EnglishFirstly, there is the supervision of the protection of these rights at national level.
Itt van először is ezeknek a jogoknak a nemzeti szintű ellenőrzése és védelme.
EnglishBuilding and government supervision in that area also need to be discussed.
Tárgyalni kell még továbbá a helyi építkezések kormányzati ellenőrzéséről is.
EnglishMy father hauled baskets back and forth, under the supervision of my mother.
Apám hordta be a teli kosarakat, és hozta vissza az üreseket anyám felügyelete alatt.
EnglishWe want to look into the situation as regards the supervision of the supervisors.
Meg akarjuk vizsgálni a felügyelők felügyeletével kapcsolatos helyzetet.
EnglishThe financial crisis has revealed the weak points in our financial supervision system.
A gazdasági válság feltárta pénzügyi felügyeleti rendszerünk gyenge pontjait.
EnglishThe Commission and the European Central Bank do not have powers of financial supervision.
A Bizottság és az Európai Központi Bank nem rendelkezik felügyeleti hatalommal.
EnglishI have a few final words to say on the comments regarding the supervision of the EIB.
Végül szeretnék néhány szót szólni az EBB felügyeletével kapcsolatos megjegyzésekről.