EN subservient
volume_up
{adjektiivi}

subservient (myös: obsequious, courtly, abject)
I hope they blame you and your sniveling, subservient kind for everything.
Remélem, hogy benneteket, a nyavalygó, szolgalelkű fajtátokat hibáztatnak majd mindenért!
Prime Minister Erdoğan, are you a real man or a subservient coward?
Erdoğan miniszterelnök, Ön igazi férfi vagy pedig szolgalelkű gyáva ember?
subservient (myös: ancillary, inferior, junior, minor)
The conductor was an official, the customer was not - he was subservient.
A jegyszedő tisztviselő volt, az utas nem - így alárendelt volt.
subservient (myös: auspicious, clement, congenial, fair)
subservient (myös: dependent, to be addicted, pendent)
subservient (myös: conducive, promotional)
subservient (myös: conducive, expedient, gainful, helpful)
Ah, I'm pleased to see that you've finally got the proper subservient attitude toward your doctor.
- Örömmel látom, hogy végre hajlandó engedelmes betegként viselkedni.
Did you think she would be like a genie let loose of a lamp, subservient and eager to please those who'd rubbed the brass and let her out?'
Azt gondolták, hogy olyan engedelmes lesz, mint a lámpa szelleme, aki hálás, hogy kiszabadították?
subservient (myös: servile, slavish, sneaky, courtly)
subservient (myös: humble, lowly, meek, obsequious)
Nem annyira alázatos volt, inkább egykedvű.
subservient (myös: supportive, patronizing)
subservient (myös: practicable, serviceable, usable)
subservient
The new parliament will therefore once again be composed of people subservient to Europe's last dictator.
Az új parlament ezért ismét Európa utolsó diktátorának behódoló embereiből fog állni.
subservient

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "subservient":

subservient

Esimerkkejä "subservient"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe sea-gods were, in truth, subservient to those of the rivers and inland pools.
A tengeristenek tehát valójában alárendeltjei voltak a folyók és belvizek isteneinek.
EnglishHe waved to the waiter, who came over with a subservient smile.
Intett a pincérnek, az pedig alázatosan mosolyogva odaballagott az asztalukhoz.
EnglishWomen are considered subservient to men; that is what is called the Way.
A nők alacsonyabb rendűek, mint a férfiak; ez az a bizonyos illedelem.
EnglishYou have no personal image because Tamurello has denied it to you, to keep you subservient.
Azért nincs saját képed, mert Tamurello elvette tőled, hogy megtartson alárendeltjeként.
EnglishTheyre pretty well subservient to the political gang naturally.
Természetesen mindnyájan készek kiszolgálni a politikusok bandáját.
EnglishA whole series of measures is being taken to make the state media subservient to the ruling elite.
Egy sor intézkedést hoznak annak érdekében, hogy az állami média az uralkodó elit érdekeit szolgálhassa.
EnglishAll persons are directly subservient to the imperial government.
Minden lakos közvetlenül a kormány alárendeltje.
EnglishChrist has triumphed over all the old and pretended Gods who shall now be subservient to his name.
Krisztus győzedelmeskedett az összes régi és álságos istenek felett, akik mostantól fogva az ő neve alá rendeltetnek.
EnglishHe liked his women docile, subservient.
Szerette, ha nő nem beszél és engedelmeskedik.
EnglishThe bow was not subservient, though.
A meghajlás azonban nem jött tiszta szívből.
EnglishThe report also declares the CFP to be the dominant policy in the EU, with environment and development policies being subservient to it.
A jelentés a közös halászati politikát az EU meghatározó politikájának nyilvánítja, amelynek alárendeltje a környezeti és fejlesztési politika.
EnglishIt does not address the main concern which is to ensure that Europe has a strong defence and cooperates with NATO, but is not subservient to it.
Nem oldja meg fő problémánkat: egy olyan, erős védelemmel rendelkező Európa megteremtésének igényét, amely együttműködik a NATO-val, de nem alárendeltje annak.
EnglishIn other words, essentially keeping it subservient to the same policies that caused the profound crisis that the workers and peoples of Europe are currently facing.
Más szóval, ugyanazon politikáknak rendelné alá, amelyek ahhoz a súlyos válsághoz vezettek, amelyet a mai Európa munkavállalói és lakosai kénytelenek elszenvedni.