"spare parts" - Unkarinkielinen käännös

EN

"spare parts" unkariksi

EN

spare parts {monikko}

volume_up
spare parts (myös: renewals)
This will lead to more choice and lower prices for spare parts.
Ez a tartalék-alkatrészek nagyobb választékát és árának csökkenését eredményezi.
Consequently, spare parts will be cheaper and of better quality.
Ebből következően a tartalék-alkatrészek olcsóbbak és jobb minőségűek lesznek.
. - (PL) Madam President, the subject of today's debate is liberalisation of the market in spare parts.
. - (PL) Elnök asszony, a mai vita tárgya a tartalék-alkatrészek piacának liberalizációja.
. - I support a competitive European market for spare parts.
. - Támogatom a pótalkatrészek versenyképes európai piacát.
This would slow the progress of achieving our goal of a competitive market for spare parts.
Ez lelassítaná a célunk megvalósításához, a pótalkatrészek versenyképes piacához vezető folyamatot.
As a result, I support the Commission proposal, which would open spare parts markets to competition.
Ezért támogatom a Bizottság javaslatát, amely megnyitja a versenyt a pótalkatrészek előtt.

Esimerkkejä "spare parts"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe rest of us will be very busy as soon as Suessi gets back here with those spare parts.
A többieknek épp elég dolguk lesz, ha Suessi visszaér azokkal az alkatrészekkel.
EnglishHospitals, for instance, have medicines but no spare parts for their equipment.
A kórházaknak például vannak gyógyszereik, de nincsenek pótalkatrészeik a berendezéseikhez.
EnglishSo, in the tidied-up version we have a sort of Keith Haring spare parts shop.
A rendezett verzióban egyfajta Keith Haring alkatrészboltot látunk.
English3D printing can be also used to download spare parts from the Web.
A 3D-s nyomtatást arra is lehet használni, hogy alkatrészeket töltsünk le a web-ről.
EnglishIt's as though we're using them as spare parts to support our fragile sense of self.
Olyan ez, mintha pótalkatrészként használnánk őket törékeny önértékelésünk támogatása érdekében!
EnglishThe full liberalisation of the spare parts aftermarket promises net benefits in many respects.
A tartalékalkatrész-utópiac teljes liberalizációja több szempontból tiszta hasznot ígér.
EnglishIt attacks the monopoly in the spare parts market and promotes competition between producers.
Rést üt a tartalék-alkatrész piac monopóliumán, és előmozdítja a gyártók közötti versenyt.
EnglishThere were four block-and-tackle sets of varying sizes, and crates of spare machine parts.
Összekötözte lábukat, majd újra ellenőrizte, hogy McGee kezei körül elég szorosan tart-e a hurok.
EnglishI was a spare-parts Colonel at the start, the Colonel explained carefully.
Kezdetben afféle pót-ezredes voltam magyarázta az ezredes.
EnglishAlso you have divisional artillery and a battalion of tanks and many spare parts.
Azonkívül van az embernek hadosztálytüzérsége, egy harckocsizó zászlóalja, meg mindenféle kiegészítő alakulata.
EnglishThe customs services are seizing counterfeit spare parts for motor vehicles, such as braking systems.
A vámhatóságok lefoglalnak hamis gépjárműalkatrészeket, így hamisított fékberendezéseket is.
EnglishIts tripod was there, and various boxes of ammunition and spare parts, but the gun was gone.
Állványa, üres lőszeresdobozok és tartalék alkatrészek társaságában ott állt, de a géppuskát elvitték.
EnglishIt had to be retired because that model was being phased out, and spare parts were hard to find.
Nyugdíjba kellett küldeni, mert az a széria már elavult, és nem lehetett hozzá alkatrészt szerezni.
EnglishHe and his colleagues were forced to invent spare parts.
Ő és kollégái arra kényszerültek, hogy pótfelszereléseket keressenek.
EnglishWine cannot be treated like spare parts for cars or some other industrially manufactured product.
A bort nem lehet úgy kezelni, mint az autók tartalék-alkatrészeit vagy más iparilag gyártott terméket.
EnglishIn my youth, I trained as a spare parts salesman; I started at 12 and I ended that career at 20.
Fiatalkoromban alkatrész-eladónak készültem: ezt a karriert 12 évesen kezdtem, és 20 évesen fejeztem be.
EnglishCarriage of spare parts for sea-going vessels and aircraft.
Tengerjáró hajók és repülőgépek pótalkatrészeinek szállítása.
EnglishThe aim of this directive is to achieve complete liberalisation of the secondary market in spare parts.
Ennek az irányelvnek a célja, a teljes liberalizáció megvalósítása az alkatrészek másodlagos piacán.
EnglishThey all carried spare parts, but ships could remain at sea only so long before refit was needed.
Mindegyik szállított alkatrészeket, a hajók azonban csak addig maradhattak a tengeren, amíg javításra nem szorultak.
EnglishIn practice, we are talking about approximately 20% of all spare parts sold in a very large EU market.
A gyakorlatban az EU rendkívül nagy piacán eladott valamennyi tartalék-alkatrész megközelítőleg 20%-áról beszélünk.