"son" - Unkarinkielinen käännös

EN

"son" unkariksi

volume_up
son {subst.}
HU

EN son
volume_up
{substantiivi}

son (myös: boy, chap, lad, kid)
volume_up
fiú {subst.}
`Such a son, such a son,' he said, never suspecting, of course, the true nature of his son.
Micsoda fiam van, micsoda fiú! dünnyögte, nem gyanítva persze, hogy valójában milyen is a fia.
To them it would be sin of all sins, that a son should get a son on his mother's daughter.
Az ő szemükben a bűnök bűne, hogy egy fiú gyermeket nemzzen az anyja lányával.
They represent the ghosts that Cyrus needed to catch: -The First-Born Son.
Õk képviselik a szellemeket,akiket Cyrusnak el kellett fognia: Az Elsőszött Fiú.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "son":

son
English

Esimerkkejä "son"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishPerhaps his son would be one, if he ever had the chance to marry and have a son.
Talán majd a fia, ha valaha megadatik neki, hogy megnősüljön és gyereket nemzzen.
EnglishYou are Morgaine's son, after all-it would be strange if you had no gift at all.
- Elvégre Morgaine fia vagy, fura lenne, ha egyáltalán nem lenne benned tehetség.
EnglishWhat we've got is a tape of Carl Webb admitting that he set my son up for murder.
Egy felvétel, amelyen Carl Webb bevallja, hogy gyilkosnak állította be a fiamat.
EnglishHad not God Himself commanded Abraham to take his son Isaac up upon the mountain?
Nem ő parancsolta talán Ábrahámnak, hogy vigye fel saját fiát, Izsákot a hegyre?
EnglishAnd then his only son Little John was killed by a land mine in the Vietnam War.
És egyetlen fiát, Kis John-t egy szárazföldi akna ölte meg a vietnami háborúban.
English'To those questions I guess that you could make some answer, Frodo son of Drogo.
- Majd kérdezek egyet-mást, amire azt hiszem, választ tudsz adni, Drogó fia Frodó.
EnglishYes, that Geoffrey Chaucer, in 1391, to his little Lewis, his 11-year-old son.
Igen, az a bizonyos Geoffrey Chaucer, 1391-ben, 11 éves fiának, a kis Lewis-nak.
EnglishAugustus revealed himself, and stretched out his hand crying, Forgive me, my son!
Augustus felfedte kilétét, és kinyújtott kézzel kiáltotta: "Bocsáss meg, fiam!"
EnglishStill, I do not suppose Marcus wants much more of her than a son for Cornwall.
Azért szerintem Marcus nemigen akar tőle többet, mint egy fiat Cornwall számára.
EnglishHe had been a good son to Father, dutiful and dedicated... until the past year.
Szófogadó fia volt az Atyának, kötelességtudó és hűséges - egészen a múlt évig.
EnglishMorgause reflected, Perhaps she has forgotten that I know whose son he really is.
Talán elfelejtette, hogy tudom, kinek a fia valójában Gwydion, gondolta Morgause.
EnglishBut then how could this letter be trivial and grotesque, as describe by the son?
De hogyan mondhatta arra a levélre az ifjabb Trevor, hogy hóbortos és semmitmondó?
EnglishEllen Louise Mayfair was the only daughter of Sheffield, son of Cortland Mayfair.
Ellen Louise Mayfair egyetlen lánya volt Sheffieldnek, Cortland Mayfair fiának.
EnglishBut the old Comtesse had her wits about her and had marked what her son said.
Ám a vén kontesznek helyén volt az esze, és jól megjegyezte, amit a fia mondott.
EnglishAnd I was no blank shield, but the younger son ofFarthom in the northern hills.
Pedig az én származásomat nem fedte homály, Fartom fia vagyok az északi hegyekből.
EnglishAnd now, perhaps, Arthur will put her away, so that he may get him a son somewhere.
És lehet, hogy Arthur ezek után elküldi, hogy végre fia szülessen valaki mástól.
English'Paul Loving is 10-98 for home in his cruiser, his son's having an asthma attack.'
- Paul Loving 10-98, hazament a járőrkocsival, mivel a fiának asztmarohama van.
EnglishAnd once again, I ask you, said the Son of God, why I should care about the others!
- Ismételten kérdezem - mondta Isten Fia -, miért kellene törődnöm a többiekkel?
EnglishThe woman spoke a stream of things to Jenny, who never took her eyes off her son.
Le sem vette a szemét Garpról, amíg a nő a súlyos mondókáját a fejére nem olvasta.
EnglishWhy, he is my son, my child; he is your brother, your preserver! cried Goriot.
- De hiszen ő a fiam, a mi gyermekünk, a te fivéred, megmentőd! - kiáltott Goriot.