"somehow or other" - Unkarinkielinen käännös

EN

"somehow or other" unkariksi

EN somehow or other
volume_up
{adverbi}

somehow or other
I tell you, I am fearful man, but, somehow or other, the more fearful I am the more dam'-tight places I get into.
Mondtam magának, hogy gyáva ember vagyok, de Isten tudja hogyan, minél gyávább vagyok, annál nagyobb veszedelembe keveredem.
somehow or other

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "somehow or other" unkariksi

somehow adverbi
or konjunktio
Hungarian
other substantiivi
other adjektiivi
other adverbi

Esimerkkejä "somehow or other"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishSomehow or other he must get safely away from this house with his knowledge.
Akárhogy is, ép bőrrel kell kikeverednie ebből a házból most, hogy ennyit tud.
EnglishHe wants to talk about what's in the glass, but somehow or other he misses.
Arról akar beszélni, ami a pohárban van, de hogy, hogy nem, elbeszél mellette.
EnglishSo somehow or other she needed to get rid of two tumours before she could be helped.
Valahogy meg kellett tehát szabadulnia két daganattól, hogy segíteni lehessen rajta.
EnglishThat it could be accomplished somehow or other, Victoria did not doubt.
Afelől nem volt semmi kétsége, hogy vagy így, vagy úgy, de végre kell hajtania.
EnglishYes, I believe that, he thought, but somehow or other he didn't say it.
Igen, én is ezt hiszem, gondolta Michael, de valamilyen okból nem mondta ki.
EnglishBut somehow or other she always had the hat on as she stepped off the imaginary plane.
De ha a képzelt repülőgépből lépett ki, mindig kalap volt a fején.
EnglishNever the less, difficult though it might be, she intended to get to Baghdad somehow or other.
Mindazonáltal bármilyen nehéz is, elhatározta, hogy vagy így vagy úgy, de Bagdadba megy.
EnglishSomehow or other you've managed to get hold of Prince Nicholas of Herzoslovakia.'
Ön valahogy előkerítette Miklós herzoslovákiai herceget.
EnglishBut I'd have raised money somehow or other - got someone to back me.
De mindenképpen szereztem volna pénzt... vagy valakit, aki támogat.
EnglishIf only she could somehow or other send a message through Mrs Pauncefoot Jones to Richard Baker...
Milyen jó lenne, ha Mrs. Pauncefoot-Jonesszal üzenhetne Richard Bakernek
EnglishI'll take care of Dora, somehow or other, I'll figure some way to help her, I'll do something.
- Vigyázni fogok Dórára, majd megtalálom a módját, hogy segíthessek rajta, kitalálok valamit.
EnglishShe added to the list: Somehow or other, get hold of a hundred pounds?
Ezért hozzáírta a listához: Így vagy úgy száz fontot szerezni.
EnglishI knew it somehow or other when I saw that family tomb.'
Valamilyen módon már akkor tudtam, mikor megláttam azt a családi sírboltot.
EnglishBut somehow or other he got through unscathed - until tonight.
De valami módon sikerült épségben átcsúsznia, egészen ma éjjelig.
EnglishSomehow or other they had got to put that waiter in his place!
Különös, hogy ez a nyomorult számla ennyire ki tudta készíteni.
EnglishMoreover - and this may not be so popular - somehow or other, we have to pay for animal welfare.
Ezen túlmenően - és ez esetleg nem annyira népszerű - így vagy úgy fizetnünk kell az állatjóllétért.
EnglishMy idea was that, having got hold of morphine somehow or other, she kept it by her in a receptacle close at hand.
Úgy képzeltem, hogy valami módon hozzájutott a morfiumhoz, és valahol a keze ügyében rejtegette.
EnglishSomehow, or other, I thought you'd been out for a walk.
Nem is tudom miért, de azt hittem, hogy ön sétálni volt.
EnglishCassandra had angered the gods somehow or other and received that curse as a result, but what had he done to deserve it?
Kasszandra valamivel felingerelte az isteneket, akik ezért átokkal sújtották de mit tett ő?
EnglishThen, somehow or other, he found out that I was his mother.
Aztán valahogy megtudta, hogy én vagyok az anyja.