"some of them" - Unkarinkielinen käännös

EN

"some of them" unkariksi

EN

some of them {adverbi}

volume_up
some of them
I And I was told that some of them got five pounds a day by their physic.
Azt hallottam, hogy némelyikük naponta öt fontot is bezsebelt csodaszereiért.
They were all high-ranking people, some of them laboring like common stevedores.
Csupa magas rangú ember volt; némelyikük mint közönséges tróger dolgozott.
Some of them even claimed they suspected he'd been drinking!
Némelyikük odáig merészkedett, hogy ittassággal gyanúsítsa!

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "some of them" unkariksi

some adverbi

Esimerkkejä "some of them"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishHer mind's eye lost sight of the gymnasium doors and some of them almost got out.
Képzeletében elhalványultak a tornatermi ajtók, néhányan majdnem ki is jutottak.
English'After we digest this information, some of them will come to speak with you.'
- Miután megemésztették az információt, át fogom küldeni valamelyiküket magához.
EnglishI will try to comment on some of them.
Mostanra már sok kérdés merült fel, amelyek közül némelyikre szeretnék reagálni.
EnglishNeither let us tempt Christ, as some of them tempted and perished by the serpent.
Ne kísértsük az Urat, mint néhányan kísértették, ezért kígyók pusztították el őket.
EnglishI'm sure some of them were passed into this crew without the normal stress tests.
Biztos vagyok benne, hogy némelyiküket stresszteszt nélkül vették be a legénységbe.
EnglishSome of them slipped into the raingutter and came to rest there like tired dancers.
Egyik-másik becsúszott az ereszcsatornába, és úgy pihent meg, mint fáradt táncos.
EnglishThe sun reflected off the hundreds of lakes, some of them still covered with ice.
A napfény csillogott a több száz tavon, amelyek egy részét még jég borította.
EnglishThe causes of my horror lie deep, and some of them must be common to others.
A félelem gyökerei oly mélyre nyúlnak, hogy néhánya bizonyára másokban is megvan.
EnglishCigar butts and cigarette butts, some of them marijuana, littered the surface.
Szivar- és cigarettacsikkek közöttük nem egy marihuánás lebegtek a felszínen.
EnglishThe strategic reasons alone - you mentioned some of them - speak for themselves.
Már a stratégiai indokok - ön említett néhányat ezek közül - is önmagukért beszélnek.
EnglishAll your preparations took time and effort, and some of them were observed.
Az előkészületeitek időbe és erőfeszítésbe kerültek, és mi fölfigyeltünk rájuk.
EnglishSome of them are in the EU 2020 strategy, in innovation and digital networks.
Ezek közé tartozik az Európa 2020 stratégia, az innováció és a digitális hálózatok.
EnglishThe rest of the hearths had long ago been fitted for gas, and some of them were sealed.
A többi kandallót régen átalakították gázüzeművé, néhánynak a kéményét lezárták.
EnglishPete ran his tongue over his teeth, felt gaps where some of them had fallen out.
Nyelvét végighúzta az ínyén, érezte a lyukakat, ahonnan kiestek a fogak.
English'They're Styrics, Sir Sparhawk,' Berit said seriously, 'at least some of them are.
Ezek styrek, Sir Sparhawk monda komolyan Berit , legalábbis a nagy részük.
EnglishSome of them weren't even crazy enough to believe in what they were doing.
- Néhányan nem voltak elég eszelősek, hogy higgyenek is abban, amit csináltak.
EnglishSome of them are still alive, while their descendants number almost 800 000.
Néhányan közülük még mindig életben vannak, míg leszármazottaik száma közel 800 000.
EnglishSome animals around the county have been acting funny... and some of them violent.
Azt mondta az állatai furcsán viselkednek mostanában, eröszakosak lettek.
EnglishAlso some of them, without doubt, knew of the existence of the Talamasca.
Kétségtelen, hogy olyanok is vannak közöttük, akik tudnak a Talamasca létezéséről.
English'Some of them were angry that Thad wasn't going to write any more novels as Stark.
És némelyiküket nagyon fölháborítja, hogy Thad nem ír több Komor-regényt.