"soil" - Unkarinkielinen käännös

EN

"soil" unkariksi

volume_up
soil {subst.}

EN soil
volume_up
{substantiivi}

soil (myös: black)
soil (myös: earth, ground, land, terra)
volume_up
föld {subst.}
What had been Japanese soil at the time of his birth was now again Japanese soil.
Ami a születésekor japán föld volt, japán föld lett ismét.
No measures are proposed with regard to the protection of land and soil.
A jelentés egyetlen intézkedést sem javasol a föld és a talaj védelmére.
This was the air of Earth; it carried the beloved odor of her own foliage and her own soil.
Ez már a Föld levegője volt, amelyben érződött a növényzet és a föld csodálatos illata.
soil (myös: ground, land, standing-ground)
volume_up
talaj {subst.}
'Soil treatment against Otiorrynchus in nurseries and beds of ornamentals';
"Talaj kezelésére Otiorrynchus ellen faiskolákban és dísznövény- ágyásokban";
Soil that is not used for agricultural purposes soon becomes degraded.
Az a talaj, amit nem használnak mezőgazdasági célokra, hamar lepusztul.
Current European legislation does not appear to prevent degradation of the soil.
Úgy tűnik, jelenleg nincs olyan európai jogszabály, ami a talaj védelmét szolgálná.
soil
For example, against this background a European framework directive on the protection of soil is counterproductive and will not bring the desired results.
Ennek alapján például a termőföld védelméről szóló, európai keretirányelv célszerűtlen, és nem fogja az óhajtott eredményeket hozni.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "soil":

soil

Esimerkkejä "soil"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

English...who, shot and buried in soil and corpses, managed to crawl out, still alive.
...hogy gödörbe, holttestek közé lőve és temetve még mindig próbáltak kimászni.
EnglishWe need to take account of different soil conditions across the European Union.
Figyelembe kell vennünk, hogy az Európai Unióban különbözőek a talajfeltételek.
EnglishAny farmer who does not treat his soil with care will not be a farmer for long.
Az a gazdálkodó, aki nem kezeli gondosan a talajt, az nem sokáig lesz gazdálkodó.
English...on the soil of the country he defended so resolutely during his lifetime...
...annak az országnak a földjén, amelyet olyan elszántan védett egész életében...
EnglishThe insertion of beet conditioned the soil and made it more suitable for cereals.
A cukorrépa pihentette a talajt, és megfelelőbbé tette a gabonafélék termesztéséhez.
EnglishBut beyond, instead of the open air, there lay a solid mass of dark red soil.
Mögöttük azonban nem a szabad levegő, hanem sötétvörös földtömeg következett.
EnglishAnd all he has to do is keep an eye on our friends, not play spook on enemy soil.
Csak annyit kérünk tőle, Arthur, hogy tartsa rajta a szemét a barátainkon.
EnglishA thin layer of soil encased her all over, even the rippling shape of her long hair.
Földes volt tetőtől-talpig, még hosszú hajának hullámait is vékony földréteg lepte.
EnglishI believe that soil protection should remain within the competence of Member States.
Úgy gondolom, hogy a talajvédelemnek a tagállamok hatáskörében kell maradnia.
EnglishDid the seed know who or what it was when it failed to find fertile soil?
Mert tudja-e a mag, hogy kicsoda vagy micsoda ő, ha nem hullik termékeny talajba?
EnglishThe dog is trying to stop the blood from reaching the ground and fertilizing the soil!
A kutya megakadályozza, hogy a vér a földre hulljon, és megtermékenyítse a talajt!
EnglishThe farmers must have farmed out the soil and moved to better lands years before.
A gazdák teljesen kiszipolyozták a földet, és valószínűleg évekkel korábban odébbálltak.
EnglishIn view of this state of affairs, sensible soil protection is especially necessary.
A dolgok ilyen állása mellett különösen is nagy szükség van az ésszerű talajvédelemre.
EnglishHowever, the reality is this: human practices have not respected the soil.
Az igazság azonban a következő: az emberi tevékenység nem tisztelte a talajt.
EnglishThe problem with this soil directive is that it has been far too all-encompassing.
A baj ezzel a irányelvvel az, hogy túl sok mindent akar magában foglalni.
EnglishHer breasts were about a large B, Nomuri thought, the nipples brown as potting soil.
A melle legalább B-s, állapította meg Nomuri, a bimbója sötétbarna, mint a virágföld.
EnglishSo we slipped through the barrier, and after just six months I was on French soil again.
Így azután átjutottunk a sorompón, és hat hónap után ismét francia földön voltam.
EnglishBy day and by night they come, high and low, down from the sky, up from the soil!
Jönnek sötétben világosban, fentről és lentről, az égből és a talajból!
EnglishA few tiny animals moved within the mass of soil and on the surfaces of the vegetation.
Néhány apró rovar mozgott a kitépett gyökerek között és a növények levelein.
EnglishHe could see the grass in it, the twigs and bits of soil clinging to it.
Pulóvere, amelyre fűszálak, apró gallyak, rögök tapadtak, a szőnyegen hevert.

Muita sanoja