EN soggy
volume_up
{adjektiivi}

soggy (myös: dank, moist, sloppy, steamy)
volume_up
nedves {adj.}
The shelves held a few soggy pasteboard cartons sagging with the weight of their contents and a trio of bottles of Kanschlager fortified ale.
A polcokon néhány nedves kartondoboz rogyadozott tartalmának súlya alatt, három üveg Kanschlager sör társaságában.
He ran to the passenger side, skidded in a soggy patch of grass around a leaking sprinkler head, and leaned into the cab, hoping to find a cellular phone.
Joe az utasüléshez futott, kissé megcsúszott egy nedves fűcsomón - az öntözőberendezés egyik csapját nem zárták el rendesen -, és behajolt a kocsiba.
soggy (myös: damp, dank, humid, moist)
They stripped to the skin and hung their soggy garments on a line near the small blaze.
Pucérra vetkőztek, és nyirkos ruhájukat felakasztották a tüzecske mellett kifeszített kötélre.
soggy (myös: glutinous, gummy, runny, sticky)
Box lunches containing soggy little sandwiches and red apples were passed out by Gloria Lane and her staff.
Gloria Lane és segédcsapata ebédcsomagot osztott ki, bennük nyúlós kis szendvicseket almával.
The surprisingly good coffee was the only thing to recommend the place; the sandwiches were rubbery, and the french fries were soggy.
A meglepően jó kávé volt az egyetlen, ami miatt megérte; a szendvics gumiszerű volt, de a sült krumpli is nyúlós volt, és tocsogott a zsírban.
soggy (myös: gluey, sodden, sticky, clammy)
But still, there is a kind of soggy attraction about it.
Mégis van az egésznek valami ragacsos vonzereje.
De semmi egyéb nem volt körülötte, mint sár és néhány ragacsos gally.
soggy (myös: half-baked, sodden, vapid)
Horrible to think of all that soggy, half-baked trash massed together in one place.
Még rágondolni is szörnyű volt az egész egy helyben felhalmozott, keletlen, sületlen masszára.
soggy (myös: sloppy, sodden)
Bevier rode slowly out into the soggy field, looking around intently for some landmark.
Bevier lassan kilovagolt a felázott mezőre, és megpróbált valamilyen tájékozódási pontot találni.
We turned north and crept along an even soggier trail, the same one Tally and I had walked a few times.
Észak felé fordultunk, és végigóvakodtunk egy még jobban felázott, keskeny úton, amelyen Tallyvel is többször sétáltunk.
soggy (myös: soaked, sodden, spongy)
He was a very soggy little animal for several months.'
Hónapokig csak egy szerencsétlen, átázott kis állatka volt.
Dropping his coat, he kicked off his soggy shoes and tested handholds.
Levette a kabátját, ledobta átázott cipőit, és fogódzót keresett.
For the first time I realised that there was a breeze -- it cut like a knife through our soggy clothes.
Csak most éreztem, hogy fúj a szél; az átázott ruhán át úgy hasított belénk, mint a kés.
soggy
soggy (myös: waterlogged, watery, squishy)
soggy
volume_up
ázott {adj.}
I came back to the soggy grass plot and sloshed across it.
Visszatértem az ázott gyepágyhoz, és átgázoltam rajta.
Too many late and soggy nights cruising the bars along 302 between here and North Conway?
Túl sok ázott éjszakán portyázott volna a 302-es kocsmáiban, innentől Észak-Conwayig?

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "soggy":

soggy

Esimerkkejä "soggy"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThey swapped dry diapers for soggy ones, Liz moving a little faster than Thad.
Száraz pelenkára cserélték a nedveset Liz kicsit gyorsabban, mint Thad.
EnglishThe sand, clinging to the perspiration, was like a soggy wheat cake in texture and color.
A verítékre tapadt homok színre is, tapintásra is akár a sütetlen búzalepény.
EnglishIt was only when he was doing the dishes that Ellen James handed him a soggy note.
Mosogatott már, amikor Ellen James elázott levélkét nyomott a kezébe.
EnglishIt landed on the ramp with a soggy thud, rolled, and Dees saw it was a man.
Tompa puffanással ért földet a pályán, és Dees látta, hogy egy ember.
EnglishThe thing over the pit dropped, landing with a faraway, soggy splat.
A verem fölött lebegő valami lezuhant és távoli, nyálas toccsanással landolt a földön.
EnglishThe sheet against which her breasts and lacerated hand were pressed was growing soggy with blood.
A lepedő, amelyhez melle és szétmarcangolt keze préselődött, már ragadt a vértől.
EnglishAnd there isn't any hay, besides, and if there was, would be soggy.
- Mellesleg itten nincsen is széna, és ha volna, akkor is lucskos volna.
EnglishThe sheets which she had hung out clean were now drooping from their pins in dispirited, soggy clots.
A frissen mosott és kiteregetett lepedők csipeszeit súlyos sár rántotta össze.
EnglishThen eat your soggy sandwich and stay out of this, Nicholas snapped, much too harshly.
Akkor egye meg a vacak szendvicsét, és ne szóljon bele! csattant fel Nicholas, a kelleténél sokkal nyersebben.
EnglishAt the bottom of a trashlittered embankment where there is a soggy piece of marsh, created by a blocked drainage culvert.
A szemetes rézsű alján szivacsos dágvány, amit egy eldugult vízelvezető cső hozott létre.
EnglishThe flowers drooped, soggy and heavy in the rain.
A virágok esővíztől elnehezedve hajtották le a fejüket.
EnglishHe opened a listing wooden gate and walked along a soggy gravel path beside the church.
Chris benyitott a megvetemedett, fából készült kapun, és végigment a templom mellett vezető, pocsolyákkal tarkított kavicsos ösvényen.
EnglishOkay, Frank said, still holding the soggy bags.
Oké mondta Frank még mindig a zacskókat szorongatva.
EnglishHis face became the color of soggy white cheese, and he glared at Lemelisk as if the engineer had done something wrong.
Az arca olyan színűvé vált, mint a sajt, és úgy nézett Lemeliskre, mintha a mérnök valami bűnt követett volna el.
EnglishAs he plodded across the soggy turf the sky grew lighter, the mist lifted, and the character of the land changed slowly.
Miközben a füvön lépkedett, az égbolt kezdett kivilágosodni, a köd felszállt, és a táj hangulata is megváltozott.
EnglishThe narrow front lawn and sidewalk in front of the building were strewn with charred debris and piles of soggy clothing.
Az épület előtti keskeny fűsáv és a járda tele volt szórva elszenesedett törmelékkel és csuromvizes ruhadarabokkal.
EnglishAfter his father left for work, Brian dumped the soggy corn flakes into the garbage pail and then crept upstairs to his room.
S mikor apja elindult, Brian az elázott pelyhet belefordította a szemetesvödörbe, úgy surrant fel a szobájába.
EnglishThe fog's got the ground soggy, and the only marks are where Miles slid down and where this here gun rolled.
A köd miatt sáros a talaj, de nem találtunk más nyomot, csak azt, ahol Miles lecsúszott, meg ennek a fegyvernek a nyomát, ahol legurult.
EnglishHey, your Cocoa Puffs are gettin' soggy.
EnglishT-shirts hung on a rack beside shelves full of knacks, most made from sweet-smelling cedar and with witty folk sayings related to the soggy weather in gon.
Pólótrikók lógtak egy állványon, amely mellett illatos cédrusból faragott csecsebecsékkel megrakott polc állt.