"slender" - Unkarinkielinen käännös

EN

"slender" unkariksi

EN slender
volume_up
{adjektiivi}

slender (myös: bare, beggarly, mean, pitiable)
slender (myös: delicate, dicky, dim, failing)
volume_up
gyenge {adj.}
This, especially given the failure to hold a debate in the Chamber, is a very slender basis on which to produce a common position.
Ez - különös tekintettel arra, hogy nem tartottak vitát a tanácsban - nagyon gyenge alapot ad a közös álláspont kialakítására.
slender (myös: fine, reedy, slight, slim)
Angel was slender and quiet, single, and worked for a beer distributor.
A karcsú, csendes Angel hajadon volt, és egy sörnagykereskedésben dolgozott.
Igraine held Gwenhwyfar's slender hands in her own for a moment and suddenly smiled.
- Igraine a kezébe vette Gwenhwyfar karcsú kezét, és hirtelen elmosolyodott.
Their feathers were plastered against their slender, hawk-beaked bodies.
Tollazatuk karcsú, sólyomcsőrös testükhöz tapadt.
slender (myös: fine)
He was a slender man in his late thirties, tall, loose, slow moving.
Nyúlánk testalkatú, magas férfi volt, lassan, de lazán mozgott.
reservoir of power totally disguised by her slender white form.
Maharet nyúlánk, fehér alakja tökéletesen álcázta az iszonyú erőt.
Their figures were not slender enough for me, and the arms not graceful enough.
Az alakjuk nem volt elég nyúlánk, a karjuk nem volt elég kecses.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "slender":

slender

Esimerkkejä "slender"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIt banked round the remainder of the curve, then set out across the slender bridge.
Amikor a kanyarba ért, kicsit megdőlt, majd egyenesen robogott tovább a hídon.
EnglishI saw that his black hair was very long and worn in a slender wavy ponytail.
Láttam, hogy széles válla van, és lófarokba kötött, nagyon hosszú, hullámos haja.
EnglishGarp's slender legs stretched along the long front seat.
Ilyen testhelyzetben furikázni csak a legjobb barátok indulnak, ennyit tudott ő is.
EnglishA silver-handled cane, black and slender, hangs in the hand of a fat, bearded mage.
Egy vékony, fekete, ezüstnyelű pálca lengedezik egy kövérkés varázsló kezében.
EnglishAnd the nose was slender, but not emaciated-what Englishmen call aristocratic.
Az orr hosszú és vékony, de aszott az angolok arisztokratikusnak minősítik az ilyet.
EnglishHenry, still kneeling on the seat, stroked the slender column of his neck.
Henry, aki még mindig az ülésen térdelt, megsimogatta nyakának törékeny oszlopát.
EnglishBut someone else was-a well-dressed, slender, grayhaired man who wore spectacles.
Ott volt azonban valaki jól öltözött, szikár, ősz hajú, szemüveges férfi.
EnglishHe worked his way quickly to a slender stone catwalk that bridged to an adjoining tower.
Odaért egy kőből rakott, keskeny futóhídhoz, amely egy másik toronyhoz vezetett.
EnglishThe European's slender fingers dug through the mush and closed around Breer's esophagus.
Az Európai finom ujjai áthatoltak a cafatokon és körülzárták Breer nyelőcsövét.
EnglishElminster gazed silently down at the slender wisp of gowned elven beauty in the chair.
Elminster rezzenéstelen arccal vizslatta a székben ücsörgő elf gyönyörűséget.
EnglishTo Hari it was sobering to see by how slender a thread his dealings had hung.
- Hari elszomorodva vette tudomásul, milyen vékony szálon függött mesterkedése sikere.
EnglishThe observation buoys bobbed nearby, tethered by slender strands to the seabed below.
A megfigyelőbóják ott billegtek mellette, vékony zsinórral a tengerfenékhez erősítve.
EnglishEhlana stiffened, and her slender body was slammed against the back of her throne.
Ehlana teste megfeszült, és a következő pillanatban ernyedten dőlt a trón háttámlájának.
EnglishAnd he saw on the wharfside two slender white-skinned men with wings.
A part felőli oldalon két vézna, fehér bőrű, szárnyas emberfélét pillantott meg.
EnglishShe's a slender girl, and it might take her half a day to hack through your neck.'
Vékonyka lány, talán egy fél napba is beletelne, mire sikerülne neki.
EnglishBremen could feel the slender body shake with the force of the boy's determination.
Bremen érezte, hogy a vékony test remeg a fiú elszánt akaraterejétől.
EnglishMael's slender form seemed to shimmer as surely he expressed the answer.
Mintha derengő fényt árasztott volna Mael szikár alakja; bizonyosan most válaszol neki.
EnglishHe shook his head, and gestured quickly with his longer slender hand for me to be quiet.
Megrázta a fejét és integetett hosszú, keskeny kezével, hogy hallgassak.
EnglishGood for you, Shea, Panamon commended heartily, clapping the Valeman on his slender shoulder.
Jól van, Shea! dicsérte Panamon lelkesen, és rácsapott a völgylakó keskeny vállára.
EnglishThe fire leaped and streaked along their slender limbs, down the tangle of their long gray hair.
A tűz felszökkent, végignyalta törékeny tagjaikat, hosszú szürke hajuk erdejét.