EN sex
volume_up
{substantiivi}

sex (myös: tribe, genus)
volume_up
nem {subst.}
They can marry someone from the opposite sex or someone of their own sex.
Összeházasodhatnak valakivel az ellenkező nem, de a saját nemük képviselői közül is.
No, I don't daydream... except about sex and beautiful men and sex...
Nem, nem álmodom nyitott szemmel... a szexen kivül vagány férfiak és szex...
This is not about the ban on prostitution or discrimination against sex workers.
Ez nem a prostitúció tilalmáról vagy a prostituáltak hátrányos megkülönböztetéséről szól.
sex
De a házasság előtti nemi élet is megfelel.
It was impossible to conceive either of them a prey to untidy passion: they did not belong to rumpled sheets and the sweat of sex.
Lehetetlen volt bármelyiküket is elképzelni alantas szenvedélyek lázában; sehogy sem illett hozzájuk a gyűrött lepedő és a nemi élet verítéke.
sex (myös: sexuality)
volume_up
nemiség {subst.}
sex (myös: womanhood)
volume_up
nők {subst.}
It's no wonder that women have to be the gatekeepers of sex.
Nem csodálom, hogy azok a nők tartózkodnak a szextől.
Most were women, and Amparo made sarcastic asides about the sensitivity of her sex.
Õk többnyire nők voltak, tett is Amparo egy ironikus megjegyzést a gyengébb nemmel kapcsolatban.
Each year hundreds of thousands of women are abused in the European sex industry.
Minden évben nők ezreit zsákmányolják ki az európai szexiparban.
For Chet Nomuri since getting to Beijing, his sex life had consisted of prowling Internet pornography sites.
Mióta Pekingbe jött, Chet Nomuri számára a szexuális élet abból állt, hogy pornográf tartalmú weboldalakat látogatott az interneten.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "sex":

sex

Esimerkkejä "sex"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishI have absolutely no compunction about beating a member of the fair sex, believe me.
Semmi, de semmi fenntartásom sincs a fehérnép elverésével kapcsolatban, hidd el.
EnglishThus sex for Garp would forever be associated with certain smells and sensations.
Ilyenformán örökre személyes és kórházi szagokhoz és érzésekhez társult nemi élete.
EnglishThe quality of candidates, however, must also take precedence over their sex.
A jelöltek kvalitásainak ugyanakkor előnyt kell élveznie a nemükkel szemben is.
EnglishSex was a useful tool for the task, but power and ambition were so much better.
A szex is roppant hatásos eszköz, de a hatalomvágy és az ambíció még inkább.
EnglishShe hugged his warm body; she nestled in the smell of her own rich sex all over him.
Majd hozzátörleszkedett meleg testéhez, és szinte belesajtolta nemének illatát.
EnglishShe could tell you the size and number and sex of a herd of goats crossing rocks.
Meg tudta mondani, mekkora a sziklák között átkelő kecskenyáj, és mennyi abban a bak.
EnglishSex would have something to do with that, said Superintendent Harper sapiently.
Ebben Jeffersonné nő voltának is van valami szerepe mondta Harper bölcsen.
EnglishThe red lines there are me, and the blue lines are the sex and age-matched control.
A piros vonalak az enyémek, a kékek a nemben és korban megegyező kontrollé.
EnglishAnd you still have the nerve... to show up on our honeymoon... and try to have sex...
És még van bátorságod,hogy... felbukkanj a nászútunkon... és megpróbálj szexelni...
EnglishHer eyes had that hungry look they got when the sex was good, their color darker.
A szeme izzik, mint mindig, ha jó a szex, ilyenkor sötétebb, mint máskor.
EnglishHe was having sex with her, yes, but he also beat her up and put her in hospital.
Lefeküdt vele, ez tény, de annyira megverte, hogy a lány kórházba került.
EnglishMy grandmother always said, Why buy the cow when you get the sex for free?
Nagyanyó mindig mondta, "mér' kéne megvenni a tehenet, ha szex ingyé' is van?"
EnglishAnd Friday night we're trying to decide between risky sex or happiness."
És péntek este megpróbálunk dönteni a kockázatos szex vagy a boldogság között."
EnglishSomething like teeth grazed her naked sex, fingernails scraping her calves.
Valami foghoz hasonló karcolta meztelen ölét, körmök karmolták a lábikráját.
EnglishTold them of the test for sex carried out in the neighborhood of Metre 200.
Beszélt nekik a szexvizsgálatról, amelyet a 200. méter körül hajtanak végre.
EnglishAre you so severe upon your own sex as to doubt the possibility of all this?
- Olyan szigorú tulajdon neme iránt, hogy kételkedik ennek a lehetőségében?
EnglishThen, with his hostage taken, he opened the door to the sex arena and backed through it.
Miután megfogta túszát, kilökte a szexarénába vezető ajtót, és behátrált rajta.
EnglishWe have a marriage that is open to all couples, irrespective of their sex.
Van egy házassági forma, amely minden pár számára nyitva áll, nemüktől függetlenül.
EnglishSo essentially, you're able to achieve quite high rates of condom use in commercial sex.
Így lényegében elérhető az egészen magas arányú óvszerhasználat a szexiparban.
EnglishPerhaps on account of her sex, the woman's height seemed truly monstrous.
Talán a női mivolta tette, de ezzel a magassággal valóban szörnyetegnek tűnt.