"to replace" - Unkarinkielinen käännös

EN

"to replace" unkariksi

EN to replace
volume_up
[replaced|replaced] {verbi}

He is here to replace someone else, and I can understand that he is simply reading out a response.
Ő itt valaki mást helyettesít, és megértem, hogy egyszerűen csak felolvassa a választ.
Our next question comes from Mrs Kadenbach, who is replaced tonight by Mr Arsenis.
A következő kérdés Kadenbach asszonytól származik, akit Arsenis úr helyettesít.
After all, as long as he was replacing me, he might as well look like me.
Végül is amíg engem helyettesít, akár ki is nézhet úgy, mint én.
to replace
volume_up
lecserél {v.} [ark.]
Replaces a library that has the same name with the current library.
Lecserél egy programkönyvtárat, amelynek az aktuális programkönyvtárral azonos a neve.
Adds or replaces an entry in the replacement table.
Hozzáad vagy lecserél egy bejegyzést a cseretáblában.
Inserts the contents of the clipboard at the location of the cursor, and replaces any selected text or objects.
A vágólap tartalmát beszúrja a kurzor helyénél, és lecserél minden kijelölt szöveget vagy objektumot.

Esimerkkejä "to replace"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishAnd you brought him back here, I said, and you tried to replace both head and arm.
Te pedig ide hoztad mondtam , és megpróbáltad visszatenni a fejét és a karját.
English- Replace the key card we gave you with the one your people are trying to decrypt.
- Cseréld ki a kapott kódkártyát azzal, amit az embereid próbálnak megfejteni.
EnglishI believe her father or something was desperately ill, and so I came to replace her.
Úgy tudom, az édesapja súlyosan megbetegedett, úgyhogy én kerültem ide helyette.
EnglishFor every plant destroyed in the harvest, two must be cultivated to replace it.
Minden elpusztított növényért két újat ültessetek és gondozzatok, Ithoria gyermekei!
EnglishThe rest have been murdered, and all attempts to replace them brought to nothing.
A többieket legyilkolták, és minden kísérlet a pótlásukra kudarcba fulladt.
EnglishWhich is one reason why my people will eventually destroy them, replace them.
Az enyéim éppen ezért fogják elpusztítani őket, ezért foglalják majd el a helyüket.
EnglishBerit, tell those novices in the stable to go and replace you on the parapet.
Berit, szólj azoknak a novíciusoknak az istállóban, hogy váltsanak fel a mellvéden.
EnglishIn no way does the partnership replace the biregional EU-Mercosur negotiations.
A partnerség semmilyen formában nem helyettesíti régióközi EU-Mercosur tárgyalásokat.
EnglishAye, Engarl joked, and when we've feasted, we'll give ye some to replace it.
- Kuncogott az élcen, de körös-körül csak mogorva horkantások jöttek válaszul.
EnglishReplace textHere you can enter the text you want the found text to get replaced with.
Szöveg cseréjeItt azt adhatja meg, hogy a megtalált szöveg mivel helyettesítődjön.
EnglishThe policy to replace that of emigration, and we have enough experience...
Az irányelv, ami leváltja az emigrációt, és van benne elég tapasztalatunk,...
EnglishLadies and gentlemen, Mr Barrot will replace Mr Špidla for the final part of this debate.
Hölgyeim és uraim! A vita utolsó szakaszában Barrot úr helyettesíti Špidla urat.
EnglishTo specify a replacement style, select a style from the Replace with list.
A stílus cseréjéhez a Csere erre listából is ki kell választani egy stílust.
EnglishTo replace colors that are similar to the color that you selected, enter a low value.
Ha a választott színhez hasonló színeket is cserélni szeretné, kis értéket adjon meg.
EnglishBy the way, I found a little man who can replace the pieces of the iron that are missing.
Jut eszembe, találtam egy kis embert, aki pótolni tudja a hiányzó vasdarabokat.
EnglishThis does not replace the minimum two-year guarantee, which you still have.
Ez a jótállás nem lép a minimálisan két évig érvényes szavatosság helyébe.
EnglishHal Yeager's known to be very hands-on, very hot-tempered... quick to replace people.
Hal Yeager arról híres, hogy nagyon forrófejű, indulatos,...könnyen kirúgja az embert.
EnglishAn agent dressed as a carpenter arrived early to replace the front door.
Hamar megérkezett az asztalosnak öltözött ügynök, hogy kicserélje a bejárati ajtót.
EnglishThen there was the question about the treaty that should replace the Kyoto Protocol.
Ugyancsak jelentkezett a Kiotói Jegyzőkönyvet felváltani hivatott szerződés kérdése is.
EnglishReplace the plate in the tank and allow the solvent to ascend to the top of the plate.
Tegyük vissza a lemezt a tartályba és most engedjük a szert a lemez tetejéig felfutni.