EN remove
volume_up
{substantiivi}

remove (myös: category, class, department, form)
volume_up
osztály {subst.}
There is possibility to add or remove subclasses from the list.
A listába új osztályok felvehetők, ill. bármelyik meglévő osztály eltávolítható.
With everybody watching me, I remove Cooper Jackson's copy of the claims manual and place it on my table.
Miközben mindenki engem figyel a tárgyalóteremben, előveszem az igényvizsgálati osztály kézikönyvét, amit Cooper Jacksontól kaptam, és leteszem az asztalomra.
remove (myös: degree, extent, measure, notch)
volume_up
fok {subst.}
remove (myös: distance, interval, offset, range)
Other islands, indistinct in the mist, rose as dim shapes, blurred by distance and by the magical veil which removed Avalon from the world.
A távolban szigetek ködbe vesző, elmosódott körvonalai látszottak, elhomályosította őket a távolság meg a bűvös fátyol, amely Avalont elválasztotta a külvilágtól.
remove
remove

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "remove":

remove

Esimerkkejä "remove"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIf you actually think, you remove the myth and there is still something wonderful.
Ha belegondolsz, hogy elveszed a mítoszt és még mindig marad valami csodálatos.
EnglishRemove them and wipe off the surface water with a clean and slightly damp cloth.
Vegyük ki, töröljük le a felületi vizet tiszta és kicsit nedves törölközővel.
EnglishDo you want to remove the service from the %1 file type or from the %2 file type?
Biztosan el szeretné távolítani a szolgáltatást a(z) %1 vagy %2 fájltípusról?
EnglishIf we remove this funding, there will be correspondingly less labour market policy.
Ha ez a finanszírozás nem volna, annyival kevesebb munkaerő-piaci politika lenne.
EnglishThe President pushed a button and the waiter appeared to remove their plates.
Az elnök megnyomott egy gombot, mire bejött a pincér, és elvitte a tányérokat.
EnglishRemove the plate and gently evaporate the solvent from it in a nitrogen stream.
Vegyük ki a lemezt, nitrogén áram alatt lassan párologtassuk el belőle az oldószert.
EnglishThey are expected to remove toxic substances without any protection for themselves.
Elvárják tőlük, hogy mérgező anyagokat távolítsanak el, mindenféle védelem nélkül.
EnglishAnd anything else you might want from your office, better remove it quickly.
És ha még bármire szükséged van az irodából jobb, ha minél hamarabb eltünteted.
EnglishSo you can remove 90 percent of the root apparatus and the plants [continue] to work.
Eltávolíthatjuk a gyökérzet 90 százalékát, és a növény továbbra is működni fog.
EnglishI remove the pillowcases and begin stuffing them with lingerie, socks and pajamas.
Lehúzom a párnahuzatot, és abba teszem a fehérneműt, zoknikat és pizsamákat.
EnglishThere is also a need to overcome these people's inhibitions and remove barriers.
Le kell küzdeni az emberek gátlásait és meg kell szabadulni a korlátoktól.
English'If you want to remove it,' Amorphia continued smoothly, 'you may, of course.
- Persze megpróbálhatod kitépni - folytatta Amorphia kellemes, társalgó hangnemben.
EnglishAre you sure you want to remove these groups and contacts from your contact list?
Biztosan el szeretné távolítani ezeket a csoportokat és partnereket a partnerlistából?
EnglishRemove the precipitate by filtration or centrifugation before the analysis.
A csapadékot szűréssel vagy centrifugálással el kell távolítani elemzés előtt.
EnglishWe compress the earth into bricks, so as to remove them without revealing what they are.
Az anyagot téglákba préseljük, hogy ily módon ne lássék, mi az, amit szállítunk.
EnglishIf we had continued to remove that water we would have destroyed them all.
Ha folytattuk volna a víz felszivattyúzását... elpusztítottuk volna mindannyiukat.
EnglishBy means of this, we would, it seems to me, remove this type of question mark.
Ennek segítségével úgy tűnik, hogy eltörölhetnénk ezt a típusú kérdőjelet.
EnglishI'll thank you to remove your hands, Risca, snapped Caerid Lock irritably.
Hálás lennék, ha levennéd a kezed rólam, Risca! förmedt rá Caerid Lock ingerülten.
EnglishThe noble family who owned it had decided to remove to the country early that year.
A nemes család, aki korábban ott élt, az év elején úgy döntött, hogy vidékre költözik.
EnglishVenkman laid the baby down on the couch and attempted to remove its little sleeper.
A pamlagra fektette a bébit és nekilátott, hogy levegye róla a rugdalózót.