"to purify" - Unkarinkielinen käännös

EN

"to purify" unkariksi

EN to purify
volume_up
[purified|purified] {verbi}

Esimerkkejä "to purify"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishCleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double minded.
Mossátok tisztára kezeteket, bűnösök, és tisztítsátok meg szíveteket, megosztott lelkűek.
EnglishHe'd try to purify himself from shame, the sickness in his soul, the accusation of his emotions.
Most talán megtisztulhat a szégyentől, a lélek torzulásától, a mardosó önvádtól.
EnglishWe purify the impure and return them to the holy cycle of the earth.
Megtisztítjuk a tisztátalant, és visszatérítjük a föld szent körforgásába.
EnglishI long for the day when we can purify Russia from this trash and garbage that Mr.
- Nehezen várom a napot, amikor Oroszországot megtisztítjuk a szeméttől és söpredéktől...
EnglishThe woman could purify herself by assisting the Goddess's vengeance-with the help of the man who had caused her shame.
A bűnös nő megtisztíthatná magát a bűnétől, ha segítségére lenne az istennőnek valami bosszúállásban.
EnglishWe will purify tie house after you have gone.
A választól a szerzetesek még inkább zavarba jöttek.
EnglishThat's how the Indians always purify themselves.
Az indiánok mindig így tisztítják meg magukat.
EnglishNo rituals can purify him! he shouted.
Nincs szertartás, mely megtisztítsa! ordította.
EnglishWe take that tissue, we purify the RNA out of it using some basic technology, and then we put a florescent tag on it.
Vesszük ezt a szövetet, alapvető technológia segítségével RNS-t tisztítunk belőle, aztán egy fluoreszcens jelet teszünk rá.
EnglishAnd he would purify his thoughts properly.
EnglishThey believed that the diseases of our members purify our souls, and the flesh could put on no adornment more glorious than wounds and ulcers.
Úgy vélték, hogy tagjaink betegsége lelkünk egészségére válik, és a test legdicsőbb ékességei a fekélyek és a tályogok.
EnglishThere are means, incredibly elaborate, to test and purify possible members before they even realize the society exists.
Megvoltak az eszközei - hihetetlenül kifinomult eszközei - a leendő tagok felmérésére és kiszűrésére, mielőtt azok még egyáltalán megsejtették volna a társaság létét.
EnglishTo purify you.